Česko-německé fórum mládeže hledá podporu

19. 1. 2015

Pro administrativní doprovod 8. funkčního období Česko-německého fóra mládeže se hledá od 01.02.2015 podpora týmu!

K úlohám náleží především:

 • svědomité vyúčtování setkání pracovních skupin a plenárního zasedání pro český i německý spolek
 • operativní podpora při přípravě plenárního zasedání (příprava rozpočtu)

Je nabízeno:

 • práce v mladém česko-německém týmu
 • odměna v podobě honoráře ve výši 400€ vázaných na každé plenární zasedání Fóra mládeže v březnu a červnu 2015

Očekávání:

 • zkušenosti se správou sponzorských prostředků
 • jisté zacházení s Microsoft Office, zvláště pak se zpracováním tabulek
 • dobré znalosti českého i německého jazyka

Další informace k pracovnímu místu zde.

Bližší informace k Fóru mládeže najdete na: http://www.cnfm.cz

Deutsch-tschechisches Jugendforum sucht Unterstützung

19. 1. 2015

Für die Verwaltungsbegleitung der achten Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums wird eine Unterstützung des Teams ab dem 01.02.2015 gesucht!

Aufgaben:

 • gewissenhafte Berechnung der Treffen von Arbeitsgruppen und der Plenarsitzung für den deutschen und tschechischen Verein
 • operative Unterstützung bei der Planung der Plenarsitzung (Aufstellung des Haushalts)

Geboten wird:

 • Arbeit im jungen deutsch-tschechischen Team
 • Honorar 400€, verbunden mit jeder Plenarsitzung des Forums im März und Juni 2015

Erwartet wird:

 • Erfahrungen mit der Verwaltung von Sponsormitteln
 • gute MS-Office-Kenntnisse, hauptsächlich die Fähigkeit zum Arbeit mit Tabellen
 • gute Kenntnisse der tschechischen und deutschen Sprache

Mehr Infos findest du hier.

Die Webseite des Deutsch-tschechischen Jugendforums: http://www.cnfm.cz

Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Cestování Reisen Semináře Seminare News News Stipendia Stipendien