8. Erasmus+ soutěž: "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte"

24. 11. 2015

Hledá se osoba, která ovlivnila tvůj pobyt v zahraničí. Potkal jsi někoho, kdo tě obvzlášť inspiroval nebo na tebe udělal dojem? Pošli nám svůj příspěvek na téma "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte"("Moje vyjímečná osoba – náš příběh").


Kdo tě podporoval před, během nebo po tvém výjezdu? Kdo ti vždy naslouchal? Zapoj se a napiš zprávu, esej nebo reportáž s fotografiemi. Udělej s touto osobou  rozhovor nebo jí napiš dopis. Ukázalo ti setkání s ním/ní novou perspektivu?  Nebo nadhodilo nové otázky? Jaké historky a zážitky spolu sdílíte? Hledáme  příspěvek k tématu  "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte" a rádi bychom se dozvěděli , co pro tebe tento člověk znamená a jak jste se seznámili.


Obohať svůj příspěvek jednou nebo dvěma fotografiemi,  k osmé Erasmus+ soutěži: "Europeans involved" s tématem "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte" do 29. února 2016 na youthreporter.eu. Jestli uděláš interview, napíšeš dopis, reportáž nebo esej, to necháme zcela na tobě.


Jak na to:
Přihlaš se na youthreporter.eu  a nahraj svůj příspěvěk do 29. února 2016. Tvůj text  bude přímo na youthreporter online ke shlédnutí a může být přečten a ohodnocen jak od tvých přátel, tak i návštevníků webové stránky. Příspěvky mohou být hodnoceny do 31.března 2016.
Konečný výběr výherkyň/výherců rozhodne v dubnu nezávislá porota. Text s nejvíce pozitivním hodnocením získá cenu publika. Můžete vyhrát ceny v celkové hodnotě 2500 euro.


Ceny:
1. místo: 800 Euro
2. místo: 600 Euro
3. místo: 500 Euro
4. místo: 300 Euro    


Cena publika: 300 euro pro text s nejvíce pozitivním hodnocením


Kdo se může zúčastnit?
Zapojit se mohou mladí lidé z celé Evropy ve věku mezi 13- 30 lety. Pokud jsi například byl nebo jsi právě na cestách s programem Erasmus plus, nebo ses zúčastnil výměny mládeže, evropské dobrovolné služby nebo jiného projektu, jsi srdečně zván. Školáci i studenti, kteří se účastní nebo se v minulosti zúčastnili programu Erasmus+, se mohou zapojit.


Spisovatelská soutěž
Zdali interview, esej nebo reportáž, tvojí fantazii se meze nekladou. Přihlaš se na youthreporter.eu. Poté nahraj svůj text pod rubriku "MYouthreporter" a "Wettbewerb 2015" do 29. února 2016 jako nový soutěžní příspěvek.


Text
Text by měl být napsát tebou a to v německém či anglickém jazyce. Rozsah je od 400 do 4000 znaků (i s mezerami). Pokud je text zcela nově napsán, nebo už byl předtím zveřejněn, nehraje žádnou roli. Příspěvky, které už byly použity při předchozích soutěží na youthreporter.eu, nejsou povoleny.


Fotografie
Nahraj k tvému příspěvku jednu nebo dvě fotografie s velikostí maximálně 2MB. Fotografie musí být pořízeny pouze tebou. Cizí fotografie nejsou povoleny.
Těšíme se na tvůj příspěvek


Pokud bys měl nějaké otázky či připomínky, pošli mail na adresu redaktion@youthreporter.eu

 

8. Erasmus+ Wettbewerb: Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte

24. 11. 2015


Wir suchen die Persönlichkeit, die deine Zeit im Ausland geprägt hat. Wer hat dich besonders beeindruckt oder inspiriert? Sende uns deinen Beitrag zum Thema "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte".


Hat dich jemand vor, während oder nach deinem Einsatz unterstützt? Wer hatte immer ein offenes Ohr für dich? Mach mit und verfasse einen Bericht, ein Essay oder eine Reportage mit Bildern. Führe ein Interview oder schreibe einen Brief an diesen Menschen. Hat dir die Begegnung mit ihr oder ihm eine neue Perspektive aufgezeigt? Oder neue Fragen aufgeworfen? Welche Geschichten und Erlebnisse teilt ihr? Wir suchen deinen Beitrag zum Thema "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte" und möchten erfahren, was dieser Mensch für dich bedeutet und wie ihr euch kennengelernt habt.


Reiche deinen Beitrag, gerne mit ein bis zwei Fotos, zum 8. Erasmus+ - Wettbewerb: "Europeans involved" mit dem Thema "Mein besonderer Mensch - Unsere Geschichte" bis zum 29. Februar 2016 auf youthreporter.eu ein. Ob du ein Interview, einen Brief, eine Reportage oder ein Essay schreibst, bleibt dir überlassen.


So geht’s:
 Melde dich bei youthreporter.eu an und lade deinen Textbeitrag vom 01. Oktober 2015 bis zum 29. Februar 2016 hoch. Dein Beitrag ist direkt auf youthreporter.eu online und kann von deinen Freunden und Besuchern der Seite angesehen bzw. gelesen und bewertet werden. Beiträge können bis zum 31. März 2016 bewertet werden. Der Text mit den meisten positiven Bewertungen gewinnt einen Publikumspreis.
Die Endauswahl der Gewinnerinnen und Gewinner trifft eine unabhängige Jury im April 2016. Die Entscheidung der Jury wird im Anschluss bekannt gegeben.
Es gibt Gesamtpreise im Wert von 2.500 Euro zu gewinnen.


Preise:
1. Platz: 800 Euro
2. Platz: 600 Euro
3. Platz: 500 Euro
4. Platz: 300 Euro    


Publikumspreis: 300 Euro für den Text mit den meisten positiven Bewertungen


Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können junge Leute aus ganz Europa im Alter zwischen 13 und 30 Jahre. Wenn du beispielsweise mit dem Programm Erasmus+ im Ausland unterwegs (gewesen) bist oder an einem Jugendaustausch, dem Europäischen Freiwilligendienst oder einem anderen Projekt teilgenommen hast, bist du herzlich eingeladen. Auch Schüler oder Studenten, die mit Erasmus+ unterwegs sind oder waren, können mitmachen.

Schreibwettbewerb
Ob Interview, Essay oder Bericht – deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Melde dich auf youthreporter.eu an oder log dich ein, wenn du bereits angemeldet bist. Dann lade deinen Text unter "MYouthreporter" und "Wettbewerb 2015" bis zum 29. Februar 2016 als neuen Wettbewerbsbeitrag hoch.


Text
Der Text sollte von dir selbst in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Die Länge beträgt 400 bis 4.000 Zeichen (mit Leerzeichen). Ob der Text brandneu ist oder schon vorher von dir veröffentlicht wurde, spielt keine Rolle. Allerdings sind Texte, die schon bei vorherigen Wettbewerben auf youthreporter.eu eingereicht wurden, nicht erlaubt.


Foto
Lade zu deinem Beitrag ein bis zwei Fotos mit einer Größe von maximal 2MB hoch. Die Fotos müssen von dir selbst gemacht sein, das heißt du muss die Rechte daran besitzen. Fremde Fotos sind nicht erlaubt.
Wir freuen uns auf deinen Wettbewerbsbeitrag!


Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, sende uns eine Mail an redaktion@youthreporter.eu

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur News News Stipendia Stipendien Semináře Seminare Studium Studium Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Blog Blog