Autorské čtení

2. 4. 2015

V rámci Bavorských kulturních dnů 2015 představí svoji tvorbu čtyři autoři z Řezna, členové Západobavorského sdružení spisovatelů (Schriftstellerverband Ostbayern), v 25.04. od 14 hodin (Koordinačni centrum Tandem, Riegrova 17, Plzeň). Čtení je v německém jazyce. Vstup je volný.

Bettina Auer (23) píše už od dětství a v 16 letech zveřejnila svůj první román „Liryá“. Hlavní pracovní činnost vykonává na trhu s chovatelskými potřebami, vedlejším povoláním je lektorka. Píše především fantasy a v tomto žánru už publikovala několik románů a příspěvků v antologiích. Bude předčítat ze své fantasy knihy „Naminé – Liebe deinen Feind“.

Julia Kathrin Knoll (nar. 1980) vystudovala germanistiku, italianistiku a pedagogiku a dnes pracuje jako průvodkyně v muzeu a jako lektorka. Její první román „Die Kinder Liliths“ vyšel v roce 2012. Píše fantasy a historické knihy a bude číst z prvního dílu řady „Elfenblüte“ (romantické fantasy).

Gangaamaa Purevdorj (nar. 1967) pochází původně z Mongolska (provincie Bulgan). Studovala na Technické univerzitě v Drážďanech politologii a němčinu jako cizí jazyk (DAF) a promovala po navazujícím studiu srovnávací kulturologie na Univerzitě v Řezně. Bude předčítat z textů o své domovině a přiblíží tak posluchačům život mongolských nomádských pastevců.

Martin Stauder se narodil roku 1958 v Göttingenu a pracoval po škole nejprve jako obchodník s hudebninami, poté jako ošetřovatel. Od devadesátých let píše v různých žánrech. Od roku 2012 publikuje příspěvky v antologiích a sbírkách lyriky. Jeho sbírka vyprávění „Aderriss“ vyšla v roce 2014. Bude předčítat krátký příběh z knihy „Verliebte Jungs“ a dosud nezveřejněný a nikde nepřednášený příběh „Der Keller“.

 

Autorenlesung

2. 4. 2015


Im Rahmen der Bayerischen Woche stellen vier Regensburger Autoren des Schriftstellerverbands Ostbayern am 25. April ab 14 Uhr ihre Werke vor (Tandem Koordinierungszentrum, Riegrova 17, Pilsen). Die Lesung ist in deutscher Sprache. Der Eintritt ist frei.

Bettina Auer (23) schreibt schon seit ihrer Kindheit und hat mit 16 Jahren ihren ersten Roman „Liryá“ veröffentlicht. Hauptberuflich arbeitet sie in einem Tierfachmarkt, nebenberuflich als Lektorin. Sie schreibt vor allem Fantasy und hat in diesem Genre schon mehrere Romane und Beiträge in Anthologien publiziert. Sie liest aus ihrem Fantasy-Buch „Naminé – Liebe deinen Feind“.

Julia Kathrin Knoll (geboren 1980) hat Germanistik, Italianistik und Pädagogik studiert und arbeitet heute als Gästeführerin in einem Museum sowie als Lektorin. Ihr erster Roman „Die Kinder Liliths“ erschien 2012. Sie schreibt Fantasy und Historisches und liest aus dem ersten Teil der Reihe „Elfenblüte“ (Romantic Fantasy).

Gangaamaa Purevdorj (geboren 1967) stammt ursprünglich aus der Mongolei (Provinz Bulgan). Sie studierte an der Technischen Universität Dresden Politikwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache und promovierte nach einem Zweitstudium der Vergleichenden Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Sie liest aus Texten über ihre Heimat und bringt den Zuhörern dabei das Leben der mongolischen Hirtennomaden näher.

Martin Stauder ist 1958 in Göttingen geboren und arbeitete nach der Schulzeit zuerst als Musikalienhändler, dann als Krankenpfleger. Er schreibt seit den 90er Jahren in verschiedenen Genres. Seit 2012 veröffentlicht er Beiträge in Anthologien und Lyrikbänden. Sein Erzählband „Aderriss“ erschien 2014. Er liest eine Kurzgeschichte aus dem Buch „Verliebte Jungs“ und die bisher unveröffentlichte und noch nie vorgetragene Geschichte „Der Keller“.

Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Studium Studium Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Němčina Deutsch Semináře Seminare