Die Čojč kumpanie si hraje s jídlem!

16. 11. 2016

... založení nového souboru a turné.

Hned na začátku nového roku 2017 založí síť čojč Čechy-Bavorsko nový divadelní mladý soubor a to: Čojč kumpanie!

Začínáme se 4mi zkouškami o víkendu, střídavě ve Schwandorfu a v Plzni, kde připravíme představení k různým slavnostním událostem. První dvě představení jsou naplánovány na konec dubna 2017 – další představení v Bavorsku a v Čechách, kde ale nemusí hrát nutně všichni.

Jako první téma jsme si vzali něco, co lidi spojuje: jídlo a setkávání se u jídla ve všech variacích. Budeme jíst – slavit – ptát se. To vše v příhraniční oblasti.

Dohromady 14 mladých lidí z bavorského a českého příhraničí budou tvořit srdce Čojč Kumpanie. Vedení, režii a choreografii má na starost Eleanora Allerdings, k tomu ale potřebujeme pár herců!

Zde jsou terminy – pokud můžeš alespoň na 5 z 6 a chceš být u toho, neprodleně kontaktuj: eleanora.allerdings@cojc.eu / 017643801025

20.-22.1.2017, 10.-12.2.2017, 3.-5.3.2017, 24.-26.3.2017, 21.-23.4.2017 Plzeň: 1. představení 30.4. a 1.5. druhé představení v Bavorsku… další budou následovat!

PS: k přihlášce je nutné zaplatit poplatek 600 Kč – ale pak jsou pokaždé všechny cestovní výlohy, nocleh i jídlo zajištěny.

Die Čojč kumpanie spielt mit dem Essen!

16. 11. 2016

... Gründung eines neuen Ensembles und Tournee.

Gleich zu Beginn des Jahres 2017 wird das čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern ein neues Jugend - Theater- Ensemble gründen: die Čojč kumpanie! 

Wir beginnen mit 4 Proben-Wochenenden, abwechselnd in Schwandorf und Plzen, wo wir Material für Aufführungen zu verschiedenen feierlichen Gelegenheiten erarbeiten. Die ersten zwei Aufführungen sind für Ende April 2017 geplant – weitere Aufführungen in Bayern und Tschechien, bei denen aber nicht immer alle mitspielen müssen, werden folgen.

Fürs Erste haben wir uns ein völkerverbindendes Thema vorgenommen: es geht um Essen und Begegnungen beim Essen in allen Varianten. Wir werden essen – feiern – fragen: miteinander und bei allen möglichen Anlässen im Grenzland.

Insgesamt 14 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem bayerischen und böhmischen Grenzland sollen das Herz der Čojč kumpanie bilden. Die Leitung liegt bei der Regisseurin und Choreografin Eleanora Allerdings – und wir können noch ein paar Spieler gebrauchen!

Hier die Termine – wenn Du an mindestens 5 von 6 kannst, und dabei sein möchtest: nimm Kontakt auf! mit: eleanora.allerdings@cojc.eu  / 017643801025

20.-22.1.2017, 10.-12.2.2017, 3.-5.3.2017, 24.-26.3.2017, 21.-23.4.2017 Plzen: 1. Aufführung, 30.4. und 1.5. zweite Aufführung in Bayern … weitere Aufführungen folgen!

PS: es wird eine einmalige Anmeldegebühr von 50,00€ / 600 Kronen geben. Darin enthalten sind alle Reisekosten, Übernachtung, Verpflegung. 

Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Blog Blog Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Němčina Deutsch Čeština Tschechisch