Betlémské světlo

12. 12. 2015

Pokoj ve mně – pokoj s tebou

Betlémské světlo. Jeden ze symbolů Vánoc – kde se tradice převážení plamínku zapáleného ve městě Betlémě vzala, jak se světlo přes oceán každoročně dostává do Evropy a jak ho můžete získat i vy? O tom už v následujícím článku.

Všechno začalo v roce 1986 v Linci. Každý rok tam probíhá sbírka s názvem „Světlo ve tmě“ pro zrakově postižené děti. Rakouský rozhlas a televize, který sbírku pořádal, přišel tehdy s nápadem, jak se odměnit lidem, kteří do sbírky ochotně přispívali. Jednalo se o předání zprávy beze slov – rozdávání světla, které symbolizuje mír. Zapálili plamínek v Betlémě, v místě narození Ježíše Krista a letecky ho dopravili do Lince.

Od té doby dopravují každý rok světélko z Izraele do Rakouska letadlem. Již tradičně pak bývá rozdělováno skauty a skautkami delegacím ze všech možných zemí Evropy. Česko je vždy reprezentováno skauty a skautkami z Brna, kteří ho vlakem převáží přes hranice a následně předávají ostatním skautům, aby se poselství míru a pokoje dostalo do všech koutů země. 

Pro světlo z Betléma si můžete přijít i vy – stačí vzít si s sebou vlastní svíčku nebo petrolejku a pár špejlí na přepálení. Mapky najdete níže:

Česko: http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html
Německo: http://www.friedenslicht.de/vor-ort

Zdroje:
http://www.betlemskesvetlo.cz/
http://www.friedenslicht.de/

Zdroj obrázku

Friedenslicht

12. 12. 2015

Friede in mir - Friede mit dir

Das Friedenslicht. Ein Weihnachtssymbol – wo kommt die Tradition des in-Betlehem-entzündeten Lichts her, wie wird das Licht jedes Jahr nach Europa transportiert und wie könnt ihr es dieses Weihnachten auch bei euch zu Hause haben? Mehr darüber im folgenden Artikel.

Alles begann im Jahre 1986 in Linz. Jahr für Jahr findet dort eine Sammlung statt, die den Namen „Licht ins Dunkel“ trägt und sehbehinderten Kindern hilft. Ein Landesstudio des Österreichischen Rundfunks (ORF) hatte damals die Idee, wie man diejenigen, die diese Sammlung stiften, belohnen könnte. Es handlete sich um das Weitergeben einer Nachricht ohne Worte – Verteilen des Lichts, als Friedensymbol. Das Flämchen wurde in Betlehem angezündet, im Geburtsort Jesu Christus, und dann nach Österreich transportiert.

Seit jener Zeit kommt das Licht jedes Jahr von Israel nach Österreich mit dem Flugzeug. Traditionell wird es von Pfadfinder/innen an alle Delegationen aus Europa verteilt. Tschechien wird jeweils von Pfadfinder/innen aus Brünn repräsentiert. Diese bringen das Licht über die Grenze und verteilen es anschließend an andere Pfadfinder, die das Licht wiederum in alle Ecken des Landes mitnehmen.

Auch ihr habt die Möglichkeit, euch das Friedenslicht aus Betlehem zu holen – ihr braucht nur eine eigene Kerze oder Petroleumlampe und ein paar Holzstocher zum Anzünden. Die Landkarten findet ihr hier:

Deutschland: http://www.friedenslicht.de/vor-ort
Tschechien: http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html

Quellen:
http://www.friedenslicht.de/ 
http://www.betlemskesvetlo.cz/

Bildquelle

Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Cestování Reisen Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Kultura Kultur Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog News News