Nadace Brücke/Most hledá referenta/referentku

17. 3. 2015

Nadace Brücke/Most hledá referenta/referentku pro jednodenní česko-německé workshopy v českém Památníku Lidice.

Zničení Lidic 10. června 1942 je jeden z krutých příkladů nacistické odplaty, která potkala civilní obyvatelstvo Protektorátu po atentátu na Heydricha: Celá obec Lidice byla vypálena a srovnána se zemí, aby byla úplně vymazána z mapy. Obyvatelé byli zastřeleni nebo deportováni do koncentračních táborů. Pouze málo jich přežilo a vrátilo se po válce zpět.

Na tehdejším území obce se dnes nachází pietní místo a muzeum s multimediální výstavou, která informuje návštěvníky o událostech roku 1942. Kromě toho spravuje Památník Lidice také Lidickou galerii, která vystavuje díla mezinárodních umělců na toto téma.

Od roku 2015 nabízí „Pragkontakt“ svým skupinám výlety k památníku do Lidic a organizuje na místě rozmanitá setkání a vzdělávací program. Pro realizaci přímo na místě potřebujeme od dubna motivované referenty/referentky, kteří/které budou doprovázet naše skupiny při návštěvách památníku. Exkurze obsahuje úvod do tématu, interaktivní prohlídku pietního místa, návštěvu multimediální výstavy v muzeu a odpoledne prohlubující workshop.

Úkoly:

 • vedení a další rozvoj česko-německých workshopů v Lidicích
 • interaktivní prohlídku pietního místa a muzea
 • doprovod česko-německých mládežnických skupin na místě

Požadavky:

 • zkušenosti s doprovodem skupin mládeže
 • fundované znalosti v oblasti dějin nacismu
 • velmi dobré znalosti českého a německého jazyka

Workshopy budou zaplaceny dle místních podmínek.

Školení v Památníku Lidice se koná 28.-29.4.2015.

Předběžně bude realizováno 10 workshopů za rok.

Máte zájem? Potom se do 05.04.2015 těšíme na vaše elektronické přihlášky s přiloženým životopisem a motivačním dopisem, které zasílejte na:

Nadace Brücke/Most, Frau Johanna Adrian (Bildungsreferentin): j.adrian@bmst.eu

Pohovory se budou konat od 23. do 25.4.2015.

Brücke/Most-Stiftung sucht Refernt/innen

17. 3. 2015

Die Brücke/Most-Stiftung sucht Referent/innen für eintägige deutsch-tschechische Workshops in der tschechischen Gedenkstätte Lidice .

Die Zerstörung von Lidice am 10. Juni 1942 ist eines der grausamsten Beispiele der nationalsozialistischen Vergeltungsmaßnahmen, die als Reaktion auf das Heydrich-Attentat die Zivilbevölkerung im Protektorat trafen: Der gesamte Ort Lidice wurde in Brand gesteckt, gesprengt und schließlich eingeebnet, um die Gemeinde vollständig von der Landkarte zu tilgen. Die Bewohner/innen wurden erschossen oder in Konzentrationslager deportiert. Nur Wenige überlebten und kehrten nach dem Krieg zurück.

Auf dem ehemaligen Dorfgelände befindet sich heute ein Pietätsgebiet und ein Museum mit einer multimedialen Ausstellung, die Besuchende über die Geschehnisse des Jahres 1942 informiert. Darüber hinaus betreut die Lidicer Gedenkstätte auch die Lidicer Galerie, die Werke internationaler Künstler/innen zum Thema exponiert.

Seit 2015 bietet Pragkontakt seinen Gruppen Gedenkstättenfahrten nach Lidice an und organisiert vor Ort ein vielfältiges Begegnungs- und Bildungsprogramm. Für die Durchführung vor Ort suchen wir ab April motivierte Referent/innen, die unsere Gruppen bei dem Besuch der Gedenkstätte begleiten. Der Exkursionstag beinhaltet eine thematische Einführung, einen interaktiven Rundgang über das Pietätsgebiet, den Besuch der multimedialen Ausstellung des Museums und einen vertiefenden Workshop am Nachmittag. 

Aufgaben:

 • Leitung und Weiterentwicklung deutsch-tschechischer Workshops in Lidice
 • Interaktive Führung über das Pietätsgebiet und durch das Museum
 •   Betreuung der deutsch-tschechischen Jugendgruppen vor Ort

Anforderungsprofil:

 • Erfahrung in der Betreuung von Jugendgruppen
 • Fundierte Kenntnisse im Bereich der NS-Geschichte
 • Sehr gute Kenntnisse der deutschen und tschechischen Sprache

Die Workshops werden zu ortsüblichen Bedingungen vergütet.

Eine Schulung in der Gedenkstätte Lidice findet vom 28. – 29.4.2015 statt.

Voraussichtlich werden 10 Workshops pro Jahr stattfinden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 05.04.2015 an:

Nadace Brücke/Most, Frau Johanna Adrian (Bildungsreferentin): j.adrian@bmst.eu

Die Auswahlgespräche finden zwischen dem 23. und 25.4.2015  statt.

Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare Cestování Reisen Stipendia Stipendien Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit