Evropská dobrovolná služba a divadelní pedagogika?

9. 7. 2016

Délka pobytu: od 1.září 2016 do 31.srpna 2017

Týdenní pracovní doba: 35 hodin

Co za to: měsíční kapesné, stravné, ubytování, kurz češtiny a dva dny volna každý měsíc

Ty...

  • Otevřenost a kreativita
  • Chuť pracovat v dvojjazyčném týmu
  • Zájem o práci s německou a českou mládeží
  • Chuť na nové koncepty a metody v oblasti divadelní pedagogiky
  • Základní znalost a motivace učit se český jazyk a zprostředkování německého jazyka české mládeži

Pracovní náplň:

Ve spolupráci s českým coachem se podílí dobrovolník/ice  z Německa nebo Rakouskana vedení agendy kanceláře. (organizace různých akcí, PR, komunikace se členy spolku). Společně se zkušenou jazykovou pedagožkou přispíva k vývoji divadelněpedagogických  metod při hodinách německého jazyka. A mnoho dalšího.

Více informací k evropské dobrovolné službě v Česku najdede pod : www.ahoj.info/volunteering.

Přihláška:

Neformální přihlášku společně s vaším životopisem a motivační dopisem pošlete  na E-Mail ankarel.hajek@cojc.eu  do kopie přidejte  drhaus@gmail.com

Uzávěrka přihlášek: 20. 7. 2016

Více informací zde

 

Europäischer Freiwilligendienst und Theaterpädagogik?

9. 7. 2016

Dauer des Aufenthalts: ab dem 1. September 2016 bis 31. August 2017.

Wöchentliche Arbeitszeit: 35 Stunden

Leistungen: monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Monat

Du...

  • Aufgeschlossenheit und Kreativität
  • Spaß an der Arbeit in einem bi-nationalen Team
  • Interesse an der Arbeit mit deutschen und tschechischen Jugendlichen.
  • Lust auf neue Konzepte und Methoden im Bereich Theaterpädagogik
  • Motivation Grundkenntnisse der tschechischen Sprache zu erwerben und die Bereitschaft die eigene Muttersprache tschechischen Jugendlichen zu vermitteln

Der Arbeitsbereich:

In Zusammenarbeit mit dem tschechischen Coach beteiligt sich ein/eine Freiwilliger/Freiwillige aus Deutschland/Österreich an der Tagesagenda des Vereinsbüros (Organisation verschiedener Veranstaltungen, PR, Kommunikation mit Vereinsmitgliedern).Gemeinsam mit einer erfahrenen Sprachpädagogin trägt sie/er zur Entwicklung der theaterpädagogischen Methoden im Deutschunterricht bei.

Weitere Informationen zum Freiwilligendienst in Tschechien finden Sie unter www.ahoj.info/volunteering.

Bewerbung:

Eine formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben via E-Mail an karel.hajek@cojc.eu und in Kopie an drhaus@gmail.com

Bewerbungsschluss: 20. 7. 2016

Mehr Infos hier

Semináře Seminare Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Blog Blog Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Kultura Kultur