Česko-německý tandemový kurz!

4. 5. 2015

Zdokonalit němčinu v česko-německé skupině v horské chatě – to nabízí Česko-německý tandemový kurz v Perninku. Česko-německý jazykový kurz se koná od 7. do 21. srpna 2015 na české straně Krušných hor.

Zúčastnit se může 10 mladých lidí z každé země. Vlastní jazykový kurz se skládá ze dvou částí. Dopoledne probíhá vyučování vedené zkušeným lektorem, rodilým mluvčím daného jazyka. Výuka je přizpůsobena jazykové úrovni jednotlivých účastníků. Odpoledne budete rozděleni do česko-německých dvojic nebo malých skupin, ve kterých získané jazykové znalosti kreativně aplikujete.

Kromě toho zbyde dost času na výlety, táborák, společné vaření, sport, různé hry, promítání filmů a mnoho dalšího.

Účastníci

Kurz je koncipován především pro vysokoškolské studenty, kteří mají středně pokročilé znalosti němčiny. Hlavním předpokladem účasti je ale chuť aktivní komunikace a zapojení se do intenzivní česko-německé kulturní výměny se zábavným programem. Účastnický poplatek činí 4 200 Kč pro české účastníky a 250 eur pro německé účastníky.

Přihlášky

Přihlášky můžete zasílat do 31.05.2015

Výběr celkem dvaceti účastníků probíhá po uzavření přihlášek. V jednotlivých jazykových skupinách je stanovena vyvážená jazyková úroveň, což je nespornou výhodnou nejen pro samotné studenty, ale i pro efektivní průběh celého kurzu.

Přihláška

GFPS-Sommersprachkurs

4. 5. 2015

Dein Tschechisch verbessern und dabei in deutsch-tschechischer Gesellschaft das Hüttenleben in den Bergen genießen – das bietet der Tandemsprachkurs in Pernink an. Der deutsch-tschechische Sprachkurs findet von 7. bis 21. August 2015 auf der tschechischen Seite des Erzgebirges statt.

Teilnehmen können je 10 junge Leute aus Tschechien und Deutschland. Der eigentliche Sprachkurs besteht aus zwei Teilen:  Vormittags findet ein moderner und eurem Sprachniveau angepasster Fremdsprachenunterricht unter der Leitung von ausgebildeten LektorenInnen statt. Nachmittags werdet ihr in deutsch-tschechische Paare oder kleine Gruppen eingeteilt, um die gewonnenen Sprachkenntnisse in „Tandems“ kreativ anzuwenden.

Drumherum gibt es genug Zeit für Ausflüge, Lagerfeuer, gemeinsames Kochen, Sport, Spiele, Filme, Feiern und mehr.

Teilnahme

Vorausgesetzt werden zumindest Grundkenntnisse der tschechischen bzw. deutschen Sprache und die Bereitschaft, sich auf einen intensiven deutsch-tschechischen Kulturaustausch und ein unterhaltsames Programm abseits des Sprachunterrichts einzulassen. Der Teilnahmebetrag beträgt 250 Euro für deutsche und 4 200 CZK für tschechische TeilnehmerInnen.

Bewerbung

Bewerben könnt ihr euch bis zum 31.05.2015

Nach dem Bewerbungsende folgt eine Auswahlphase, in welcher das Niveau anhand der Bewerbungen festgelegt wird, damit die endgültige Zusammenstellung des Kurses für alle Teilnehmenden effektiv und zufriedenstellend ist.

Anmeldung

Stipendia Stipendien Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog