Česko-německý workcamp, 1.-15. 7. 2013, Teplice

14. 5. 2013

K dispozici jsou poslední volná místa pro české zájemce.

 

Od 1. 7. do 15. 7. 2013 se v Teplicích koná dvoutýdenní česko-německé setkání mládeže (ve věku 16-21 let) pro všechny, kteří chtějí zažít výjimečné léto.

Účastníci budou mít možnost prozkoumat starý, zanedbaný židovský hřbitov, přispět k jeho obnově, dozvědět se víc o česko-německých dějinách a putovat po stopách historie. Seznámí se s pohnutými osudy mnoha židů za 2. světové války a setkají se s pamětníky. Součástí programu jsou exkurze do bývalého koncentračního tábora Terezín, do Lidic a jednodenní výlet do Prahy.

Cena pro české účastníky: 30 euro.
Ubytování: V hotelu Panorama v Teplicích ve vícelůžkových pokojích.

Znalosti němčiny jsou vítány, ale nejsou podmínkou účasti.
Čeští účastníci budou pozváni na mezinárodní workcamp v Bremách v roce 2014.

Organizátor: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., zemská sekce Brémy.
Informace a přihlášky: jugend-bremen@volksbund.de, www.arbeit-fuer-den-frieden.eu

Leták

Deutsch-tschechisches Workcamp, 01.-15.07.2013, Teplice

14. 5. 2013

Es gibt noch freie Plätze für tschechische Jugendliche.

 

Vom 1.7.-15.7.2013 findet in Teplice eine zweiwöchige deutsch-tschechische Jugendbegegnung statt mit Teilnehmenden von 16-21 Jahren, die Lust haben auf außergewöhnliche Sommerwochen.

Sie werden einen alten verwilderten jüdischen Friedhof erkunden und dabei helfen, ihn wieder herzurichten, mehr über die deutsch-tschechische Geschichte erfahren und dabei den Spuren der Vergangenheit folgen. Gemeinsam werden sie bewegende Geschichten über das Schicksal vieler Juden während des 2. Weltkrieges kennen lernen und dabei auch Zeitzeugen begegnen. Ein Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Theresienstadt ist ebenso geplant wie eine Exkursion nach Lidice und eine Tagesfahrt nach Prag.

Kosten für tschechische TeilnehmerInnen: 30 Euro.
Unterkunft: Mehrbettzimmer im Hotel Panorama in Teplice.

Deutschkenntnisse sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung für die Teilnahme.
Geplant ist außerdem, dass tschechische TeilnehmerInnen 2014 zum „Internationalen Workcamp Bremen“ eingeladen werden.

Träger: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Bremen.

Anmeldeformulare und Informationen bei: jugend-bremen@volksbund.de, www.arbeit-fuer-den-frieden.eu

Flyer

Němčina Deutsch Blog Blog Čeština Tschechisch Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Stipendia Stipendien Kultura Kultur