A Oskara získá...

11. 3. 2013

"Ticho prosím, kamera běží a akce!” Tato věta byla o víkendu v JuBi Waldmünchen (Centrum pro vzdělávání mládeže) slyšet snad stokrát, protože od 1. do 3. března se konal první letošní seminář ahoj.info - videoworkshop ”Ne tak zhurta”!Zároveň to byla také moje premiéra v roli vedoucí semináře. Byla jsem dost nervózní, i když nám s velkou částí semináře pomáhal Tobias Späth, dlouholetý referent v JuBi.

V pátek jsme přijeli o dost dříve, abychom vše perfektně připravili. Máme všechny formuláře a podklady, ví každý, které části se má věnovat? Neustále jsem se dívala na náš plán, abychom nic nezapomněli. Až když jsem se mohla věnovat umění (malovala jsem naše flipcharty pro “očekávání” a “evaluaci”), moje nervy se uklidnily. A jak už to tak bývá, nemusela jsem si vůbec dělat takové starosti, protože jsme měli ty nejlepší účastníky, které jsme si mohli přát! :)

Večer jsme společně diskutovali o možných předsudcích proti Čechům a Němcům, vzájemně jsme se trochu poznali, a ráno jsme pak plní elánu vystartovali do náročného dne! Všechny skupiny měly jen jeden jediný den na scénář, natáčení a střih!
Počasí nám přálo a sluníčko nám všem dodalo potřebnou dávku energie. Protože chtěly být všechny týmy perfektní, vydržely pak na svých filmech pracovat až pozdě do noci.

Aby nikdo nehladověl, připravili jsme, my vedoucí, dostatek grilovaných párků, steaků a pro vegetariány kukuřici. (A já jsem objevila své zapálení pro grilování. Příště musím být opět u grilu! ;) )

Následoval česko-německý večer, ale pak se musely dvě skupiny dát opět do práce. Jedna z nich stříhala dokonce do 5 hodin do rána! (respekt!)

V neděli došlo na to hlavní - na filmové premiéry. A musím vám říct, že vznikly nádherné originální a zábavné krátké filmy - je nemožné určit, který z nich je ten nejlepší!

Jen ten víkend byl moc krátký, což nám při evaluaci sdělili i sami účastníci. Seminář mi hodně přinesl. Hlavně jsem ale nabitá pozitivní energií, kterou teď můžu investovat do příprav druhého semináře. Bude tak dobrý jako videoworkshop? Nedovedu si to představit, protože tento víkend je a zůstane nepřekonatelným! :)

A za to bych chtěla poděkovat především Tobiasovi, který nás hodně podpořil, dále oběma mým kolegům - Hance a Martinovi, naší tlumočnici a jazykové animátorce. Ten největší dík ale patří všem našim účastníkům, kteří s námi skvěle spolupracovali a tím mi i usnadnili vedení semináře.

Sarah

And the Oscar goes to...

11. 3. 2013

„Ruhe bitte, Kamera läuft und Aktion! “ Diesen Satz konnte man wohl 100x am Wochenende in der Jugenbildungsstätte (JuBi) Waldmünchen hören, da vom 1. bis zum 3. März das erste ahoj.info Seminar dieses Jahres stattfand– der Videoworkshop!Und es war gleichzeitig auch mein Debüt als Seminarleiterin. Ich war sehr aufgeregt, obwohl Tobias Späth, langjähriger Mitarbeiter der JuBi, eigentlich das halbe Seminar für und mit uns managte.

Schon sehr früh reisten wir am Freitag an, um alles perfekt vorzubereiten. Haben wir alle Formulare, alle Unterlagen, weiß jeder, welchen Part er übernimmt? Dauernd schaute ich nochmal auf unseren Plan, um auch ja nichts zu vergessen. Erst, als ich mich künstlerisch betätigen konnte (und unsere Flipcharts für die „Erwartungen“ und „Evaluation“ malte), beruhigten sich meine Nerven.
Und, wie es immer ist, ich hätte mir nicht so große Gedanken machen müssen, denn wir hatten einfach mal die besten Teilnehmer, die man sich wünschen kann! :)

Nachdem wir uns zusammen am ersten Abend viele Gedanken über die bestehenden Vorurteile gegenüber Tschechen und Deutschen gemacht haben, sich alle ein wenig kennen gelernt hatten, starteten wir am nächsten Tag voll durch! Schließlich hatten alle Gruppen nur einen Tag Zeit für Drehbuch, Dreh und Schnitt!
Das Wetter war gnädig mit uns und gab uns durch den Sonnenschein einen extra Energiekick, der auch dringend notwendig war, denn alle Teams legten einen solchen Perfektionismus an den Tag, dass sie noch bis spät abends an ihren Filmen arbeiteten.

Für das leibliche Wohl in Form von gegrillten Würstchen, Steaks und Mais kümmerten wir Leiter uns (und ich entdeckte meine Leidenschaft für das Grillen. Beim nächsten Grillabend steh ich garantiert wieder am Grill! ;) )
Anschließend gab es den deutsch-tschechischen Abend, doch nach diesem mussten noch zwei Gruppen ihre Filme weiter bearbeiten. Die eine Gruppe saß sogar bis 5 Uhr morgens! (meinen Respekt!)

Und dann am Sonntag standen auch schon die Filmpremieren an. Der Höhepunkt des Wochenendes, die Lorbeeren der Arbeit. Und ich kann euch sagen, es sind wunderbare Kurzfilme entstanden, die sich an Originalität und Komik gegenseitig übertreffen – unmöglich sich festzulegen, welcher Film der Beste ist!

Das Wochenende war einfach zu kurz, wie viele Teilnehmer uns bei der Evaluation mitteilten.  Doch ich habe etwas sehr Schönes mitgenommen: Zuversicht und positive Energie, die ich nun in die Vorbereitungen für das zweite Seminar stecken kann.

Ob dieses genauso gut wird, wie der Videoworkshop? Ich kann es mir nicht vorstellen, denn dieses Wochenende ist und bleibt einfach unübertrefflich! :)
Und dafür möchte ich mich vor allem bei Tobias bedanken, der uns so sehr unterstütz hat, bei meinen beiden Kollegen Hana und Martin, sowie unserer Dolmetscherin und der Sprachanimateurin. Doch der größte Dank geht an alle Teilnehmer, die zusammen mit uns dieses wunderbare Wochenende gestaltet und mir die Leitung so einfach gemacht haben.

Sarah

Čeština Tschechisch News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Blog Blog Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview