Akce 365

14. 1. 2013

Každý den nové poselství pro Plzeň 2015.
Na začátku nového roku odstartovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) na internetové stránce www.bbkult.net Akci 365!
V průběhu celého roku 2013 se dostanou ke slovu aktéři kulturního dění, umělci, osobnosti z oblasti politiky, ekonomiky, vzdělávání, různých spolků, státních institucí, médií, zástupci česko-německé spolupráce a kulturní nadšenci a vyjádří se k projektu Plzeň 2015 - každý den jedna osobnost s jednou, dvěma výstižnými větami.
Organizace CeBB chce prostřednictvím Akce 365 informovat širokou veřejnost o Evropském hlavním městě kultury 2015 a aktivně ji zapojit.
Od 18. 1. 2013 začíná v 16:30 projekce poselství na fasádu Staré radnice v Regensburgu. Tam budou k vidění všechna poselství, a to vždy po setmění.

Aktion 365

14. 1. 2013

Täglich eine Botschaft für Pilsen 2015.
Mit dem neuen Jahr hat das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Aktion 365 auf www.bbkult.net gestartet!
Das ganze Jahr 2013 kommen Kulturakteure, Kultur- und Kunstschaffende, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Verbänden, staatlichen Institutionen, Medien, Engagierte in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und Kulturinteressierte zu Wort und äußern sich zu Pilsen 2015 - jeden Tag eine andere Persönlichkeit mit ein, zwei prägnanten Sätzen.
Das CeBB möchte mit der Aktion 365 eine breite Öffentlichkeit auf die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 aufmerksam machen und aktiv einbinden.
Ab dem 18.01.13 um 16:30 Uhr beginnt die Projektion der Statements auf die Fassade des Alten Rathauses in Regensburg. Dort werden die Statements dann täglich nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein.

Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Stipendia Stipendien Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch News News Cestování Reisen