Cestovat?...levně?...ale jak!?...

9. 1. 2014

Hodiny čekání na nádraží, zmeškané přípoje, nervózní průvodčí, ale především vystresovaní cestující. A to všechno za více než přemrštěné ceny!
  “Vlakoví cestující si stěžují jako ještě nikdy“ zní nadpis článku v Süddeutsche Zeitung, který vyšel 30. prosince 2013. Ano, je tomu opravdu tak. Německý orgán, který je pověřen urovnáváním sporů smírčí cestou eviduje k 20. prosinci už 3257 došlých návrhů, které mají urovnat neshody cestujících s Německými drahami. Celkově jde o 50% více návrhů než v loňském roce.

Podle mého názoru to jsou naprosto logická čísla. Pokud bych chtěla jet z domova vlakem do nejbližšího většího města (15 minut), zaplatím v mžiku 4 € a 90 Centů. Po osmé večer k tomu můžeme připočítat ještě naprosto “zanedbatelný“ noční příplatek jedno euro, čímž jsme pak skoro na šesti eurech za 15 minut cesty. To je částka, která dalece překračuje normální rozpočet žáka nebo studenta.

Jezdit vlakem se stává pro mě jako pro jednotlivce neúnosné, a to především v případech, kdy se chci neplánovaně dostat na nějaké vzdálenější místo. Naštěstí nejsem jediná, která to tak vidí a díky bohu existují dokonce i lidé, kteří se angažují ve prospěch řešení tohoto problému. Tito lidé docela jednoduše přizvou ostatní ke spolujízdě.
Myšlenka je následující:
„Chci je tam kam ty, ale pro mě samotného je cesta příliš drahá...dohodneme se tedy, rozdělíme si náklady a vyrazíme oba společně a levněji!“  Z tohoto důvodu den za dnem vyvěšují lidé mnoho příležitostí ke spolujízdě na webovou stránku: http://www.mitfahrgelegenheit.de/ a doufají, že se najde zájemce.

To skvělé na „spolujízdě“ je nejen to, že člověk utratí méně, než při uplatnění veškerých slev na jízdné od Německých drah, nýbrž že k tomu má člověk ještě možnost získat nový, velmi často také zajímavý a třeba i vtipný okruh nových známých. Samozřejmě člověk vždycky nenajde sympatického spolujezdce, ale někdy je lepší risknout nesympatického spolujezdce, než se nepokusit nic změnit.

Příliš drahé cestování není jen problém Německa. Jde o problém rozšířený i za jeho hranice, a proto existuje i podobný portál http://www.jizdomat.cz/  pro cestující z Česka.

Reisen?...billig?...aber wie!?....

9. 1. 2014

Stundenlanges Warten am Bahnhof, verpasste Anschlusszüge, genervte Schaffner und vor allem extrem genervte Reisende. Und das alles auch noch zu viel zu teuren Preisen!

 „Bahnreisende beschweren sich so oft wie nie“, so lautet die Überschrift eines Artikels der Süddeutschen Zeitung, erschienen am 30. Dezember 2013. Darin heißt es, dass laut Zahlen der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr bis 20. Dezember schon 3257 Schlichtungsanträge von Reisenden mit der deutschen Bahn eingegangen seien. Insgesamt beträge das rund 50% mehr als im vergangenen Jahr.

Meiner Meinung nach sind das absolut nachvollziehbare Zahlen. Wenn ich von zuhause aus in die nächstgrößere Stadt fahren will (15 Minuten mit dem Zug), zahle ich mittlerer Weile 4 Euro und 90 Cent. Abends ab acht kommt dann noch der „mickrige“ Nachtzuschlag von einem Euro dazu, womit ich dann also schon bei fast sechs Euro für 15 Minuten Fahrt bin. Eine Summe, die das allgemeine Schüler- und Studentenbudget weit überschreitet.

Das Bahnfahren als Einzelperson ist für mich unbezahlbar, vor allem, wenn ich mal kurzfristig an einen weiter entfernten Ort gelangen will. Zum Glück bin ich nicht die Einzige, der das so geht und Gott sei Dank gibt es sogar Menschen, die sich für eine Lösung dieses Problems engagieren. Nämlich Menschen, die ganz einfach Andere dazu einladen bei sich mitzufahren.
Der Gedanke dabei:
„Ich will dahin wo du hinwillst, mir ist die Fahrt alleine aber zu teuer...dann schließen wir uns doch einfach zusammen, teilen uns das Geld und kommen alle zusammen billiger weg!“
Tag für Tag stellen deshalb Unzählige ihre Mitfahrgelegenheit auf die Webseite:http://www.mitfahrgelegenheit.de/ und hoffen auf interessierte Mitfahrer. Das tolle am "mitfahren" ist nicht nur, das man viel weniger bezahlen muss als bei sämtlichen „Sparangeboten“ der deutschen Bahn, sondern das man dazu auch noch die Chance bekommt, neue und sehr oft interessante und lustige Bekanntschaften zu machen. Natürlich kann man nicht immer zu hundert Prozent einen sympathischen Mitfahrer finden, aber lieber einen unsympathischen Mitfahrer riskieren als immer nur in den eigenen Vier Wänden zu bleiben!

Da das zu teure Reisen nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Problem ist, gibt es so ein Portal selbstverständlich auch für die Reisenden in Tschechien und zwar unter der Adresse: http://www.jizdomat.cz/

Kultura Kultur Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch News News Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Semináře Seminare Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog