Dobrovolnické místo u Antikomplexu v Praze

15. 1. 2013

Antikomplex hledá od 1. června 2013 v rámci Evropské dobrovolné služby pro svoji kancelář v Praze na dobu 12 měsíců dobrovolníka/dobrovolnici.

 

Antikomplex je české občanské sdružení, které od roku 1998 usiluje o české zpracování německých dějin českých zemí a které organizuje pestrou škálu projektů pro mládež i pro dospělé.

Co tě čeká:
- krásný rok v Praze a České republice,
- pestrá a atraktivní práce u Antikomplexu,
- mnoho nových zkušeností,
- možnost poznat Prahu, Sudety a Česko a vidět Německo z jiné perspektivy.

Tvoje úkoly:
- práce v kanceláři Antikomplexu v Praze,
- spoluúčast na projektech Antikomplexu, především v souvislosti s pamětníky a historickou rešerší,
- kromě toho dostaneš příležitost uskutečnit svůj vlastní projekt.

Předpoklady:
- je ti 18-30 let a jsi z Německa,
- chuť zabývat se historií 20. století,
- chuť účastnit se projektů Antikomplexu a projektů vlastních,
- uživatelská znalost běžných počítačových programů (například MS Office), popř. zkušenost s rešerší na internetu a tvorbou webových stránek,
- zájem získat základní znalosti češtiny.

Uhrazeno ti bude ubytování, stravování a pojištění. Kromě toho ti náleží i kapesné.

V případě zájmu pošli nejpozději do 8. 4. 2013 svůj stručný životopis a motivační dopis na adresu info@antikomplex.cz (do předmětu uveď „EVS“).

Více o projektu najdeš na stránkách www.4evs.net a www.antikomplex.cz.

Freiwilligenstelle bei Antikomplex in Prag

15. 1. 2013

Antikomplex sucht im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes für sein Büro in Prag ab 1. Juni 2013 für 12 Monate einen Freiwilligen/eine Freiwillige.

 

Antikomplex ist ein tschechischer Verein, der seit 1998 eine tschechische Aufarbeitung der deutschen Geschichte der böhmischen Länder anstrebt und eine bunte Vielfalt an Projekten sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene organisiert.

Dich erwartet:
- ein schönes Jahr in Prag und Tschechien
- eine wechselvolle und attraktive Tätigkeit bei Antikomplex
- viele neue Erfahrungen
- die Möglichkeit, Prag, das Sudetenland und Tschechien kennenzulernen und auch
Deutschland mal aus einer anderen Perspektive zu erfahren.

Deine Aufgaben:
- Mitarbeit im Antikomplex-Büro in Prag
- Mitwirkung an Projekten von Antikomplex, vor allem verbunden mit Zeitzeugen und
historischen Recherchen aber auch mit Teambuilding und politischer Bildung
- außerdem besteht die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu verwirklichen.

Voraussetzungen:
- junge/r Erwachsene/r zwischen 18 und 30 Jahre aus Deutschland
- Lust, sich mit historischen Themen des 20. Jahrhunderts auseinanderzusetzen
- Lust auf aktive Teilnahme an Projekten von Antikomplex und auch an eigenen Projekten.
- erwünscht sind Grundkenntnisse gängiger PC-Programme (beispielsweise MS Office), evtl. Erfahrungen mit Internetrecherche und Homepage-Gestaltung
- Lust, Grundkenntnisse der tschechischen Sprache zu erwerben.

Du bekommst Unterkunft, Verpflegung und Versicherung. Außerdem gibt es noch ein Taschengeld.

Bitte melde dich bei Interesse mit ein paar Informationen über dich (kurzer Lebenslauf und deine Motivation) bis zum 08.04.2013 bei info@antikomplex.cz. In Betreff bitte „EVS“ schreiben. Mehr zum Projekt findest du unter www.4evs.net und www.antikomplex.cz.

Flyer

News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Kultura Kultur Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Semináře Seminare Blog Blog