Cena mladé demokracie 2015

7. 4. 2015

Máš v hlavě vlastní projekt, který vzbudí u mladých lidí zájem o politiku? Pak se přihlas u Bundeszentrale für politische Bildung (Spolkové centrály pro politické vzdělávání)!

Cenou Mladé demokracie budou vyznamenány projekty mladých lidí ve věku 14-27 let, které se výraznou měrou zasadí o posílení demokracie v rámci Evropy. Důraz je kladen na projekty, které u mladých lidí vzbudí zájem o politiku.

Nejlepší projekt bude vyznamenán v půli června mladou porotou složenou z žáků a žaček, studentů a studentek  a mladých pracujících, kteří se angažují a jsou aktivní jako dobrovolníci. Vyhrát můžeš 3000 eur.

Projektem může být setkání mládeže, vytvoření videoklipu, organizace sportovního turnaje, pravidelné setkávání v kavárně nebo něco úplně jiného. Fantazii se meze nekladou.

Přihlásit se můžeš již nyní, nejpozději však do 17. května 2015. Cena bude slavnostně předána první víkend v září v rámci Konference mládeže v Berlíně.

Přihlašovací formuláře a všechna kritéria výběru naleznete pod odkazem  www.bpb.de/jugenddemokratiepreis.

Přihlášky zasílejte prosím do 17. května 2015 (doručení na bpb) paní Svetlaně Alenitskaya, email: svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de

Pokud máš další otázky, obrať se na Spolkovou centrálu pro politické vzdělávání Svetlana Alenitskaya svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de

Jugenddemokratiepreis 2015

7. 4. 2015

Du hast ein eigenes Projekt im Kopf, das bei Jugendlichen das Interesse an Politik weckt? Dann bewirb dich bei der Bundeszentrale für politische Bildung!

Mit dem Jugenddemokratiepreis werden Projekte junger Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für die Stärkung der Demokratie innerhalb Europas einsetzen. Schwerpunkt des diesjährigen Jugenddemokratiepreises sind Projekte, die bei Jugendlichen Interesse für Politik wecken.

Das beste Projekt wird Mitte Juni von einer Jugendjury ausgezeichnet, die aus Schüler/innen, Studierenden und jungen Berufstätigen besteht. Sie alle sind engagiert und ehrenamtlich aktiv.  Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Das Projekt kann eine Jugendbegegnung, die Erstellung eines Videoclips, die Organisation eines Sportturniers, ein monatliches Stadtteilcafé oder auch etwas ganz anderes sein.

Die Bewerbungsphase läuft bereits und endet am 17. Mai 2015. Im Anschluss findet die feierliche Preisverleihung am ersten Wochenende im September im Rahmen einer Jugendkonferenz in Berlin statt.

Die Bewerbungsformulare für den Jugenddemokratiepreis und alle Auswahlkriterien findest du unter www.bpb.de/jugenddemokratiepreis.

Bewerbungen bitte per E-Mail bis zum 17. Mai 2015 (Eingang bei der bpb) an Svetlana Alenitskaya, E-Mail: svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de

Bei weiteren Fragen wende dich an die Bundeszentrale für politische Bildung
Svetlana Alenitskaya svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de

Studium Studium Kultura Kultur Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog News News Čeština Tschechisch Cestování Reisen Stipendia Stipendien