Dojmy jedné dobrovolnice, 6. část - Nemluvíš česky ani čojčsky?

10. 4. 2013

Na dobrovolnictví u Tandemu je vlastně nejlepší to, že se většinou dozvíme jako první o zajímavých česko-německých projektech!
Tak to bylo také u mne, když jsem se dozvěděla o projektu „proVokativ“ - česko-německém divadelním projektu od divadelní skupiny Čojč. Od 26. do 30. března 2013 se konala jeho první část. Během těchto pěti dní jsme především poznali ostatní účastníky a zabývali jsme se obzvláště tématem „provokace“.

Každý den jsme ještě před snídaní ztvárňovali „ranní pozdrav“. Následně jsme začali s divadelními cvičeními, která ne vždy souvisela s loutkovým divadlem. Na začátku jsme nehráli s loutkami, ale snažili jsme se probudit k životu různé předměty a nacvičili jsme s nimi krátká představení. Teprve ve čtvrtek odpoledne jsme se začali věnovat vyrábění našich loutek. Sice jsme potřebovali více času, než bylo plánováno, ale stálo to za to, loutky jsou o to hezčí! Náš divadelní soubor teď představují mj. princezna, dvě dívky, rytíř, příšera a víla. Máme také čarodějnici a vampíra! Celkem jsme vytvořili 15 loutek.

Poslední večer jsme trávili u krbu s chipsy a čokoládou. Sem tam jsme si zatancovali, na řadu přišly také například stínohry. Deset minut po půlnoci byla ale naše malá oslava náhle ukončena, protože domovník zapnul požární alarm, aby nám připomněl, že už před hodinou začal noční klid... Potom co nám dal kázání, jsme večer ukončili a šli spát. Myslíme si, že to bylo naprosto přehnané, když jsme byli v budově jediní, ale ano, porušili jsme domovní řád. I přesto, že večer tak náhle skončil, budeme si ho pamatovat, spojil nás ještě více dohromady. :)

A co jsem si z této první části projektu vlastně odnesla? Samozřejmě moji malou lesní vílu, kterou jsem pokřtila na „Fine“, a kromě toho jsem se naučila také „Pozdrav slunci“ (jóga).

P.S.: Pokud se ptáte, co Čojč vlastně znamená, tady nabízím krátké vysvětlení: Slovo je složeninou z českého slova pro český jazyk „český“ a „[d]eutsch“ (německý) - česky - „[d]ojč“.

Impressionen einer Freiwilligen Teil 6 - Sprichst du noch Tschechisch, oder Čojč?

10. 4. 2013

Das Beste daran, Freiwillige bei Tandem zu sein, ist, dass man meist als Erste über die interessantesten deutsch-tschechischen Projekte informiert wird!
Denn so ging es mir, als ich von dem Projekt “proVokativ” ein Puppentheaterstück von Čojč, einem deutsch-tschechischen Theaterprojekt, erfuhr. Vom 26. bis zum 30. März fand der erste Teil des Projektes statt. Während dieser fünf Tage lernten wir vor allem die anderen Teilnehmer kennen und beschäftigten uns viel mit dem Thema “Provokation”.
Täglich und noch vor dem Frühstück machten wir eine Art “Morgengruß”. Anschließend begannen wir mit Theaterübungen, die nicht immer direkt etwas mit Puppentheater zu tun hatten. Anfangs spielten wir nicht mit Marionetten, sondern versuchten zuerst verschiedene Gegenstände zum Leben zu erwecken und studierten mit ihnen kleine Theaterstücke ein. Erst am Donnerstagnachmittag begannen wir mit dem Bau unserer Marionetten. Zwar brauchten wir mehr Zeit als geplant, aber dafür sehen die Marionetten umso schöner aus! Unser Puppenensemble besteht nun u. a. aus einer Prinzessin, zwei Mädchen, einem Ritter, einem Monster und einer Fee. Auch eine Hexe und einen Vampir haben wir! Insgesamt entstanden 15 Marionetten.

Den letzten Abend genoßen wir zusammen am Kaminfeuer mit Chips und Schokolade. Irgendwann fingen wir auch an zu tanzen oder machten andere Faxen, wie beispielsweise Schattenspiele. Dann, 10 nach 12 Uhr, wurde unsere kleine Feier jedoch abrupt beendet, da der Hausemeister den Feueralarm angeschalten hatte, um uns daran zu erinnern, dass die Nachtruhe schon vor einer Stunde angefangen... Und so beendeten wir den Abend, nachdem Hausmeister uns noch eine Standpauke gehalten hatte, und gingen schlafen. Unserer Meinung nach hatte dieser vollkommen übertrieben, schließlich waren wir die einzigen im Haus, aber nun ja, wir hatten nun mal die Hausregeln gebrochen. Obwohl der Abend ein doch so jähes Ende nahm, bleibt gerade dieser in unseren Köpfen und hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt. :)

Was ich aus dieser ersten Projektwoche mitgenommen habe? Natürlich meine kleine Waldfee, die ich auf den Namen „Fine“ getauft habe, außerdem kann ich nun auch den „Sonnengruß“ (Yoga).

P.S.: Falls ihr euch fragt: Čojč, was ist denn das für ein Wort? Hier eine kurze Erklärung. Das Wort ist „eine Zusammensetzung aus dem tschechischen Wort für die tschechische Sprache „Česky“ und dem Gleichklang von „[d]eutsch“ - auf Tschechisch „[d]ojč“.“

Studium Studium Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Blog Blog Semináře Seminare Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur