Ahoj.info tým se loučí

26. 8. 2015

Úžasný, překrásný, vzrušující, náročný, plný dobrodružství, výzev a nových zkušeností, bombasticky skvělý a nezapomenutelný. To byl náš rok u Tandemu. A během toho, co se vy už můžete těšit na nový skvělý, kreativní a energií nabitý ahoj.info tým, chceme se ještě rozloučit. Ne s Německem, Českem nebo s vámi, protože my se určitě všichni znovu uvidíme, ale s naším ahoj.info životem u Tandemu, a  chceme vám říct, jak to s námi bude dál po jednom z nejlepších roků našeho dosavadního života.

Monika
Kam jdu dál: do Waldmünchenu
Nejhezčí zážitek uplynulého roku: Nemůžu si vybrat jen jeden zážitek. Celý ten tok byl totálně skvělý. Poznala jsem spoustu milých lidí, navštívila mnoho nových míst a moc jsem se toho naučila a zažila.
Co si vezmu s sebou: různé překrásné vzpomínky, milé přátele z celého světa (ty si bohužel nemůžu sbalit do kufru, ale doufám, že zůstaneme v kontaktu), mnoho zkušeností, stovky fotek a malou kytičku, kterou jsem si tady koupila & ...
Co tady nechám: Zní to pateticky, ale kousek srdce
Co doporučím našim následníkům: Užijte si ten rok!!!

Lenka:
Kam jdu dál: zpátky do Plzně, dokončit poslední rok školy
Nejhezčí zážitek uplynulého roku: Jeden? Hmmm... Když Tandem objednal obří krabici gumových medvídků jako dárkové „předměty“ – bezedné množství sladkostí každý den :-)
Co si vezmu s sebou: slzy v očích při odjezdu... a taky tisíce krásných vzpomínek a spoustu nových kamarádství s lidmi z celého světa, doslova.
Co tady nechám: všechny našetřené peníze (pivo je tu celkem drahé)
Co doporučím našim následníkům: Když si vezmete čokoládu do práce, schovejte ji! Vládne tu po ní velká poptávka od spolupracovníků. A pořiďte si kola. Regensburg je nádherné město a s kolem je na jaře a na podzim nějakým způsobem ještě hezčí

Annika
Kam jdu dál: do divadla der Altmark ve Stendalu, kde budu jeden rok asistentka dramaturgie
Nejhezčí zážitek uplynulého roku: určitě ne jediný nejhezčí, ale nejlépe shrnující zážitek uplynulého roku: ráno vstávat se zápachem kouře ve vlasech a jako první si pomylet „Kruci, život je úžasný.“
Co si vezmu s sebou: bednu s poklady plnou krásných vzpomínek, dlouhý seznam lidí, kteří mě někdy musí navštívit u Severního moře, pytel plný radosti ze života, lásku k Česku a Pilsner Urquellu a slovníček s nevyslovitelnými slovy.
Co tady nechám: mé dlouhé vlasy, mé nepřátelství k Bavorsku a superměkkou rukavici, kterou jsem ztratila někde v Plzni
Co doporučím našim následníkům: Rok u Tandemu a v Plzni může být vlastně jen jeden z nejúžasnějších ve vašem životě. Užijte si ho! Zůstaňte někdy venku trošku déle než to dovoluje pracovní doba od devíti hodin. Zkuste salát v La Tarteette. A vezměte si s sebou na Tandemácká pracovní setkání pro jistotu turistické boty.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi tento rok spolupracovali, všem pracovníkům Tandemu, účastníkům seminářů, komentátorům našich příspěvků, vám. Děkujeme a buďte dál tak cool, jako doposud!

Se slzami v očích,

váš ahoj.info tým

Das ahoj.info-Team sagt „Na shledanou“

26. 8. 2015

Großartig, wunderschön, aufregend, anstrengend, voller Abenteuer, Herausforderungen und neuen Erfahrungen, bombastisch-toll und nie-vergessens-wert: Das war ein Jahr Freiwilligendienst bei Tandem. Und während ihr euch schon auf ein neues tolles, kreatives und energiegeladenes ahoj.info-Team freuen könnt, möchten wir uns erst einmal verabschieden – nicht von Deutschland, Tschechien oder euch, denn wir sehen uns sicherlich alle wieder, sondern von unserem EVS-ahoj.info-Tandem-Leben, und erzählen, wie es nach einem der besten Jahre unseres Lebens weitergeht.

Monika
Wohin es jetzt geht: nach Waldmünchen
Das schönste Erlebnis des letzten Jahres: Ich kann nicht nur ein Erlebnis auswählen. Das ganze Jahr war total super, ich habe viele nette Menschen kennengelernt, viele neue Orte besucht und sehr viel gelernt und erlebt.
Was ich mitnehme: verschiedene wunderschöne Erinnerungen, nette Freunde aus der ganzen Welt (die kann ich leider nicht einpacken, aber ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben), viele Erfahrungen, Hunderte von Fotos und eine kleine Blume, die ich hier gekauft habe & ...
Was ich hier lasse: Es klingt pathetisch, aber ein Stück meines Herzens    
Das empfehle ich meinen Nachfolgern: Das Jahr zu genießen!!!

Lenka
Wohin es jetzt geht: Zurück nach Pilsen, um das letzte Jahr meines Studiums zu beenden
Das schönste Erlebnis des letzten Jahres: Eins? Hmmm... Als Tandem die riesige Kiste voll von Gummibärchen als Give-away-Geschenke bestellt hat – die bodenlose Menge an Süßigkeiten jeden Tag
Was ich mitnehme: Tränen in den Augen bei der Abfahrt... und auch Tausende toller Erinnerungen und Freundschaften aus aller Welt
Was ich hier lasse: All mein gespartes Geld (Bier ist hier ziemlich teuer)
Das empfehle ich meinen Nachfolgern: Wenn ihr Schokolade mit ins Büro nehmt, verstekt sie! Es herrscht große Nachfrage bei den Mitarbeitern. Und besorgt euch Fahrräder. Regensburg ist wunderschön und mit Fahrrad im Frühling und Herbst irgendwie noch schöner

Annika
Wohin es jetzt geht: Ans Theater der Altmark in Stendal für eine einjährige Dramaturgieassistenz
Das schönste Erlebnis des letzten Jahres: Das bestimmt nicht einzigst schönste, aber am besten zusammenfassende Erlebnis des letzten Jahres: Morgens mit Rauchgeruch in den Haaren aufzuwachen und als Erstes zu denken "Scheiße, ist das Leben großartig."
Was ich mitnehme: Eine Schatzkiste voll schöner Erinnerungen, eine lange Liste an Menschen, die mich mal an der Nordsee besuchen müssen, einen Sack voller Lebensfreude, die Liebe zu Tschechien und zum Pilsner Urquell und ein Vokabelheft mit unaussprechlichen Worten
Was ich hier lasse: Meine langen Haare, meine Bayernfeindlichkeit und einen superweichen Handschuh, den ich irgendwo in Pilsen verloren habe
Das empfehle ich meinen Nachfolgern: Ein Jahr bei Tandem und in Pilsen kann eigentlich nur eins der großartigsten eures Lebens werden - genießt es! Bleibt manchmal ein bisschen länger weg als es ein Um-Neun-Uhr-Arbeiten eigentlich erlaubt. Probiert den Salat im La Tartelette. Und nehmt zu Tandemarbeitstreffen vorsichtshalber Wanderschuhe mit.

Zum Abschluss möchten wir uns einmal bedanken, bei allen, die dieses Jahr gut gemacht haben, oder interessant, oder erfahrungswert, bei allen Tandem-Mitarbeitern, Seminar-Teilnehmern, Beitrag-Kommentierern, bei euch – danke und macht weiter damit, so cool zu sein!

Mit klitzekleinen Abschiedstränen in den Augen,

euer ahoj.info-Team

News News Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Semináře Seminare Kultura Kultur Studium Studium Blog Blog Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen