Bavorské kulturní dny 2015

9. 4. 2015

Během týdenního festivalu Bavorské kulturní dny 2015 (20. - 26.4.) se na různých místech v Plzni představí současní umělci z Bavorska i projekty česko-bavorské kulturní spolupráce.

Vystoupí jak světoznámý chlapecký sbor ve Velké synagoze, tak rockoví hudebníci v klubech. V nově vznikajícím kulturním centru Depo2015 bude otevřena výstava designu, uskuteční se taneční představení, autorská čtení, workshopy pro školy i program pro rodiny s dětmi. Festival slavnostně ukončí nedělní svátek Květiny pro Plzeň, koncipovaný jako poděkování za přeshraniční spolupráci. V rámci tohoto svátku se uskuteční kulturní program s kapelami, uměleckými skupinami, historickým divadelním představením a kulinářskými pochoutkami ze sousedního Bavorska. Městu Plzeň bude také předána listina hlavního města kultury od města Řezna.

Co je na programu?

Prezentace českých a bavorských učilišť na Náměstí Republiky, koncert rockových bavorských skupin v klubu Anděl, školní závod na odrážedlech v Papírně, bavorský filmový večer v Měšťanské besedě, taneční představení Zoes Bio Box II v Café Nebe, představení česko-německého divadelního souboru Čojč v Depu2015, autorské čtení Jaroslava Rudiše v Loosových interiérech, chlapecký sbor Regensburger Domspatzen ve Velké  Synagoze, společný česko-bavorský den základních uměleckých škol v Proluce v Křižíkových sadech, prohlídky města a komentovaná prohlídka  katedrály s varhanní hudbou, Představení knihy Unterwegs / Cestou a projektu Literatura v pohorkách v Evropském domě.

Bližší informace naleznete na http://www.plzen2015.cz/bavorskedny

Bayerische Kulturtage 2015

9. 4. 2015

Während des eine Woche andauernden Festivals Bayerische Kulturtage 2015 (20. - 26.4.) stellen sich an verschiedenen Orten in Pilsen zeitgenössische Künstler aus Bayern und Projekte der tschechisch-bayerischen kulturellen Zusammenarbeit vor.

Auftreten werden sowohl ein weltberühmter Knabenchor in der Großen Synagoge, als auch Rockmusiker in einem Club. Im neu entstandenen Kulturzentrum Depo2015 wird eine Designausstellung eröffnet. Zahlreiche Tanzvorführungen, Autorenlesungen, Workshops für Schulen und Programm für Familien mit Kindern werden nicht fehlen. Das Festival endet feierlich mit dem Fest „Blumen für Pilsen“ am Sonntag, das als Danksagung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzipiert ist. Im Rahmen des Festes findet ein Kulturprogramm mit Musik- und Künstlergruppen, Vorstellungen von Freilichtspielen und kulinarischen Köstlichkeiten aus dem benachbarten Bayern statt. Es wird auch eine Kulturhauptstadturkunde von der Stadt Regensburg an die Stadt Pilsen übergegeben.

Was gibt es an Programm?

Präsentation tschechischer und bayerischer Berufsschulen am Platz der Republik, Konzert bayerischer Rockbands im Club Anděl, Bobby-Car-Rennen mit Schulen in der Papírna, Bayerischer Filmabend in der Měšťanská beseda, Tanzperformance Zoes Bio Box II im Café Nebe, Vorführung der deutsch-tschechischen Theatergruppe Čojč im Depo2015, Autorenlesung von Jaroslav Rudiš in Loos-Interieure, der Knabenchor Regensburger Domspatzen in der Großen Synagoge, gemeinsamer Bayerisch-Böhmischer Jugendkunstschultag in Proluka/“Baulücke“ in den Křižíkovy Sady, Stadtführungen und deutsche Besichtigungen der Kathedrale mit Orgelmusik, Vorstellung des Buches Unterwegs / Cestou und des Projektes Literatur in Wanderstiefeln im Europahaus.

Nähere Informationen unter http://www.plzen2015.cz/de/akce/bayerische-kulturtage-2015

Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch News News Kultura Kultur Studium Studium