Dobrovolná služba u Tandemu

30. 1. 2015

Zajímáš se o práci ve sféře kultury, česko-německou spolupráci a management akcí? Máš dobré znalosti němčiny a základní znalosti češtiny, příp. zájem se ji naučit? Jsi komunikativní, otevřený, máš chuť na práci v binacionálním týmu, je ti k tomu ještě mezi 18 a 30 lety a bydlíš v Německu?

Potom se přihlas na Evropskou dobrovolnou službu pro projekt Zažij Plzeň! Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

V projektu Zažij Plzeň! jsou české a německé skupiny všech věkových kategorií doprovázeny při jejich návštěvě Plzně – evropského hlavního města kultury 2015. Návštěvníkům je nabídnut inovativní a interaktivní program o kultuře, řeči a historii města a zvláštní důraz je kladen na umožnění česko-německých setkání. Skupiny návštěvníků jsou provázeny Plzeňany, kteří jim ukazují město z jejich pohledu. Cílem je oprostit se od obvyklých prohlídek města a zažít napínavější prozkoumání, při němž skupiny poznávají město a lidi za pomoci her, jazykové animace a malých úkolů. Dobrovolník/dobrovolnice pracuje po celý rok společně s koordinátorkou projektu a týmem průvodců. Jako plnohodnotný člen týmu se účastní nejrůznějších akcí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.

Délka pobytu je 12 měsíců, od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Týdenní pracovní doba obnáší 35 hodin. Dobrovolník/dobrovolnice obdrží měsíční kapesné, stravné, ubytování zdarma, kurz češtiny a dva dny dovolené každý měsíc. Další informace najdeš na www.ahoj.info/evsproject.

Zaujala tě tato nabídka? Pak pošli krátký průvodní dopis, životopis a motivační dopis do 31. března 2015 e-mailem Alexanderu Klozarovi, klozar@tandem.adam.cz.

Freiwilligendienst bei Tandem

30. 1. 2015

Du bist interessiert an der kulturellen Jugendarbeit, der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und an Veranstaltungsmanagement? Du besitzt sichere Deutschkentnisse und Grundkenntnisse der tschechischen Sprache bzw. das Interesse, diese zu lernen? Du bist kommunikativ, aufgeschlossen, hast Spaß an der Arbeit in einem binationalen Team, bist zudem zwischen 18 und 30 Jahren alt und hast einen Wohnsitz in Deutschland?

Dann bewirb dich jetzt für einen Europäischen Freiwilligendienst beim Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem für das Projekt Erlebe Pilsen!

Im Projekt Erlebe Pilsen! werden deutsche und tschechische Gruppen aller Altersstufen bei ihrem Besuch in Pilsen – der Europäischen Kulturhauptstadt 2015 – begleitet. Den Besuchern wird ein innovatives und interaktives Programm zur Kultur, Sprache und Geschichte der Stadt geboten und es wird besonderer Wert darauf gelegt, deutsch-tschechische Begegnungen zu ermöglichen. Die Besuchergruppen werden von jungen Pilsenern begleitet, die ihnen die Stadt aus ihrer eigenen Sicht zeigen. Ziel ist es, weg von den üblichen Stadtführungen hin zu einer spannenden Stadterkundung zu kommen, bei der die Gruppen Stadt und Menschen durch Spiele, Sprachanimation und kleine Aufgaben kennenlernen. Der/die Freiwillige arbeitet ein Jahr mit der Projektkoordinatorin und dem Stadtführerteam zusammen. Als vollwertiges Teammitglied beteiligt er/sie sich an verschiedenen Veranstaltungen des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch.

Die Dauer des Aufenthaltes beträgt 12 Monate vom 1. September 2015 bis 31. August 2016. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Der/die Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, freie Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Aufenthaltsmonat. Weitere Informationen findest du unter www.ahoj.info/evsproject.

Interessiert? Schick deine formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 31. März 2015 via E-Mail an Alexander Klozar, klozar@tandem.adam.cz.

Čeština Tschechisch Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Semináře Seminare News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Blog Blog Kultura Kultur