Brno – česko-německé setkání mládeže

8. 6. 2017

Co: Workcamp
Kdy: 14. – 24.07.2017
Účastníci: Mladí lidé z Česka a Německa mezi 16 a 25 lety
Účastnický poplatek: 250 EUR

Ahoj v Brně! Druhé největší město Česka je moderní, životaplné studentské a obchodní město, jehož centrum může hodně prozradit o jeho dlouhé a pestré historii. S částmi těchto dějin se budou účastníci česko-německého setkání zabývat a pokusí se najít spojení s nynějším vývojem. Tak bude kromě ostatního hrát důležitou roli téma ,,Útěk a vyhnání“. Účastníci přispějí lehkými pracemi k uchování tamního pomníku zemřelých a během těchto prací se seznámí s jejich osudy. Díky jazykové animaci získáte první znalosti němčiny. Výlety po okolí a do Prahy jsou stejně tak jako hry a sportovní večery v programu zahrnuty. Dorozumívacím jazykem v rámci kempu je angličtina.

Kontakt a přihlášky:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Kompetenzcenter Internationale Jugendbegegnungen
Anne Schieferdecker                                                                                                                                                    Tel.: 0561 7009 371                                                                                                                                                       Email: workcamps@volksbund.de

www.volksbund.de

Brno - eine deutsch-tschechische Jugendbegegnung

8. 6. 2017

Was: Workcamp
Wann: 14. - 24.07.2017
Teilnehmer: Jugendliche aus Deutschland und Tschechien zwischen 16 und 25
Teilnahmebeitrag: 250 Euro (inkl. Programm, Vollverpflegung, Unterkunft in Mehrbettzimmern, gemeinsame Busreise ab Würzburg)

Ahoj in Brno! Die zweitgrößte Stadt Tschechiens ist eine moderne, lebendige Handels- und Universitätsstadt, deren historischer Stadtkern noch viel von der langen, wechselvollen Geschichte der Stadt erzählt. Mit Ausschnitten dieser Geschichte beschäftigen sich die Teilnehmer auf dieser deutsch-tschechischen Jugendbegegnung und versuchen, sie in Bezug zu aktuellen Entwicklungen zu setzen. So wird unter anderem das Thema "Flucht und Vertreibung" eine wichtige Rolle spielen. Auf einer nahe gelegenen Kriegsgräberstätte gehen die Jugendlichen den Schicksalen der dort ruhenden Toten nach und tragen durch leichte Pflegearbeiten zum Erhalt dieses Mahnmals bei. Durch Sprachanimation kommt ihr zu ersten Tschechisch-Kenntnissen. Ausflüge in die Umgebung und nach Prag sowie gemeinsame Spiele- und Sportabende runden das Programm ab. Camp-Sprache ist Englisch.

Kontakt und Anmeldung:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Kompetenzcenter Internationale Jugendbegegnungen
Anne Schieferdecker                                                                                                                                                    Tel.: 0561 7009 371                                                                                                                                                       Email: workcamps@volksbund.de

www.volksbund.de

Semináře Seminare Blog Blog Němčina Deutsch Studium Studium Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen News News Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch