Ahoj.info videoseminář „CZanGe it!“ – kvíz

4. 3. 2015

Co je to?
Skupina dvaceti skvělých, motivovaných mravenců pocházejících z mravenišť z nejrůznějších koutů Německa a Česka. Charakterizují je  čísla 15-26 a k tomu pořádná dávka kreativity, odvahy a spontánnosti.
Naši perfektní účastníci!

Labyrint nekonečných cest, směrů, schodů, dveří, budov...Pohádkový zámek plný milých urozených lidí s kouzelnou zámeckou kuchyní a tajuplným zámeckým sklípkem. Jakmile člověk projde vstupní branou tohoto tajemného místa, cítí se kompletně ztracen a zároveň cítí nadšení a chuť probádat každý tajný kout zámku. A pokaždé, když zdárně dojde ke svému cíli, například, když trefí do seminární místnosti nebo dokonce najde bez většího bloudění svůj pokoj, může na sebe být právem pyšný a říct si: „Jo kámo, seš dobrej.“
Jugendbildungsstätte Waldmünchen!

Dělá lidi šťastné, energické, závislé... Když člověk jednou začne, nemůže přestat. Je tu třikrát denně, ráno, odpoledne a večer. Je jedno, co se děje – může pršet, bouřit, hřmít – vykouzlí ten nejšťastnější úsměv na každém obličeji za jakýchkoli podmínek. Dělá lidi bláznivé, vybíravé a kulaté, když nad sebou ztratí kontrolu.
Božské jídlo na Jubi!

Hromádka barevných tučňáků a švábů. Pár fixek poházených po zemi a 20 koncentrovaných, hluboce zamyšlených obličejů našich super účastníků.
Počáteční zamyšlení se nad očekáváními a obavami ze semináře!

Zmatek, chaos, panika, nápad!, plánování, komunikace, technika, kooperace, provedení, zábava, málo času, noc, ráno, výsledek, prezentace, diskuse, skvělé výsledky!, aplaus, vydechnutí :)
Natáčení videí!

Divně, ale rytmicky v kroužku poskakující účastníci, kteří se rukama plácají do stehen a zvolávají prapodivná hesla („Honey-Bunny, Džiga-džiga!“). Na začátku se zdálo, že skloubit tři různá hesla se třemi různými pohyby je téměř nadlidský úkol, ale při dalších pokusech přece jen vzniklo něco jako prastarý indiánský tanec kolem ohně s několika opičími prvky.
„Kum ča“ – rozehřívací hra!

Rytíři u kulatého stolu. Dvě spřátelená království vyrytá na zdi. Mnoho rytířských příběhů a kořistí z cest – především bonbonů, sušenek, čokoládových kuliček, brambůrků, ale také masa či pomazánka s názvem Obazda, aby naši hrdinové napumpovali energii a sílu pro další mise.
Česko-německý večer!

Je pořád s námi. Rozumí, zapamatuje si a stihne všechno. Je jako superhrdina – občas je docela nenápadný, neviditelný, ale jeho hlas je stále přítomný. Ucho téměř každého účastníka i vedoucího semináře ho touží slyšet. Srší vtipem a pozitivní energií. A má rád salát.
Náš simultánní tlumočník Jirka!

Nikdo je nemá rád. Ať se člověk snaží, jak se snaží, nikdy to nevyjde. Velké kroky, malé kroky, nepomůže nic. A k tomu jsou tak studené...a nevyhnutelné...člověk s nimi má tu čest minimálně osmkrát denně.
Koňské schody na Jubi, které spojují dva komplexy. Nejsou ani malé, ani velké, v minulosti určené pro koně.

Je to vtipné, zábavné, inspirující, naučné, pohodové, interkulturní, veselé, super, nezapomenutelné, kreativní...
Ahoj.info seminář „CzanGe it!“ ve Waldmünchenu!

Chcete se dozvědět víc a podívat se na videa a fotky, které během semináře vznikly? Koukněte sem!: Videa, fotky

Das ahoj.info-Videoseminar „CZanGe it!“ – Ein Quiz

4. 3. 2015

Was ist das?
Eine Gruppe bestehend aus 20 tollen, motivierten Ameisen aus verschiedenen Ameisenhaufen Deutschlands und Tschechiens. 15-26 sind die Nummern, die sie charakterisieren, und dazu eine große Menge von Kreativität, Mut und Spontaneität.
Unsere perfekten Teilnehmer!

