Čau a Hallo, zdraví noví dobrovolníci z Plzně a Řezna!

18. 9. 2012

Jsme tři noví dobrovolníci v projektu Ahoj.info a chceme se představit!

Ahoj všem,

každý rok se v dobrovolné službě střídají skupiny dobrovolníků. Stejné je to i tento rok. V Regensburgu jsou opět dobrovolníci dva – Hana a Martin. V Plzni se na vás těší Sarah. My všichni jsme vám k dispozici vždy, když budete něco potřebovat. Naše adresy: hana@ahoj.info, martin@ahoj.info, sarah@ahoj.info.

Kdo jsme?

Jmenuji se Hana, je mi 24 let a před pár měsíci jsem ukončila studium na Ostravské univerzitě. Můj obor byl zaměřený na tlumočení a překlad ve směru čeština-němčina a naopak. Touto činností bych se chtěla zabývat i nadále a průběžně se zlepšovat. Němčina, překlad a cestování mne hodně baví, proto jsem si vybrala pro následující rok krásné město – Regensburg, kde najdu úplně všechno. Těším se na naši spolupráci.

Jmenuju se Martin, je mi 26 let a pocházím z Brna. Před měsícem jsem se vrátil z chladného švédského Vänersborgu, kde jsem na jedné základní škole učil jako Comenius asistent. Co rád dělám ve svém volném čase? Cestuju, učím se cizí jazyky a jezdím na kole. V Řezně jsou pro všechny mé záliby podmínky přímo ideální. Na ahoj.info budu mít možnost v praxi si vyzkoušet skoro všechno, čemu jsem se věnoval během studia. V první řadě se těším na naše společné semináře a psaní pro ahoj.info. Velkou výzvou pro mě bude zdejší dialekt.

Jmenuji se Sarah, v létě jsem úspěšně odmaturovala. Po skončení svého dobrovolnictví bych chtěla studovat „Management médií”. Rok u ahoj.info bude určitě dobrou přípravou pro mé budoucí studium.
Pokud někdo neovládá jazyk a cestuje do cizí země, kde chce strávit celý následující rok, je to možná riziko - pro mě je to ale výzva, kterou ráda přijmu. Chtěla bych se dozvědět více o České republice a zejména o Plzni a o všem vás informovat. V hlavě se mi už rojí spousta nápadů o tom, co bych chtěla tento rok všechno prožít, jen doufám, že k uskutečnění toho všeho bude rok stačit.

Tak a teď už víte, že tři dobrovolníci převzali práci u ahoj.info a těší se na svou práci!

18. září 2012

Čau und Hallo von den neuen Freiwilligen aus Pilsen und Regensburg!

18. 9. 2012

Wir sind die drei neuen Frewilligen und möchten uns zum ersten Mal vorstellen.

Hallo an alle,

jedes Jahr wird der Freiwilligendienst an eine andere Gruppe von Freiwilligen weitergegeben. So ist es auch dieses Jahr. In Regensburg gibt es wieder zwei Freiwillige – Hana und Martin. In Pilsen freut sich Sarah auf euch. Falls ihr Fragen an uns habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Unsere E-Mail-Adressen: hana@ahoj.info, martin@ahoj.info, sarah@ahoj.info

Wer sind wir?

Ich heiße Hana, bin 24 Jahre alt und vor ein paar Monaten habe ich mein Studium an der Universität Ostrava beendet. Mein Fach war an Dolmetschen und Übersetzen in der Richtung deutsch-tschechisch und umgekehrt orientiert. Ich möchte mich weiter mit diesem Bereich beschäftigen und mich verbessern. Deutsch, Übersetzen und Reisen machen mir viel Spaß, darum habe ich für mein Freiwilligenjahr eine schöne Stadt – Regensburg, wo ich alles finde, ausgewählt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.

Ich heiße Martin, bin 26 Jahre alt und komme aus Brno. Vor einem Monat kehrte ich aus der kalten schwedischen Stadt Vänersborg zurück, wo ich an einer Hauptschule als Comenius-Assistent unterrichtete. Was mache ich gerne in meiner Freizeit? Ich reise, lerne Sprachen und fahre Rad. In Regensburg sind Bedingungen für alle meine Hobbys einfach ideal. Mit ahoj.info bekomme ich die Möglichkeit, fast alles, was ich studierte, in der Praxis auszuprobieren. Vor allem freue ich mich auf unsere gemeinsamen Seminare und aufs Schreiben für ahoj.info. Eine besondere Herausforderung ist für mich der hiesige Dialekt.

Ich bin Sarah und habe diesen Sommer mein Abitur gemacht. Nach meinem Freiwilligendienst möchte ich „Medienmanagement” studieren. Die Stelle bei ahoj.info wird dafür eine gute Vorbereitung für mein Studium sein.
In ein Land zu reisen und dort ein ganzes Jahr zu verbringen, ohne die Sprache zu beherrschen, ist für manche ein Risiko - für mich aber eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Doch ich möchte auch viel über das Land und explizit über Pilsen erfahren und euch von diesen Eindrücken berichten. Ich habe schon so viele Ideen darüber im Kopf, was ich dieses Jahr alles machen möchte und hoffe, dass das eine Jahr ausreicht um das alles zu erleben.

Jetzt wisst ihr also Bescheid, dass nun drei neue Freiwillige die Arbeit bei ahoj.info übernommen haben und sich sehr auf ihre neuen Tätigkeiten freuen!

18.09.2012

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Němčina Deutsch Čeština Tschechisch News News Kultura Kultur Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien