Dojmy jedné dobrovolnice, 10. část - Dovolená ve škole

2. 8. 2013

Každý rok mají dobrovolníci v Plzni možnost zúčastnit se letní školy. Já s Janou jsme naštěstí získaly stipendium, tak jsme mohly využít všechno, co stipendium nabízí. Například jídlo v menze zdarma nebo lístek na tramvaj. To nejlepší ale bylo seznamování se s ostatními studenty/studentkami letní školy. V kurzech „Čeština pro cizince“, které jsme s Janou navštěvovaly, jsme potkaly lidi z celé Evropy. Letní škola nabízí také mj. kurzy angličtiny, francouzštiny a němčiny. Naše třídy byly docela malé. V té mé bylo jen 6 žáků. Měli jsme dvě učitelky, jednu na gramatiku (dopoledne) a druhou na konverzaci (odpoledne). Hráli jsme při ní i spoustu her, např. KrisKros (česká varianta hry Scrabble) nebo Activity. Vyučování trvalo od 8:30 do 15:00 hodin. Odpoledne nabízela jazyková škola spoustu volnočasových aktivit, např. výlety do blízkého okolí, společnou prohlídku pivovaru nebo Plzeňského podzemí. Po dobu těchto tří týdnů jsem se opravdu nenudila a navázala jsem i nová přátelství. Škoda, že letní škola netrvá déle.

Impressionen einer Freiwilligen, Teil 10 - Urlaub an der Schule

2. 8. 2013

Hier in Pilsen bietet sich jedes Jahr den Freiwilligen die Möglichkeit an der Sommerschule teilzunehmen.

Da Jana und ich glücklicherweise ein Stipendium bekommen hatten, kamen wir auch in den Genuss all dessen, was solch ein Stipendium mit sich bringt. Zum Beispiel kostenloses Essen in der Mensa oder ein Ticket für die Straßenbahn, aber das Beste war das Kennenlernen all der anderen Sommerschulstudenten. In den Kursen „Tschechisch für Ausländer“, die Jana und ich besuchten, trafen wir Menschen aus ganz Europa. Die Sommerschule bietet ebenfalls u. a. Englisch, Französisch und Deutsch an.

Unsere Klassen waren sehr klein. Meine bestand aus insgesamt 6 Schülern. Wir hatten zwei Lehrerinnen, eine für Grammatik (vormittags) und eine für Konversation (nachmittags), bei der wir auch viele Spiele spielten wie KrisKros (die tschechische Variante von Scrabble) oder Activity.

Der Unterricht dauerte von 8:30 Uhr bis 15 Uhr. Dann am Nachmittag bot die Sprachschule noch viele Freizeitaktivitäten an, wie etwa verschiedene Ausflüge zu nahe gelegenen Städten, einen gemeinsamen Brauereibesuch oder die Besichtigung des Pilsner Untergrundes.

Diese drei Wochen lang hatte ich echt voll zu tun und die eine und andere Freundschaft entstand.

Wie Schade, dass die Sommerschule nicht länger dauert. 

Semináře Seminare Cestování Reisen Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Němčina Deutsch Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Kultura Kultur Čeština Tschechisch