Dlouhodobá stáž u Fora 2000

23. 4. 2014

Nadace Forum 2000 v současné době nabízí několik dobrovolnických pozic a stáží.

Náplň práce:
- asistence při přípravě a zajištění projektů zaměřených na rozvoj česko-německých vztahů
- administrativní podpora projektů Nadace Forum 2000


Požadavky:
- možnost docházet do kanceláře na 10–20 hodin týdně
- nástup ihned
- zájem o dlouhodobou spolupráci v rámci česko-německých projektů na dobrovolné bázi, délku stáže lze přizpůsobit na základě dohody
- velmi dobrou znalost češtiny a němčiny slovem i písmem
- výborná znalost práce s PC
- schopnost pracovat v týmu i samostatně
- časová flexibilita
- kreativita, zodpovědnost a pečlivost

Forum 2000 nabízí:
- zázemí renomované neziskové organizace s dlouholetou tradicí a silnými mezinárodními vazbami
- získání odborné praxe, prostor pro uplatnění vlastních nápadů a inovací
- v případě oboustranné spokojenosti s prací během stáže možnost další finančně ohodnocené spolupráce
- možnost účastnit se dalších projektů nadace

Pokud tě tato výzva zaujala, zašli do 30. dubna 2014 své CV a motivační dopis v češtině a němčině na adresu eva.lacinova@forum2000.cz

Více informací najdeš zde.

Langfristiges Praktikum bei Forum 2000

23. 4. 2014

Stiftung Forum 2000 bietet momentan etliche Stellen für Praktikanten.

Arbeitsinhalt:
- Teilnahme an Vorbereitungen und Durchführen von Projekten gezielt auf deutsch-tschechische Beziehungen
- administrative Unterstützung von Projekten der Stiftung Forum 2000

Voraussetzungen:
- Flexibilität - 10-20 Stunden in der Woche
- sofortiger Antritt
- Interesse an der langfristigen Zusammenarbeit im deutsch-tschechischen Bereich auf freiwilliger Basis, Praktikumsdauer kann verhandelt werden
- gute Deutsch- und Tschechischkenntnisse in Wort und Schrift
- erfahrener EDV-Umgang
- Fähigkeit sowohl im Team, als auch selbstständig zu arbeiten
- zeitliche Flexibilität
- Kreativität, Verantwortung und Sorgfältigkeit

Forum 2000 bietet:
- Erfahrungen in einer renommierten gemeinnützigen Stiftung mit langer Tradition und internationalen Verbindungen
- Gewinn der Fachpraxis, Raum für Umsetzen eigener Ideen und Inovationen
- im Falle der beidseitigen Zufriedenheit, die Möglichkeit auf bezahlter Basis weiter zusammenzuarbeiten
- Teilnahme an anderen Projekten der Stiftung

Fühlst du dich angesprochen? Dann schicke bis 30. April 2014 Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Deutsch und Tschechisch an eva.lacinova@forum2000.cz
Mehr Infos findest du hier.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch News News Studium Studium Cestování Reisen Stipendia Stipendien Kultura Kultur Čeština Tschechisch