6. ročník soutěže pro mládež „Europeans involved“ v rámci youthreporter.eu

18. 7. 2013

Mládež pro Evropu vybírá až do 31. srpna 2013 ty nejlepší texty a videa k tématu osobní přeshraniční zážitky. Moto zní „Grenzerfahrung Europa - jumping the borders and boundaries“.

Tématem 6. ročníku soutěže pro mládež „Europeans involved“ jsou přeshraniční zkušenosti mladých lidí v Evropě. Název je záměrně dvojsmyslný: Cílem soutěže je zamyšlení se nad vlastní představou Evropy, jejích hranicích a možnostech. Na jedné straně jsou možné úvahy o skutečných státních hranicích mezi evropskými zeměmi, na straně druhé stojí ve středu dění osobní interkulturní nebo mezilidské přeshraniční zážitky v rámci pobytu v zahraničí.

Do soutěže zasílejte texty ve formě krátkých povídek, zpráv nebo esejí, ale také pro videa, která se zabývají daným tématem. Možné je zasílat anglické a německé příspěvky.

Deset nejlepších příspěvků v obou kategoriích získá hodnotné ceny v celkové hodnotě 5 000 euro. Uzávěrka je 31. srpna 2013.

Kontakt:
Frank Peil
JUGEND für Europa
Telefon: 0228 9506-219
E-Mail: peil@jfemail.de

Karoline Becker
Redaktion youthreporter.eu
Telefon: 0228 2072727
E-Mail: redaktion@youthreporter.eu
www.youthreporter.eu/wettbewerb-2013/

6. JUGEND-Wettbewerb „Europeans involved“ auf youthreporter.eu

18. 7. 2013

Noch bis zum 31. August 2013  sucht JUGEND für Europa unter dem Motto „Grenzerfahrung Europa - jumping the borders and boundaries“ die besten Texte und Videosüber persönliche Grenzerlebnisse. 

Der 6. JUGEND-Wettbewerb „Europeans involved" fragt nach Grenzerfahrungen junger Menschen in Europa. Der Titel ist gewollt zweideutig: Der Wettbewerb soll anregen, sich Gedanken über die eigene Vorstellung von Europa sowie seiner Grenzen und Möglichkeiten zu machen. Einerseits können Überlegungen über die tatsächlichen Staatsgrenzen zwischen europäischen Ländern thematisiert werden, andererseits stehen persönliche interkulturelle oder zwischenmenschliche Grenzerlebnisse während eines Auslandsaufenthaltes im Mittelpunkt.

Gesucht werden Texte in Form von Kurzgeschichten, Berichten oder Essays genauso wie Videos, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es können englische und deutsche Beiträge eingereicht werden.

Die zehn besten Einsendungen in beiden Kategorien gewinnen Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro. Einsendeschluss ist der 31. August 2013.

Kontakt:
Frank Peil
JUGEND für Europa
Telefon: 0228 9506-219
E-Mail: peil@jfemail.de

Karoline Becker
Redaktion youthreporter.eu
Telefon: 0228 2072727
E-Mail: redaktion@youthreporter.eu
www.youthreporter.eu/wettbewerb-2013/

Stipendia Stipendien Blog Blog Studium Studium Kultura Kultur Semináře Seminare Cestování Reisen Němčina Deutsch News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement