Účastníci si na našem ahoj.info semináři „Jako dudek?“ („Sprachlos?“) rozuměli i beze slov

18. 4. 2013

Že zábava a koncentrace nepatří k sobě? Tak tomu se mohli účastníci na našem ahoj.info semináři „Jako dudek?“ („Sprachlos?“) jen smát.

V termínu od 12. do 14. dubna 2013 v českém Rybníku na vlastní kůži totiž zažili, že zábava a koncentrace patří přeci jen k sobě – pokud to, co děláme, je zajímavé. Témata řeč těla a interkulturní komunikace vzbudila velký zájem, což dokazují také mnohé přihlášky.

„Teď ale naprostá koncentrace!“ – Tento pokyn slyšeli účastníci, kteří pracovali v česko-německých skupinách na pantomimickém představení, velmi často. Největší úspěch sklidila Maria Krumm z divadla Coburger Kinder- und Jugendtheater, referovala k tématu řeč těla, ale pracovala s účastníky i na pantomimickém ztvárnění. Přitom nás několikrát dostala do kolen. Námaha nám však přinesla očekáváné ovoce a na konci všichni hrdě představili své kousky před celým publikem.

S chutí a vysokou koncentrací jsme dále diskutovali nad tématem interkulturní komunikace. Input k tomu nám poskytla referentka Astrid Utler. Živé diskuze, zejména k pojmu „kultura“, probíhaly ještě během následující společné pauzy.

Seminář trval bohužel jen tři dny, a ty utekly (jako vždy) jako voda. Ačkoli jsme se poznali teprve v pátek, v neděli nám připadalo, že se známe už celou věčnost. Loučení s novými přáteli bylo obzváště těžké. Ale kdo ví, třeba se potkáme u další česko-německé akce. A jedna se už blíží – viz Výlet na kole!:)

Unsere TeilnehmerInnen am ahoj.info-Seminar „Sprachlos?“ („Jako dudek?“) verstanden sich auch ohne Worte

18. 4. 2013

Spaß und Konzentration passen nicht zusammen? Darüber können unsere TeilnehmerInnen an unserem ahoj.info-Seminar „Sprachlos?“(„Jako dudek?“) nur lachen.

Vom 12. bis 14. April 2013 stellten sie nämlich im tschechischen Rybník unter Beweis, dass Spaß und Konzentration bestens zusammen passen – sofern das, was man macht, interessant ist. Mit den Themen Körpersprache und Interkulturelle Kommunikation waren wir auf großes Interesse gestoßen, was die vielen Anmeldungen bewiesen.

„Jetzt aber volle Konzentration!“ – Diese Anweisung hörten die SeminarteilnehmerInnen, die in deutsch-tschechischen Gruppen ein Pantomimestück einübten, nicht selten. Besonders beliebt war Maria Krumm vom Coburger Kinder- und Jugendtheater, die nicht nur zum Thema Körpersprache referierte, sondern auch kurze Pantomimedarbietungen einstudieren lies. Dabei brachte sie alle nicht selten außer Atem. Doch das wurde in Kauf genommen und am  Ende wurden alle einstudierten Stücke stolz vor versammelter Mannschaft aufgeführt.

Mit nicht weniger Konzentration und Freude diskutierten wir anschließend über das Thema Interkulturelle Kommunikation. Den Input gab unsere Referentin Astrid Utler. Die angeregten Diskussionen, speziell zum Begriff „Kultur“, wurden sogar noch während der folgenden gemeinsamen Mahlzeiten fortgesetzt.

Leider dauerte das Seminar nur drei Tage, und diese sind (wie immer) wie im Flug vergangen. Obwohl wir uns alle erst am Freitag kennengelernt hatten, hatte es am Sonntag doch den Anschein, als würden wir uns schon ewig kennen. Entsprechend schwer fiel der Abschied von den neu gewonnenen Freunden. Aber wer weiß, vielleicht trifft man sich wieder bei der einen oder anderen deutsch-tschechischen Veranstaltung und die steht ja auch schon bald an... - siehe Radtour am 08. Juni! :)

Němčina Deutsch Cestování Reisen Stipendia Stipendien News News Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Semináře Seminare Blog Blog