Co je to vlastně upcycling?

15. 2. 2018

Autorka: Daniela

Co je to vlastně upcycling?

Při upcyclingu, v češtině někdy také při „upcyklaci“, dochází k proměně starých nepotřebných věcí ve věci jiné a nové, které lze znovu použít. Takovou podobnou a poměrně jednoduchou definici lze najít na mnoha webových stránkách zabývajících se upcyclingem. Ve skutečnosti je upcycling mnohem více než-li vytvořit ze starých věcí věci nové. Za tímto pojmem se skrývá komplexní a bohulibá myšlenka obsahující šetrnost k životnímu prostředí, nižší náklady na výrobu, nové příležitosti na trhu, neomezenou kreativitu a také Individualismus.

Naše konzumní společnost, která je zvyklá si neustále opatřovat věci nové a staré rovnou vyhazovat, spotřebovává velké množství cenných přírodních materiálů. Skrz znovuvyužití nebo přetvoření starých věcí na nové snižujeme celkovou produkci oxidu uhličitého na naší planetě.

A jak se odlišuje upcycling od recyclingu?

Rozdíl v upcyclingu a recyclingu je v tom, že u upcyclingu nedojde pouze ke znovuvyužití produktu nebo přírodního materiálu, nýbrž dojde k jeho přetvoření, čímž produkt zvyšuje svou hodnotu. Tak z produktu, který se zdál býti již nepoužitelným, jako kupříkladu stará duše jízdního kola, vznikne skvělá taška na notebook.

Britský inženýr Reiner Pilz se v roce 1994 v jednom článku pro britský časopis Salvo vyjádřil k upcyclingu velmi trefně: „Recycling - nazývám ho Down-cyclingem. Rozbíjí kamení, rozbíjí vše. Co však potřebujeme je Up-cycling, při kterém se starým produktům dostane vyšší honoty, nikoliv nižší.“ V tomto článku se pojem upcycling objevil naprosto poprvé v historii.

Kde můžeme upcycling využít?

Všude!!! Upcyclovat se dá opravdu všechno: od starých kusů oblečení, přes obalové materiály, nábytek, staré noviny, zbytky materiálů jako dřevo, papír, plast a kov, až po staré nefungující domácí spotřebiče.

V chudých zemích jsou například rozšířené pletací techniky, pomocí kterých nabývají staré produkty z gumy a plastu vyšší hodnoty. Tak vzniknou například ze staré gumy od auta podrážky sandálů. Bohatší země této planety nezůstavají pozadu – někteří podnikatelé se snaží využívat konceptu upcyclingu kupříkladu ve smyslu výroby slunečních brýlí ze starých knih či džínů.

Jednoduše: Chceš se odlišit od mainstreamu a přitom udělat dobrý skutek pro naše životní prostředí a společnost? Pak začni upcyclovat!

Was ist Upcycling?

15. 2. 2018

Autorin: Daniela

Was ist Upcycling?

Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte, die man wieder verwenden kann, umgewandelt. Eine ähnliche und ziemlich schlichte Definition findet man auf vielen Webseiten über Upcycling. Aber in Wahrheit ist Upcycling wesentlich mehr als Altes zu nehmen und daraus Neues zu machen. Dahinter steckt ein komplexer und vorbildlicher Gedanke, der Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Kostenersparnis, neue Vermarktungsmöglichkeiten, grenzenlose Kreativität uns nicht zuletzt Individualismus beinhaltet.

Durch unser Konsumverhalten und damit verbundenen unserem Wegwerfsystem, in dem man sich immer wieder neue Sachen kauft und sie nach einiger Zeit wegwirft, werden wertvolle Rohstoffe verschwendet. Durch die Wiederverwertung bzw. Aufwertung werden CO2 Emissionen eingespart. Außerdem entstehen beim Upcycling Originalstücke, die manchmal zu absoluten Unikaten werden können.

Wie unterscheidet sich Upcycling vom Recycling?

Der Unterschied zwischen Upcycling und Recycling liegt darin, dass beim Upcycling ein Produkt oder Rohstoff nicht nur wiederverwendet, sondern zusätzlich weiterverarbeitet und aufgewertet wird. So entsteht aus einem nicht mehr brauchbaren Produkt, wie zum Beispiel einem alten Fahrradschlauch, eine tolle Laptoptasche.

Wie britischer Ingenieur Reiner Pilz im Jahre 1994 in einem Artikel in der britischen Zeitschrift Salvo zutreffend ausgedruckt hat: „Recycling – ich nenne es Down-Cycling. Sie schlagen Steine kaputt, sie schlagen alles kaputt. Was wir brauchen, ist Up-Cycling, bei dem alte Produkte einen höheren Wert erhalten, keinen geringeren.“ Der Begriff Upcycling tauchte übrigens in diesem Artikel überhaupt das erste Mal auf.

Wo wird upcycling angewendet?

Überall! Upcyclen kann man wirklich alles: von alten Kleidungsstücken, über Verpackungsmaterialien, Möbel, alte Zeitungen, Materialreste wie Holz, Papier, Plastik, Metall bis hin zu alten, nicht funktionsfähigen Haushaltsgeräten.

In ärmeren Ländern sind beispielsweise Flechttechniken verbreitet, mit denen alte Gummi- und Plastikprodukte aufgewertet werden. So werden aus einem Autoreifen Sohlen für Flip-Flops. Die entwickelten Länder stehen hier aber nicht mehr nach – einige Unternehmer versuchen, herkömmliche Materialien durch unkonventielle Ressourcen zu erstzen. Daraus entstehen zum Beispiel Sonnenbrillen aus alten Büchern oder kaputten Jeans.

Willst du vom Mainstream weg und dabei etwas Gutes für die Umwelt und unsere Gesellschaft tun? Dann fang an mit Upcycling!

Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Cestování Reisen Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Semináře Seminare Čeština Tschechisch