Co to má společného se solidaritou?

29. 1. 2019

Už jste možná zaznamenali, že program “Evropská dobrovolná služba” bude přejmenována na “Evropský sbor solidarity”. Protože jsem součástí této dobrovolné služby, sama jsem si položila otázky, pročpak to tak je … jaktože je tak důležité ta jména změnit? Myslím si, že z názvu je hlavní to slovo SOLIDARITA, a proto jsem se rozhodla se nad tím zamyslet a zkusit si odpovědět na dvě následující hlavní otázky.
 

Co vlastně pro mě znamená solidarita?

Myslím si, že nejjednodušší bude, když to vysvětlím jako pocit sounáležitosti. Popisuje se tím nejlepší stav společnosti, o kterou můžeme usilovat. V takovém stavu není žádná diskriminace, konflikty či cokoliv podobného. Pocit sounáležitosti neboli solidarita je založena na hodnotách jako jsou důvěra, tolerance nebo vzájemná pomoc. Kromě toho ale hraje obrovskou roli to, že se usiluje o jeden společný cíl. Každý člen nějaké skupiny disponuje jak silnými, tak i slabými stránkami. Avšak když se každý zaměří zejména na své silné stránky a spojí se síly, všechno to povede rychleji k lepšímu výsledku. Pro mě osobně není výsledkem solidarity jen mír, ale také pokrok.

 

Jak souvisí solidarita s mojí dobrovolnou službou?

Jsem toho názoru, že skoro každý den, který tady v Plzni trávím, je zrcadlem definice solidarity, kterou jsem již popisovala o odstavec výše. Myslím, že nejvíce to vnímám, když jsem v práci. Tandem podporuje solidaritu v takovém měřítku, s jakým jsem se dříve setkávala jen zřídkakdy. Přirozeně nestojí Tandem jen na vzájemné práci mezi kancelářemi v Řeznu a Plzni, ale také především je to založeno na spolupráci mezi Německem a Českem. A to je dobrý příklad solidarity v Evropě.

Avšak není to jen v mé práci, nýbrž i ve svém volném čase přispívám díky dobrovolnictví k solidaritě. Poznávám lidi z různých zemí, jako jsou Rakousko, Řecko, Francie, Ukrajina, Slovensko, Indie, ale také hlavně lidi z Česka. Trávíme tu spolu pěkné chvíle a navzájem si pomáháme. Vybudovala jsem si tady přátelství a mí přátelé tu jsou pro mě, když mám potíže se tady v Plzni anebo celkově v Česku zorientovat. Můžeme si navzájem pomáhat i třeba se zdokonalováním jazykových dovedností, protože je tu hodně lidí, kteří se učí německy a chtějí si zlepšit svou úroveň. Jedná se o takzvaný jazykový tandem, kdy se člověk setká s rodilým mluvčím a snaží se postupně jazyk naučit vzájemnou komunikací.

Protože nyní díky své dobrovolné službě žiju na jeden rok v Čechách, navštěvují mě občas tady kamarádi z Německa. I když je to spíš podvědomě a neúmyslně, někdy se stává, že mají moji přátelé určité představy o Česku, které ale ve skutečnosti nejsou pravdivé. Ve finále jsou ale pozitivně překvapeni a vzbudí to v nich větší zájem více poznat sousední zemi.


Takže co to všechno má společného se solidaritou? Myslím si, že nyní je to celkem snazší k porozumění. Tento pojem je jeden z nejdůležitějších principů dobrovolné služby a hraje v ní důležitou roli. Člověk se se solidaritou setkává v každodenních situacích a svou činností tak přispívá k lepší společnosti.

 

Julia

Was soll das mit der Solidarität?

