Česko-německé setkání studentů v Drážďanech

28. 10. 2015

Promítat dokumentární filmy o lidských právech se může zdát na první pohled jako nuda. Přes čtyři desítky středoškoláků, kteří to dělají ve svém volném čase, jsou ale důkazem toho, že to není úplně pravda. Na svých školách pouštějí pravidelně spolužákům filmy s nejrůznějším zaměřením – od problémů rozvojových zemí přes drogy až po aktuální téma uprchlictví a migrace.

Filmové kluby fungují pod záštitou Jednoho světa na školách (JSNŠ), vzdělávacího programu neziskové organizace Člověk v tísni. Právě JSNŠ vybírá zajímavé filmy a nabízí je zdarma studentům. Filmové kluby se u nás osvědčily a středoškoláky baví. A proto se vydalo několik z nich do Drážďan, aby sdíleli zkušenosti s organizací klubů se svými vrstevníky z Německa, kteří teprve začínají. V Drážďanech kluby podporuje organizace Move IT! Young.

Na dvoudenní setkání, které se uskutečnilo díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, vyrazilo osm studentů z Čech. Mezi nimi například Rebeka z Českého Krumlova. „Jsem ráda, že můžu ukázat svoji zkušenost. Je povzbuzující, že se projekt rozšiřuje i do dalších zemí a je skvělé u toho být,“ říká Rebeka.

Studenti se potkali v příjemných prostorech drážďanského domu pro mládež. Vyměňovali si tipy a rady, jak uspořádat projekci, jak na ni nalákat co nejvíce spolužáků nebo jak předejít různým trapasům. „Není nic trapnějšího, když máte vše nachystané, třídu plnou lidí a klekne vám technika,“ zaznělo několikrát z úst českých „mazáků“.

Odpoledne se studenti zúčastnili workshopu o závislostech. Vyzkoušeli si třeba speciální brýle alkoholika, které simulují pokročilejší stadium opilosti. Měli za úkol v nich překonat řadu překážek na jejich virtuální cestě domů. Největší problém měli „opilci“ s rovnou chůzí a sbíráním popadaných mincí, po kterých marně tápali. Jak jim to šlo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Večer pak v místním útulném kině navštívili projekci filmu Wiedersehen mit Brundibar o spolku mladých divadelníků, kteří si nastudují dětskou operu známou z terezínského ghetta a přizvou k tomu i charizmatickou pamětnici.

Druhý den studenty čekala procházka po městě, kdy šli po stopách tzv. kamenů zmizelých, kterých jsou v Drážďanech (ale i v Praze) desítky. Kameny na chodnících představují tragické osudy místních lidí, kteří byli deportováni za nacistického Německa.
Po obědě pak čeští studenti spolu se čtyřmi německými vyrazili zpět do Prahy. Tam se všichni setkali s dalšími desítkami organizátorů filmových klubů, kteří se sjeli z celé České republiky na víkendové setkání do Prahy.

„Je neuvěřitelné a moc fajn, že se mohou potkat lidé, kteří pochází z jiné kultury a mluví jiným jazykem. Poznali jsme, že máme vlastně mnoho společného,“ zhodnotila setkání jedna z německých studentek Vivian.

Autor textu: Lenka Havlíčková

Fotozdroj

Deutsch-tschechisches Schülertreffen in Dresden

28. 10. 2015

Das Vorführen von dokumentarischen Filmen über „Menschenrechte“ kann auf den ersten Blick ziemlich langweilig erscheinen. Dass das nicht so ganz stimmt, beweisen über vierzig Schüler, die sich diesem Thema in ihrer Freizeit widmen. An Schulen zeigen sie ihren Mitschülern regelmäßig sehr unterschiedlich orientierte Filme – von Entwicklungsländerproblemen, Drogen bis hin zu aktuellen Themen wie  Flucht und Migration.

Filmclubs sind unter der Schirmherrschaft des Fortbildungsprogramm ‚Jeden svět na školách‘ (JSNŠ), der gemeinnütziger Organisation ‚Člověk v tísni‘. JSNŠ sucht interessante Filme aus und bietet sie den Schülern freiwillig an.
Filmclubs haben sich bewährt und machen den Schülern Spaß. Deshalb sind auch manche von ihnen nach Dresden aufgebrochen, um die eigenen Erfahrungen mit der Organisation solcher Clubs mit ihren Zeitgenossenen aus Deutschland teilen zu können.

In Dresden werden die Clubs von der Stiftung Move IT! Young unterstützt.
Auf dem zweitägigen Treffen, das Dank der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert wurde, haben acht Schüler aus Tschechien teilgenommen. Unter anderem auch Rebeka aus Krummau. „Ich bin froh, dass ich hier meine Erfahrungen teilen kann. Es ist anregend, dass sich das Projekt in weitere Länder ausbreitet und es ist toll, dabei zu sein.“, so Rebeka.

Die Teilnehmer haben sich in den gemütlichen Räumen der Dresdner Jugendherberge getroffen. Sie haben Tipps und Räte darüber ausgetauscht, wie man eine Projektion veranstalten sollte, wie man die meisten Mitschüler anlocken oder wie man verschiedene Peinlichkeiten vorbeugen kann. Es gibt nichts peinlicheres, als wenn ihr alles vorbereitet habt, die Schulklasse schon voller Leute ist und euch die Technik versagt, haben schon mehrmals die tschechischen alten Hasen gesagt.

Am Nachmittag konnten die Schüler am Workshop zum Thema Abhängigkeit teilnehmen. Sie haben z.B. eine spezielle Alkoholiker-Brille ausprobiert, die das fortgeschrittene Stadium eines Alkoholikers simuliert. Dazu haben sie folgende Aufgabe bekommen: mit dieser Brille den Weg nach Hause zu schaffen. Das größte Problem hatten die ‚Betrunkenen‘ dabei, gerade zu gehen und die Münzen, die auf dem Boden lagen, aufzusammeln. Wie sie das geschafft haben, könnt ihr in der Fotogalerie sehen.

Abends wurde in einem gemütlichen, lokalen Kino die Filmprojektion ‚Wiedersehen mit Brundibar‘ angeschaut, in der es über einen Verein junger Theaterschauspieler geht. Dieser Verein hat eine Kinderoper aus dem Theresienstadtghetto einstudiert und dazu eine charismatische Zeitzeugin eingeladen.

Am zweiten Tag erwartete die Schüler ein Spaziergang durch die Stadt, bei dem sie die Spuren der s.g. Stolpersteine nachverfolgen konnten. In Dresden (aber auch in Prag) gibt es eine Menge von denen. Stolpersteine dienen als Erinnerung an das tragische Schicksal aller, die nach Nazi-Deutschland deportiert wurden.

Nach dem Mittagessen haben sich die tschechischen Teilnehmer mit vier anderen Deutschschülern auf den Weg nach Prag gemacht. Dort haben sie sich mit anderen Filmcluborganisatoren getroffen, die aus ganz Tschechien zu einem Wochenendetreffen nach Prag gekommen sind.
„Es ist unglaublich und sehr cool, dass sich Menschen begegnen können, die eine andere Kultur haben und eine andere Sprache sprechen. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich viel gemeinsam haben.“,  so bewertete Deutschschülerin Vivian das Treffen.

Autor des tschechischen Textes: Lenka Havlíčková

Bildquelle

Cestování Reisen News News Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Blog Blog Kultura Kultur Studium Studium Němčina Deutsch Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview