Kdo jsem já a pokud ano, kolik z toho je české?

14. 4. 2016

Šaty dělají člověka?
Vlasy dělají člověka!

Stejně jako předchozí ahoj.info dobrovolnice Annika, došlo u mě po dlouhém „Udělám to? Neudělám to?“ na český sestřih.  Pak už jen následovalo:

Šmik sem, šmik tam.

A moje vlasy nejsou to jediné, co se změnilo.
Já jsem pořád Já, ale možná už jednoduše starší Já, takové, které má za sebou už sedum měsíců životních zkušeností.

Ještě nikdy jsem nezažila tolik zajímavých rozhovorů.
Ještě nikdy jsem nepotkala tolik inspirativních lidí.

To hezký na tom je, že tady vážně každý dostane šanci. Tak nějak tady začínáme všichni na novo a můžeme se stýkat s novými lidmi, které za sebou mají různé příběhy.
Kromě toho se mi moc líbí můj první, vlastní, minibyteček. Ale ještě mnohem více se mi líbí žít s ostatními lidmi pod jednou střechou. Jedno je tedy jisté, na studia si rozhodně najdu nějaký studentský byt.

Takovéhle skutečnosti mě dříve trošku znejišťovaly, ale teď mě naplňují radostným očekáváním.
- bydlet ve studentském bytě
- cestovat
- vést seminář

Naučila jsem se vážit vlastní svobody mnohem víc než dříve. Někdy se věci dějí tak rychle, až člověku začnou připadat samozřejmé.

Překračuji svůj vlastní stín a nejím už jen Thüringer Rostbratwurst, ale taky klobásu.
Rozšířila jsem si své obzory a nechodím už tak jen do Thüringer Wald, ale taky na Šumavu.

Je to dobrý pocit, moci se cítit trošičku česky, protože se pak snadněji necháte nadchnout pro věci, které Češi milují, protože jíte to, co se v Česku tradičně jí a lidí rozumí tomu, co na ně česky vykoktáte.

Pak si ale kladu otázku:

Kde jsem doma?

Po každé znovu.
Protože když se vracím do Plzně, vystoupím z vlaku a přes nos mě praští vůně pivovaru, vím, že jsem dorazila.
Protože když znovu vidím svojí rodinu a staré kamarády, je to jako bych nikdy nebyla pryč.

Změnilo se jen to, že občas narazíme na jedno velké téma – Česko. Tu a tam zaslechnu:
A jde teď vlastně ještě pořád jen o Česko?

Ano!

Moje rodné město Výmar mě rozhodně vychovalo, udělalo ze mě malého básníka a myslitele. Tak trošku alternativního a zaneprázdněnýho.
To všechno jsem si s sebou do Plzně vzala a našla tady druhý domov.

Cestuju, pracuju, směju se, miluju, žiju tady.

A pak je ještě spousta dalších věcí, které se nikdy nezmění.

Na příklad:
Spáč zůstane spáčem.

Proto občas, když so kanceláře dorazím už v 8:00, podaří se mi mé kolegy lehce ohromit.

Líbí se mi, když vidím, že Já jsem pořád ještě Já a tak to i zůstane.
A to i teď, kdy už je na čase se změnit a položit si opravdu důležité životní otázky.

Na příklad:

"Co teď budu dělat se svým životem, když sezóna ledního hokeje skončila???"

 

Pauline

 

Wer bin ich und wenn ja, wie viel davon tschechisch?

14. 4. 2016

Kleider machen Leute?
Haare machen Leute!

Genauso wie die ahoj.info-Freiwillige Annika vor mir, ging es für mich nach langem „mach ich’s? mach ich’s nicht?“ zu einem tschechischen Friseur. Und dann hieß es:

Schnipp Schnapp Haare ab

Und meine Haare sind nicht das Einzige geblieben, das sich verändert hat.
Ich bin immer noch Ich aber vielleicht einfach ein älteres Ich mit kürzeren Haaren, eins, das jetzt schon sieben Monate mehr Lebenserfahrung hinter sich hat.

Noch nie habe ich so viele interessante Gespräche geführt.
Noch nie habe ich so viele inspirierende Menschen getroffen.

Das Schöne daran ist, dass hier wirklich jeder seine Chance bekommt. Irgendwie fangen wir alle doch gerade wieder neu an und können uns wieder auf neue Leute mit anderen Geschichten einlassen.
Außerdem mag ich meine erste, eigene, kleine Wohnung aber noch viel lieber habe ich es, mit anderen Menschen unter einem Dach zu leben. Eins steht fest, für mein Studium muss eine WG her.

Tatsachen wie diese, die mich früher eher ein wenig unsicher gemacht hätten, erfüllen mich heute mit Vorfreude.
- in einer WG leben
- auf Reisen gehen
- ein Seminar leiten

Auch den Wert meiner Freiheiten habe ich noch mehr zu schätzen gelernt. Viel zu schnell passiert es, dass man diese als selbstverständlich nimmt.

Ich schaue über meinen Tellerrand hinaus und esse nicht mehr nur Thüringer Rostbratwurst, sondern auch Klobása.
Ich habe meinen Horizont erweitert und gehe nicht mehr nur im Thüringer Wald wandern, sondern eben auch im Šumava.

Es ist ein gutes Gefühl, sich ein bisschen mehr tschechisch fühlen zu können, weil man sich für etwas begeistern lässt, was die Tschechen lieben, weil man isst, was traditionell in Tschechien gegessen wird und die Menschen verstehen, was man so auf Tschechisch vor sich hin stottert.

Dann stellt man sich die Frage:

Wo bin ich Zuhause?

Jedes Mal aufs Neue.
Denn wenn ich zurück in Plzeň bin, aus dem Zug aussteige und mir der Brauereigeruch wieder in die Nase zieht, weiß ich, dass ich wieder angekommen bin.
Denn wenn ich meine Familie und alte Freunde wiedertreffe, fühlt es sich an als wäre ich nie weggewesen.

Nur hat es sich verändert, dass ein weiteres großes Gesprächsthema hinzugekommen ist – Tschechien. Da bekommt man von dem einen oder anderen schon mal zu hören:

„Geht es eigentlich jetzt nur noch um Tschechien?“

Ano!

Meine Heimatstadt Weimar hat mich auf jeden Fall geprägt, eine kleine Dichterin und Denkerin eben aus mir gemacht. Ein bisschen alternativ und verplant.
Das alles habe ich mit nach Plzeň genommen und eine zweite Heimat gefunden.

Ich reise, arbeite, lache, liebe, lebe hier.

Und dann gibt es immer noch die Dinge, die ändern sich einfach nie.

Zum Beispiel:
Langschläfer bleibt Langschläfer

Ganz nach dem Motto, wenn ich dann doch mal 8:00 Uhr morgens im Büro anzutreffen bin, kann man die Kollegen leicht beeindrucken.

Und es tut gut, zu sehen, dass Ich immer noch Ich bin und bleiben werde.
Und das auch wenn jetzt die Zeit gekommen ist, sich zu verändern und die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu stellen.

Zum Beispiel:

"Was fange ich jetzt eigentlich mit meinem Leben an, wenn die Eishockeysaison vorbei ist???"

 

Pauline

 

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Němčina Deutsch Kultura Kultur Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Cestování Reisen Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Blog Blog