29. 1. 2019

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wurde das Programm EFD („Europäischer Freiwilligendienst“) umbenannt zu ESK („Europäisches Solidaritätskorps“). Da ich ja selbst Teil dieses Freiwilligendienstes bin, habe ich mir die Frage gestellt, wieso das denn der Fall ist … wieso ist es so wichtig den Namen zu ändern? Ich denke der Teil des neuen Namens, der am meisten heraussticht, ist SOLIDARITÄT, also habe ich mich damit etwas genauer auseinandergesetzt und habe versucht dafür zwei wichtige Fragen im Folgenden zu beantworten.

 

Was bedeutet Solidarität überhaupt für mich?

Ich denke am einfachsten kann ich das erklären, wenn ich dafür das Synonym Gemeinschaftsgefühl verwende. Es beschreibt für mich einen der optimalsten Zustände den eine Gesellschaft anstreben kann. In diesem gibt es nicht etwa Diskriminierung, Konflikte oder ähnliches. Gemeinschaftsgefühl bzw. Solidarität basiert auf Werten wie Vertrauen, Toleranz  oder Hilfsbereitschaft, aber auch das Erreichen eines gemeinsamen Ziels spielt eine essenzielle Rolle. Jeder Teil einer Gruppe hat individuelle Stärken und Schwächen. Wenn sich also jeder auf seine eigenen Stärken konzentriert und diese mit den Stärken der anderen verknüpft, führt dies zu einem besseren und schnelleren Ergebnis. Für mich ist also nicht nur Frieden ein Resultat von Solidarität, sondern auch Fortschritt.

 

Wie steht Solidarität im Zusammenhang mit meinem Freiwilligendienst?

Ich finde, in meinem Jahr hier in Pilsen spiegelt sich fast jeden Tag ein Teil meiner oben genannten Definition von Solidarität wieder. Ich denke, am meisten komme ich damit in meiner Arbeit in Kontakt. Tandem fördert Solidarität in dem Maße, wie ich es zuvor nur selten erlebt habe. Natürlich steht bei Tandem nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Büros in Regensburg und Pilsen  im Vordergrund, sondern vor allem die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien. Das ist ein gutes Beispiel für die Solidarität in Europa.

Aber nicht nur bei meiner Arbeit, sondern auch in meiner Freizeit trage ich durch meinen Freiwilligendienst einen Teil zur Solidarität bei. Ich lerne Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kennen, wie Österreich, Griechenland, Frankreich, Ukraine, Slowakei, Indien, aber natürlich auch Tschechien. Man verbringt eine schöne Zeit miteinander und hilft sich gegenseitig. Da ich zum Beispiel einen gepflegten Kontakt zu einem Einheimischen habe, kann dieser mir immer weiterhelfen, wenn ich Probleme habe mich in Pilsen oder gar Tschechien zurechtzufinden. Aber auch dadurch, dass hier viele Menschen Deutsch lernen oder ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen, kann man sich gegenseitig unterstützen. Dies geschieht oftmals in Form von Sprachtandems, d.h. zwei Menschen mit verschiedener Muttersprache treffen sich und versuchen die jeweils andere Sprache zu lernen oder eben die bereits vorhandenen Kenntnisse zu verbessern.

Da ich wegen des Freiwilligendienstes ein Jahr in Tschechien lebe, kommt natürlich auch der ein oder andere Besuch aus Deutschland bei mir vorbei. Auch wenn es oft unterbewusst und unabsichtlich passiert, haben die meisten immer noch bestimmte Vorstellungen von Tschechien, die oftmals gar nicht zutreffen. Das Resultat daraus ist, dass viele positiv überrascht werden und mehr Interesse gegenüber dem Nachbarland zeigen.

 

Also was soll das denn nun mit der Solidarität? Ich denke, das ist jetzt ziemlich einfach zu verstehen. Dieser Begriff ist eines der wichtigsten Prinzipien des Freiwilligendienstes und wird dort großgeschrieben. Man erfährt in fast jeder Alltagssituation einen bestimmten Grad an Solidarität und leistet somit einen Beitrag für die Gemeinschaft.

 

Julia

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Němčina Deutsch News News Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Studium Studium