Historie začíná v rodině...

12. 6. 2015

Pod mottem „Historie začíná v rodině...“  se od srpna 2015 do března 2016 setká 21 mladých lidí ve věku 16 až 19 let z Německa, Polska a Ukrajiny při společném projektu. V projektu se účastníci vydají po stopách rodin v historii a historie v rodině. Orientovat se při tom budou na dobu před, během a po druhé světové válce a na masové zločiny spáchané na milionech lidí.

Jak žily rodiny před pronásledováním? Co pro ně znamenalo muset žít v táboře? Jak žili rodiny a rodinní příslušníci po roce 1945, a jak zacházeli s tím, co prožili?

Zároveň mohou účastníci zjistit něco o vlastní rodinné historii.

Jaký význam má historie a vzpomínka v rodině? Jak prožili prarodiče a praprarodiče „velkou historii“ v „malém“? Co předali další generaci?

Program se skládá ze tří vícedenních setkání v Něměcku, Polsku a na Ukrajině.

23. až 29. srpna 2015 památník Bergen-Belsen/Německo
23. až 30. října 2015 Oświęcim (Osvětim)/Polsko
19. až 25. března 2016 Lwiw (Lvov)/Ukrajina

Poplatek za všechna tři setkání je 300 eur. Náklady za program, cestu, ubytování a stravování jsou hrazeny pořadatelem.

Uzávěrka přihlášek je 5. července 2015

Přihlášky a případné dotazy:

Daniel Seifert
Gedenkstätte Bergen-Belsen
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide

Tel.: +49 (0) 5051 – 4759-173
veranstaltung.bergen-belsen@stiftung-ng.de

 

Všechny důležité  informace o projektu

Leták

 

Die Geschichte beginnt in der Familie…

12. 6. 2015

Unter dem Motto „Die Geschichte beginnt in der Familie…“ kommen zwischen August 2015 und März 2016 21 Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren aus Deutschland, Polen und der Ukraine zu einem gemeinsamen Begegnungsprojekt zusammen. In dem Projekt begeben sich die Teilnehmer auf eine Spurensuche nach Familien in der Geschichte und Geschichten in der Familie. Der Bezugspunkt ist dabei die Zeit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg und die verschiedenen Massenverbrechen an Millionen Menschen.

Wie lebten die Familien vor der Verfolgung? Was bedeutete es für sie in einem Lager leben zu müssen? Wie lebten die Familien oder Familienangehörigen nach 1945 weiter und wie gingen sie mit dem Erlebten um?

Gleichzeitig können die Jugendlichen ihre eigene Familiengeschichte erkunden.

Welche Bedeutung haben Geschichte und Erinnerung in der Familie? Wie haben die Groß- oder Urgroßeltern die „große Geschichte“ im „Kleinen“ erlebt? Was haben sie an die nachfolgende Generation weitergegeben?

Das Programm besteht aus drei mehrtägigen Begegnungen in Deutschland, Polen und der Urkaine.

23. bis 29. August 2015 Gedenkstätte Bergen-Belsen
23. bis 30. Oktober 2015 Oświęcim (Auschwitz)/Polen
19. bis 25. März 2016 Lwiw (Lemberg)/Ukraine

Der Teilnahmebeitrag für die drei Begegnungen beträgt 300 Euro. Die Veranstalter tragen alle weiteren Kosten für Programm, Reise, Unterkunft und Verpflegung.

Die Anmeldefrist ist der 5. Juli 2015.

Anmeldung und Nachfragen bei:

Daniel Seifert
Gedenkstätte Bergen-Belsen
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide

Tel.: +49 (0) 5051 – 4759-173
veranstaltung.bergen-belsen@stiftung-ng.de

 

Alle wichtigen Informationen zum Jugendbegegnungsprojekt

Flyer

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Němčina Deutsch Semináře Seminare Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Blog Blog