Den „Objevte Česko“ v Řezně

5. 5. 2015

Leží Čechy u moře? Co vlastně znamená jméno fotbalisty Petra Čecha? Kdy byl založen Tandem? Na tyto a další otázky mohli odpovědět všichni, kdo procházeli okolo našeho stánku, aby něco vyhráli.

Tandem měl totiž infostánek na dni „Objevte Česko“ v Řezně.

Renovabis Letnicová akce 2015 začala dnem "Objev Česko" v Řezně. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - Tandem přijalo od Renovabis (Solidární akce německých katolíků s lidmi ve střední a východní Evropě) pozvání a  2. května 2015 se spolu s ostatními aktéry v oblasti česko-německé spolupráce prezentovalo na Haidplatzu.

Jak se jmenuje vlak, kterým můžete v sobotu a neděli do Plzně? Co je v Česku na stromě, na hlavě a v peněžence? Po zodpovězení těchto a několika dalších otázek, mohli návštěvníci vyhrát hlavní cenu – cestu do Prahy. Ale tento kvíz byl pouze malou součástí čtyřhodinového programu.

O stánek Tandemu byl velký zájem. Připravili jsme pro návštěvníky „Kolo štěstí“ a „mašinku na výrobu buttonů“.  Hodně lidí si zatočilo kolem štěstí, a když zodpověděli správně naše záludné otázky, mohli si odnést pěkné věcné ceny jako např. slovníček „Do kapsy“ nebo především u dětí oblíbené gumové medvídky. Stejně atraktivní byla pro děti i dospělé Tandem button akce, při níž si návštěvníci mohli vyrobit vlastní buttonky. Oblíbené potisky byly „chytrá holka“, „chytrý kluk“ a jazykolam „Strč prst skrz krk“.

Celou akci moderovala a hudebně doprovázela Jana Věžníková, jazyková animátorka  a členka česko-německého hudebního uskupení „2 Cent Band“, která si na pomoc přizvala postavičky Spejbla a Hurvínka.

„Tschechien entdecken-Tag“ in Regensburg

5. 5. 2015

Liegt Tschechien am Meer? Was heißt eigentlich der Name des Fußballspielers Petr Čech? Wann wurde Tandem gegründet? Und andere Fragen konnten Vorbeigehende an unserem Stand beantworten, um etwas zu gewinnen.

Tandem hatte nämlich ein Infostand beim „Tschechien entdecken-Tag“ in Regensburg

Die Renovabis-Pfingstaktion 2015 wurde mit einem „Tschechien entdecken-Tag“ in Regensburg eingeläutet. Am 2. Mai 2015 präsentierte sich das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem auf Einladung von Renovabis (Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa) mit anderen Akteuren im Bereich der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit auf dem Haidplatz.

Wie wird der Zug genannt, mit dem man samstags und sonntags nach Pilsen fahren kann? Was gibt es auf dem Baum, auf dem Kopf, im Mund und im tschechischen Geldbeutel? Diese Fragen und mehr galt es auf dem „Tschechien entdecken-Tag“ zu beantworten, um den Hauptgewinn – eine Reise nach Prag – zu gewinnen. Allerdings war die Quizaktion nur ein Teil des vierstündigen Aktionsprogrammes.

Am Tandem-Stand war das Interesse besonders groß. Wir bereiteten zwei Mitmachaktionen vor – ein Glücksrad und eine Buttonmaschine. Viele drehten am Glücksrad, und wenn sie unsere Fragen richtig beantwortet hatten, freuten sie sich über tolle Sachpreise, wie zum Beispiel das Wörterbuch für die Hosentasche „Do kapsy“ oder auch vor allem bei Kindern beliebte Gummibärchen. Ebenfalls attraktiv für Jung und Alt war die Tandem-Button-Aktion. Vor Ort konnten die Besucher/-innen ihre eigenen tschechischen Buttons produzieren. Beliebte Aufdrucke waren chytrá holka (kluges Mädchen) und chytrý kluk (kluger Junge), ebenso wie der tschechische Zungenbrecher „Strč prst skrz krk“.

Moderiert und musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Jana Věžníková, Sprachanimateurin und Mitglied der deutsch-tschechischen „2 Cent Band“, die auch die Figuren Spejb und Hurvinek zur Hilfe nahm.

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Kultura Kultur Němčina Deutsch Studium Studium Čeština Tschechisch Blog Blog Cestování Reisen Semináře Seminare Stipendia Stipendien