Česko-německý videoworkshop k tématu „Vlast“

19. 5. 2017

Téma: Česko-německý videoworkshop k tématu „Co znamená vlast pro mladé lidi?“ s produkcí krátkého filmu
Kde: Svržno
Kdy: 28. - 31. července 2017
Účastníci: 18 až 26 let, znalosti angličtiny výhodou
Náklady: náklady na jízdu, stravu a ubytování jsou hrazeny projektem
Uzavírka přihlášek: 26. června 2017

Za podpory česko-německého projektu „Přátelství bez hranic“ realizovaného Krajským kruhem mládeže Horní Franky a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni se koná videoworkshop k tématu „Vlast“, jehož obsahovou stránku zajišťuje skupina Supernova. Supernova – to jsou dva absolventi oboru práce s médii na Univerzitě Bayreuth, Louisa Diederichs a Justus Haufe, kteří již během svého studia mohli sbírat zkušenosti v oblasti česko-německého filmu. Společně s vámi chtějí filmem zachytit téma „Vlast“. V česko-německých týmech, v nichž se můžete rozhodnout pro roli kameramana, zvukaře nebo scénáristy, budete zpracovávat v české vesničce Svržno otázku, co pro vás jakožto mladé lidi znamená vlast. Výchozím bodem vaší poznávací tour by měl být vámi přivezený předmět, který pro vás symbolizuje vlast. Symboly pro vlast mohou být jakékoli. To znamená, že každý má svůj osobní předmět, který si s vlastí spojuje. Může to být píseň, fotka oblíbeného místa, znak nebo recept, ale pro účastníka to musí představovat jeho vlast. Společné ubytování nabízí účastníkům prostor pro vzájemné sdílení příběhů ke svým předmětům a umožňuje tak spoluutvářet celý program, během něhož mohou proběhnout i rozhovory s místními obyvateli.

Více Informací a kontakt naleznete na www.pratelstvibezhranic.cz nebo na  www.supernova2017.net.

Deutsch-tschechischer Videoworkshop zum Thema „Heimat“

19. 5. 2017

Thema: Deutsch-tschechischer Videoworkshop zum Thema „Was bedeutet Heimat für junge Menschen?“ mit Produktion eines Kurzfilmes
Wo: Svržno
Wann: 28.-31. Juli 2017
Teilnehmer: 18 bis 26 Jahre, Englischkenntnisse wünschenswert
Kosten: Fahrt-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten werden vom Projekt getragen
Anmeldeschluss: 26. Juni 2017

Unterstützt durch das deutsch-tschechische Projekt „Freundschaften ohne Grenzen“ des Bezirksjugendrings Oberfranken und Tandem Pilsen findet ein Videoworkshop zum Thema „Heimat“, geleitet von der Gruppe Supernova, statt. Supernova – das sind zwei Absolventen der Medienwissenschaft und -praxis an der Universität Bayreuth, Louisa Diederichs und Justus Haufe, die im Rahmen ihres Studiums bereits Erfahrungen in der deutsch-tschechischen Filmarbeit sammeln konnten. Gemeinsam mit euch wollen sie sich dem Thema „Heimat“ filmisch annehmen. In deutsch-tschechischen Teams, in denen ihr euch für die Rollen Kamera, Ton oder Kommunikation entscheiden könnt, geht ihr im tschechischen Örtchen Svržno der Frage nach, was Heimat für euch als junge Menschen bedeutet. Ausgangspunkt eurer Erkundungstour ist dabei ein mitgebrachter Gegenstand, der für euch Heimat symbolisiert. Die Symbole für Heimat können alles sein. Das heißt, jeder hat seinen persönlichen Gegenstand, den er mit Heimat verbindet. Ob das ein Lied, das Foto des Lieblingsortes, ein Wahrzeichen oder Kochrezept ist, die Teilnehmer/innen bringen ihre Heimat in Form eines Gegenstandes mit. Die Teilnehmer/innen tauschen sich in der gemeinsamen Unterkunft über ihre Gegenstände aus und stellen gemeinsam ein Programm auf die Beine, bei dem sie mit den Ortsansässigen über ihre Heimat-Gegenstände ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen und Kontakt findet ihr an www.freundschaftenohnegrenzen.eu oder an www.supernova2017.net.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog News News Semináře Seminare Cestování Reisen Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Němčina Deutsch