Asistentský pobyt Comenius

25. 1. 2013

Studuješ učitelský obor na vysoké škole nebo jsi ho právě absolvoval/a? Láká tě možnost vyzkoušet si učitelskou profesi v zahraničí? Staň se asistentem v programu Comenius!

 

Asistentský pobyt Comenius umožňuje budoucím učitelům pracovat na zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech a lépe porozumět evropskému rozměru vyučování a studia.

Kdo může požádat o grant?
V době, kdy uchazeč žádá o grant, musí splňovat následující podmínky:
- být studentem nebo absolventem oboru vedoucího k získání učitelské kvalifikace (v době podání žádosti o přidělení grantu musí mít žadatel ukončeny minimálně dva roky studia),
- až do nástupu na asistentský pobyt nesmí být žadatel zaměstnán jako učitel.

Co se očekává od asistenta?
- asistence při výuce, podpora týmové práce žáků a projektové vyučování,
- pomoc žákům zlepšit jejich dovednosti v cizích jazycích,
- pomoc žákům se specifickými potřebami a s poruchami učení,
- podílení se na tvorbě učebních materiálů,
- pomoc s přípravou a uskutečněním mezinárodních projektů (např. e-Twinning),
- informování o zemi asistenta (kultura, tradice, geografie apod.),
- výuka mateřského jazyka na hostitelské škole.

Délka pobytu
13-45 týdnů, pobyt se musí uskutečnit v období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014.

Grant
Schválení žadatelé obdrží příspěvek na pobytové náklady (pro Německo 3420 euro na prvních 13 týdnů a 153 euro na každý další týden), na kulturní přípravu a rovněž na přípravu jazykovou a pedagogickou.

Uzávěrka přihlášek
31. ledna 2013

Přihlášku a podrobné informace najdeš na www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=24&.

COMENIUS-AssistentIn

25. 1. 2013

Studierst du auf Lehramt oder hast du ein solches Studium jüngst absolviert? Möchtest du gerne im Ausland unterrichten? Dann werde COMENIUS-AssistentIn!

 

Die Assistenzkräfte sollen die Gelegenheit erhalten, ihr Wissen über andere europäische Staaten und Bildungssysteme zu verbessern, praktische Unterrichtserfahrungen zu sammeln und ihre pädagogischen Fähigkeiten auszubauen. Die Assistenzzeit ermöglicht auch, Sprachenkenntnisse zu vertiefen bzw. Grundkenntnisse einer neuen Fremdsprache zu erwerben.

Antragsberechtigt sind angehende Lehrkräfte aller Unterrichtsfächer und Schulformen, die ein Studium absolvieren, das zum Beruf der Lehrerin/des Lehrers führt, oder die den Bachelor, den Master of Education bzw. das 1. Staatsexamen abgelegt haben.

Die Bewerberinnen und Bewerber
- dürfen noch den Vorbereitungsdienst nicht angetreten haben,
- müssen bei Antritt ihrer Assistenzstelle mindestens vier Semester des betreffenden Fachstudiums an einer Hochschule absolviert haben,
- dürfen noch keinen Zuschuss als COMENIUS-Assistenzkraft erhalten haben,
- dürfen noch nicht als Fremdsprachenassistenzkraft des PAD tätig gewesen sein.

Welche Aufgaben können Assistenzkräfte übernehmen?
COMENIUS-Assistenzkräfte
- können ihre Muttersprache bzw. in ihrer Muttersprache unterrichten,
- vermitteln Wissen über ihr Heimatland,
- gestalten fächerübergreifenden und/oder Sachfachunterricht mit,
- führen Unterrichtsprojekte durch - fächerübergreifend oder zu speziellen Themen wie z.B. Europa, Feiertagen, Umwelt, Ernährung,
- unterstützen benachteiligte Schülerinnen und Schüler oder fördern besonders begabte Schüler in Kleingruppen,
- erstellen Lehrmaterialien,
- unterstützen die europäische Zusammenarbeit von Gasteinrichtungen,
- helfen bei der Vorbereitung und/oder Durchführung eines eTwinning-Projektes oder einer COMENIUS-Schulpartnerschaft.

Aufenthaltsdauer
13-45 Wochen, Anfang der Assistenzzeit: frühestens August 2013

Finanzielle Förderung
- monatlicher Unterhaltszuschuss (für Tschechien 3416 EUR für die ersten 13 Wochen, 151 EUR für jede weitere Woche),
- Pauschale für sprachliche und pädagogische Vorbereitung,
- Pauschale für die Teilnahme am COMENIUS-Assistententreffen im Gastland.

Antragsfrist
31.01.2013

Weitere Informationen findest du unter www.kmk-pad.org/programme/comenius-assistenzzeiten.html.

News News Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Semináře Seminare Blog Blog Cestování Reisen Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium