Chceš pracovat v německém parlamentu?

18. 4. 2013

Díky mezinárodnímu parlamentnímu stipendiu je to možné. Jedná se o pět měsíců v Berlíně (1. března až 31. července 2014).

Místo je nabízeno kvalifikovaným a politicky zaměřeným mladým lidem z 28 zemí, samozřejmě také z Česka. Němci se přihlásit nemohou.

Co tě čeká?
V rámci programu budeš 15 týdnů pracovat v kanceláři jednoho z poslanců a aktivně se podílet na jeho práci. Kromě toho získáš také přehled o fungování, souvislostech a průběhu jednání v parlamentu. Dále pravidelně navštěvuješ informační programy a semináře, které pořádá Spolkový sněm. Mezitím jsi také zapsán/a na Humboldtově univerzitě a můžeš se účastnit přednášek na Svobodné a Technické univerzitě.

Stipendium
- měsíčně 450 euro, kromě toho jsou hrazeny náklady na pojištění odpovědnosti za škodu, zdravotní a úrazové pojištění
- zajištění ubytování, v případě vlastního ubytování příspěvěk na bydlení ve výši 250 euro měsíčně
- náklady na příjezd a odjezd jsou hrazeny

Výběrové řízení
První výběr učiní německé velvyslanectví ve tvé zemi. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru na německé velvyslanectví.

Všechny informace k výběrovým kritériím, tvým podkladům a k programu najdeš zde: www.bundestag.de/ips

Délka trvání programu: 1. března až 31. července 2014
Uzávěrka přihlášek: 30. června 2013

Möchtest du im deutschen Parlament mitarbeiten?

18. 4. 2013

Das ist möglich durch das internationale Parlament-Stipendium für fünf Monate in Berlin (1. März bis 31. Juli 2014).

Gesucht werden hoch qualifizierte und politisch interessierte junge Menschen aus 28 Ländern, natürlich auch aus Tschechien. Jedoch können sich keine Deutschen bewerben.

Was erwartet dich?
Im Laufe des Programms wirst du 15 Wochen lang bei einem Mitglied des Bundestages mitarbeiten und dabei aktiv in Arbeit eines Abgeordneten eingebunden sein. Außerdem erhältst du Einblicke in die Funktionsweise, Zusammenhänge, Verfahrensabläufe eines Parlamentes. Weiterhin besuchst du regelmäßig Informationsprogramme und Seminare, die der Bundestag veranstaltet. Währendessen bist du auch an der Humboldt Universität eingeschrieben und kannst an Vorlesungen an der Freien Universität und der Technischen Universität teilnehmen.

Zum Stipendium
- monatlich 450 €, zusätzlich Kosten für Haftpflicht, Krankenversicherung, Unfall werden übernommen
- freie Unterkunft oder - bei eigenes Unterbringung -. ein Zuschuss zu den Wohnkosten in Höhe von 250€/ Monat
- An- und Abreisekosten werden erstattet

Auswahlverfahren
Die erste Auswahl trifft die deutsche Botschaft in deinem Heimatland. Die verbleibenden Bewerber werden zu persönlichem Auswahlgespräche in deutsche Botschaft vor Ort eingeladen und ausgewählt.

Alle Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, deinen Bewerbungsunterlagen und zum Programm erhältst du hier: www.bundestag.de/ips

Programmdauer: 1. März bis 31. Juli 2014
Bewerbungsschluss: 30 Juni 2013
 

Blog Blog Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium News News