Česko-německé fórum mládeže odstartovalo své deváté funkční období

12. 11. 2015

Česko-německé fórum mládeže odstartovalo své deváté funkční období. Na prvním plenárním zasedání konajícím se od 8. do 11. října 2015 se v Zubrnicích u Ústí nad Labem sešli noví členové, 15 Čechů a 15 Němců ve věku od 16 do 25 let. Byla tak zahájena dvouletá spolupráce na projektech a reprezentace hlasu české a německé mládeže v diskuzi zabývající se otázkou „Kde jsem doma?“.


Dva roky týmové práce vyžadují i týmového ducha, proto se kolektiv nejdříve stmeloval pomocí aktivit, které připravily koordinátorky Karolína Kousalová a Clara Dvorak. V pátek 9. října se členům představil generální konzul České republiky v Drážďanech Jiří Kuděla a zastřešujícímu tématu se věnoval jak z osobního, tak i z profesního pohledu. Mimo jiné mluvil o dopadu komunistického režimu na Východní Německo a Sudety, kde je podle něj i po 26 letech od pádu železné opony stále znát odsun sudetských Němců a vykořenění těchto oblastí. Kuděla také promluvil o důležitosti spolupráce mladé české a německé generace, která má v kontextu dnešní uprchlické krize mnoho témat k diskusi. V sobotu 10. října bylo Fórum mládeže poctěno návštěvou politologa Jaroslava Šonky a Liudmily Kopecké z organizace Člověk v tísni. Šonka podnítil k zamyšlení se nad vlastenectvím svojí řečí o vlastní identitě spojenou s migrací, cestováním a volbě místa k usazení se. Kopecká se zaměřila na čísla a fakta k současné migrační krizi. Následovala diskuze mezi členy Fóra a těmito dvěma hosty.


Na základě rozhovorů a dalších aktivit, ve kterých členové Fóra našli své názorově spřízněné duše, se všech 30 členů rozdělilo do pěti pracovních skupin. Skupiny budou zpracovávat různé aspekty zastřešujícího tématu, například téma domova a vlastní identity nebo uprchlické krize. Po 16 měsících práce budou postoje, nasbírané zkušenosti a myšlenky skupin představeny v rozmanitých podobách. V minulých letech vznikly například film nebo výstava. Ze členů byli zvoleni mluvčí, kteří tvoří vlastní pracovní skupinu. Skupina mluvčích bude reprezentovat Fórum mládeže s ohledem na zastřešující téma „Kde jsem doma?“ na různých konferencích či seminářích. Z německé strany jsou to Bettina Finzel a Marius Meier, z české pak Monika Le Phuong Le a Veronika Křížková.


První plenární zasedání bylo zakončeno obědem v neděli 11. října 2015. V listopadu se jednotlivé skupiny samostatně sejdou, aby mohly projednat své dosavadní kroky. Na jaře 2016 se bude konat druhé plenární zasedání Česko-německého fóra mládeže.


Kontakt: Karolína Kousalová
Tel: +420 605 584 374
Mail: koordinace@cnfm.cz
Další informace: www.cnfm.cz nebo www.facebook.com/DTJF.CNFM


Česko-německé fórum mládeže vzniklo r. 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-25 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v pěti pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí. Zastřešujícím tématem devátého funkčního období 2015/2017 je motto „Kde jsem doma?“.


Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.

Das Deutsch-tschechische Jugendforum startete in die neunte Amtszeit

12. 11. 2015

Das Deutsch-tschechische Jugendforum hat den Beginn seiner neunten Amtszeit mit dem ersten Plenartreffen vom 8. bis 11. Oktober eingeläutet. In diesen Tagen trafen sich die neuen Mitglieder des Jugendforums, 15 Tschechen und 15 Deutsche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, in Zubrnice bei Ústí nad Labem, um ihre zweijährige Zusammenarbeit zu beginnen. Ausgehend vom Oberthema der neunten Amtszeit, „Wo bin ich zu Hause?“, werden sie der deutschen und tschechischen Jugend eine Stimme geben.

 

Da eine zweijährige Zusammenarbeit Teamgeist erfordert, stellten die Koordinatorinnen Karolína Kousalová und Clara Dvorak ein buntes Programm zur Einleitung der neunten Amtszeit zusammen. Eingestimmt auf das Oberthema wurden die Mitglieder am Freitag, 9. Oktober von einer Rede des Generalkonsuls der Tschechischen Republik, Jiří Kuděla. Er sprach über Heimat und ihre politischgeschichtliche Bedeutung. Historische Daten schmückte er mit seinen eigenen, ganz persönlichen, politischen und unpolitischen Erlebnissen aus. Er thematisierte Auswirkungen des kommunistischen Regimes auf die ehemalige DDR und das Sudetenland in Tschechien. Nach fast 26 Jahren seit dem Fall des Eisernen Vorhangs sei immer noch die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und die Entwurzelung dieses Gebiets zu sehen. Kuděla sprach auch von der Wichtigkeit der Zusammenarbeit der tschechischen und deutschen jungen Generation, da diese im Kontext der aktuellen Flüchtlingskrise viele Themen diskutieren kann.

Am Samstag Nachmittag gingen zwei Referenten mit jeweils sehr inspirierenden Vorträgen und einer kurzen Podiumsdiskussion im Anschluss noch tiefer auf Aspekte des Oberthemas ein. Zu Gast waren Politologe Jaroslav Šonka und Liudmila Kopecká von der Organisation „Mensch in Not“ (Člověk v tísni).

Beide nahmen in ihren Vorträgen jeweils verschiedene Blickwinkel ein: Jaroslav Šonka betrachtete den Begriff der Identität, zusammenhängend mit Migration, Reisen und Wahlheimaten. Liudmila Kopecká ging auf das aktuelle Thema Migration in Tschechien und Deutschland ein, das, fernab von emotional aufgeladener Berichterstattung, auf sachlicher Ebene mit Zahlen, Fakten und Statistiken unter die Lupe genommen wurde. Eine Diskussionsrunde, in welcher die Mitglieder des Jugendforums Fragen an die beiden Gäste zum Thema Migration stellen durften, schloss den Programmpunkt ab.

Basierend auf der Auseinandersetzung mit dem Oberthema fanden sich die 30 Mitglieder zu fünf thematisch unterschiedlichen Gruppen zusammen, in denen sie von nun an verschiedene Aspekte des Oberthemas bearbeiten werden, wie etwa die Aspekte „Zuhause“ und “eigene Identität“ sowie die Flüchtlichskrise. Nach 16 Monaten Projektarbeit werden die Standpunkte, gesammelten Erfahrungen und Gedanken der Gruppen in ihrer Vielfalt vorgestellt. In vergangenen Jahren wurden beispielsweise ein Film vorgeführt und eine Ausstellung präsentiert.

Die Mitglieder wählten zudem aus ihren Reihen eigene Sprecher, die eine weitere Gruppe im Jugendforum bilden. Die Sprecher werden die Gedanken des Jugendforums zum Thema Heimat auf Konferenzen und Seminaren nach außen hin vertreten. Für diese Amtszeit haben die Mitglieder auf deutscher Seite Bettina Finzel und Marius Meier und auf tschechischer Seite Monika Le Phuong Le und Veronika Křížková gewählt.

Das erste Plenartreffen endete mit dem Mittagsessen am Sonntag den 11. Oktober 2015. Im
November treffen sich die einzelnen Arbeitsgruppen eigenständig, um ihre bisherigen Schritte im Projekt zu besprechen. Im Frühling 2016 folgt dann das zweite Plenartreffen des Deutschtschechischen Jugendsforums.

Kontakt: Clara Dvorak
Tel: +49 (0) 151 107 802 65
Mail: koordination@dtjf.de
Nähere Informationen: www.dtjf.de oder www.facebook.com/DTJF.CNFM

Das Deutschtschechische Jugendforum wurde 2001 gegründet. Es besteht aus 30 ehrenamtlichen Mitgliedern aus Tschechien und Deutschland im Alter von 1625 Jahren, die sich um die Verbesserung und Vertiefung der deutschtschechischen Zusammenarbeit bemühen. Mit diesem Zweck bereiten die Mitglieder in fünf Arbeitsgruppen Projekte vor, die sie selbst gestalten und durchführen.

Das Wirken und die Projekte des Deutschtschechischen Jugendforums unterstützt der Deutschtschechische Zukunftsfond, das tschechische Schulministerium und Tandem – Koordinierungszentrum Deutschtschechischer Jugendaustausch.

Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Studium Studium Čeština Tschechisch Blog Blog Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur News News