„Wiedersehen mit Brundibár“ – „Setkání s Brundibárem“ v kině Regina v Řezně

30. 4. 2015

Holocaust? Už zase? Nebylo toho dost už ve škole? Asi taková je první reakce Anniky, Ikry a Davida, členů mládežnické divadelní skupiny berlínského divadla Schaubühne, když se dozvědí, že by měli nacvičovat dětskou operu „Brundibár“. (A skutečně se nedá říct, že by pozadí „Brundibára“, který byl poprvé uveden v Terezíně a zneužit nacisty k tomu, aby zakryli podmínky panující v táboře před světem, bylo lehce stravitelné.) Když mladí lidé jedou do Terezína, narazí tam i na součást dějin, která je dosud vůbec nezajímala. V neposlední řadě i díky jejich energické spolucestující Gretě Klingsberg, charismatické staré dámě z Izraele, která je jednou z mála přeživších původního obsazení „Brundibára“ a mladým lidem ukáže, že by se neměli bát zabývat se hrůzami minulosti. Rychle se ukáže, že je spojuje více, než si mysleli.

Řezenské kino Regina uvede film od 11. do 13. května 2015. Další informace naleznete zde

„Wiedersehen mit Brundibár" im Regina Kino in Regensburg

30. 4. 2015

Holocaust? Nicht schon wieder, das war in der Schule schon oft genug Thema! Das ist in etwa die erste Reaktion von Annika, Ikra und David, Mitglieder der Jugendtheatergruppe der Berliner Schaubühne, als klar wird, dass als nächstes die Kinderoper „Brundibár" gespielt werden soll. (Und tatsächlich sind die Hintergründe um „Brundibár", uraufgeführt im Ghetto Theresienstadt, missbraucht von den Nazis, um der Welt gegenüber die Zustände im KZ zu verschleiern, keine leichte Kost.) Als die Jugendlichen nach Theresienstadt reisen, geraten sie dort aber doch langsam in den Sog der Geschichte, die sie bisher so herzlich wenig interessierte. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Mitreisenden Greta Klingsberg, einer charismatischen alten Dame aus Israel, die eine der wenigen Überlebenden der Originalbesetzung von „Brundibár" ist und den Jugendlichen die Scheu vor den Schrecken der Vergangenheit nimmt. Schnell wird klar, dass sie mehr verbindet, als ihnen bewusst war.

Das Regensburger Kino Regina zeigt den Film vom 11. bis 13. Mai 2015. Weitere Informationen finden Sie hier

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Studium Studium Cestování Reisen Stipendia Stipendien Kultura Kultur Němčina Deutsch Blog Blog News News