Ein Labyrinth aus unendlichen Wegen, Richtungen, Treppen, Türen, Gebäuden…Ein Märchenschloss mit netten Edelleuten, der zauberhaften Schlossküche und dem magischen Schlosskeller. Der Mensch fühlt sich komplett verloren, sobald er das Eingangstor dieses geheimnisvollen Ortes betritt, und ist zugleich begeistert und gespannt, jeden geheimen Winkel in diesen angenehmen Räumlichkeiten zu entdecken. Und immer wenn er sein Ziel erreicht, zum Beispiel einen Seminarraum, oder wenn er sogar sein Zimmer ohne größeres Umherirren gefunden hat, ist er ehrlich stolz auf sich selbst und sagt sich: „Mensch, du bist ja gut.“
Die Jugendbildungsstätte Waldmünchen!

Es macht die Leute glücklich, energisch, süchtig… Wenn man erst einmal damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Es ist drei Mal pro Tag da, am Morgen, Mittag und Abend. Es ist egal, was passiert - es kann regnen, donnern, blitzen- es zaubert das glücklichste Lächeln auf jedes Gesicht, unter allen Bedingungen. Es macht die Leute irre, wählerisch und dick, wenn sie die Kontrolle verlieren.
Das himmlische Jubi-Essen!

Ein Haufen von farbigen Pinguinen und Kakerlaken. Ein paar Eddings auf dem Boden und 20 sich konzentrierende, sehr nachdenkliche Gesichter der coolen Teilnehmer.
Das Sammeln von Erwartungen und Ängsten des Seminars!

Durcheinander, Verwirrung, Panik, Idee!, Planung, Kommunikation, Technik, Kooperation, Durchführung, Spaß, wenig Zeit, Nacht, Morgen, Ergebnis, Präsentation, Diskussion, tolle Ergebnisse!, Applaus, Aufatmen :)
Das Videodreh-Verfahren!

Komisch, aber rhythmisch hüpfende Teilnehmer im Kreis, die mit Händen auf ihre Oberschenkel schlagen und merkwürdige Wörter ausrufen („Honey-Bunny, Dtchiga-Dtchiga!“). Drei verschiedene Ausrufe mit drei verschiedenen Bewegungen zu kombinieren erweist sich am Anfang als eine unmögliche Aufgabe, doch bei den nächsten Versuchen wird so etwas wie ein ur-indianischer Tanz rund ums Feuer mit manchen Affen-Elementen daraus.
Das „Kum-tscha“-Warming up!

Ritter an einem runden Tisch. Zwei befreundete Königreiche, die an der Wand eingeritzt sind. Viele Helden-Geschichten und Jagdbeute aus den jeweiligen Gebieten – hauptsächlich Bonbons, Kekse, Schokokugeln, Chips, aber auch Fleisch und Brotaufschnitt Obazda, um Kraft und Energie den Helden für weitere Missionen einzupumpen.
Der deutsch-tschechische Abend!

Er ist immer dabei. Er versteht, merkt und schafft alles. Er ist wie ein Superheld – manchmal ist er ganz unauffällig, unsichtbar, aber seine Stimme ist immer anwesend. Das Ohr von fast jedem Teilnehmer und Seminar-Leiter verlangt ihn zu hören. Er sprüht vor Witz und positiver Energie. Und er isst gern Salat.
Unser Simultan-Dolmetscher Jirka!

Niemand mag sie. Egal, was man versucht, es wird nicht besser. Große Schritte, kleine Schritte, es hilft nichts. Und dazu ist sie so kalt…und unvermeidbar…man muss mit ihr mindestens acht Mal pro Tag in Kontakt kommen.
Die Pferdetreppe an der Jubi, die zwei Komplexe verbinden. Nicht klein, nicht groß, für Pferde geignet.

Es ist witzig, amüsant, inspirierend, belehrend, chillig, interkulturell, lustig, toll, unvergesslich, kreativ…
Das ahoj.info-Videoseminar „CZanGe it!“ in Waldmünchen!

Ihr wollt mehr darüber erfahren und alle Fotos und Videos sehen, die währenddessen entstanden sind? Seht hier!: Videos, Fotos

 

Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Semináře Seminare Němčina Deutsch News News Kultura Kultur Studium Studium Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch