Dojmy jedné dobrovolnice, díl 9

7. 3. 2012

Připadá vám, že Evropská dobrovolná služba musí být nuda, práce na našem portálu www.ahoj.info stereotypní a život v Regensburgu příliš poklidný?

Soudě podle toho, co všechno jsem zažila v únoru, nic z toho neplatí. Ale začnu pěkně popořádku. Na začátku února jsme se všechny tři – já, Bára a Nicole, tedy kompletní ahoj.info tým – zúčastnily organizované novinářské návštěvy (tzv. press trip) saského města Lipska. Spolu se skupinou zkušených novinářů jsme se po ubytování na hotelu vydali do studentského rádia mephisto 97.6., které sídlí na lipské univerzitě. Mephisto 97.6 je výjimečné tím, že se jedná rádio, které je kompletně provozováno studenty, zároveň však jde o první německé univerzitní rádio, které získalo vlastní vysílací licenci. Naladit si ho mohou posluchači v Lipsku a okolí. Pro mě osobně byla prohlídka vysílacích studií i zázemí zajímavá i z toho důvodu, že na mé mateřské fakultě v Brně rovněž vysílá oblíbené, ale prozatím „pouze“ internetové studentské rádio „Radio R“ – doporučuji si ho „naladit“ na www.radior.cz. Obě studentská rádia mají mnoho společného – především pak nadšení studentských dobrovolníků, bez kterých by nevznikla ani denodenně nefungovala. Držím Mephistu 97.6 i Radiu R palce a přeju hodně nadšení i do budoucna!

Další den jsme se v mrazivém počasí vydali do nově vybudované části lipské ZOO – tropické haly Gondwanaland. Zatímco venku padal sníh, uprostřed „tropického pralesa“ bylo příjemných 25 stupňů. Všude kolem vás kvetou orchideje, lítají exotičtí ptáci, dokonce se můžete vydat i na „Opičí ostrov“. Ano, tušíte správně – tady se vám nad hlavami prohánějí malé opičky. Jsou roztomilé, ale nedáte-li dobrý pozor na svoje věci, budete brzy litovat. Tak jako paní, které jedna ze sladkých opiček vytáhla z kabelky účtenky z nákupu a utekla s nimi. Návštěva Gondwanalandu se určitě vyplatí, a to nejenom v zimě, kdy zde aspoň na pár hodin můžete snít o dovolené někde v Amazonii...

V sobotu před polednem jsme spěchaly do Plzně, kde se večer konal Česko-německý reprezentační ples, na kterém jsme samozřejmě nemohly chybět. Sedm hodin ve vlaku na trase Lipsko-Cheb-Plzeň nás sice trochu unavilo, ale i přesto jsme si ples užily až do brzkých ranních hodin. V neděli už jsme večer byly zpátky „doma“ v Regensburgu.

Na mě bohužel čekalo nepříjemné zjištění – někdo mi přímo před domem ukradl kolo. Nechtělo se mi tomu věřit, hlavně kvůli tomu, že moje kolo byl již muzejní kousek, se špatně fungujícími brzdami, prakticky s nulovou hodnotou. Čekala mě tedy ještě návštěva policejní stanice, což je rozhodně taky zajímavý interkulturní zážitek. Můžu konstatovat, že němečtí policisté jsou stejně znudění a nezúčastnění jako jejich čeští kolegové :-)

Naopak parádním zážitkem byl koncert univerzitního sboru, ve kterém od začátku své dobrovolné služby v Regensburgu zpívám. Po čtyřech měsících zkoušek jsme Mozartovu Mši c-moll odzpívali v kostele Sv. Emmerána a sklidili jsme bouřlivé ovace.

Uplynulý týden jsem pak spolu s Nicole strávila na největším německém vzdělávácím veletrhu „didacta 2012“ v Hannoveru. Vedle celodenní práce na stánku Tandemu jsme stihly navštívit i centrum města, ochutnat místní speciality i pivo a snad i nadchnout několik mladých lidí pro Evropskou dobrovolnou službu!

7. března 2012, Barbora Pavlíčková

Impressionen einer Freiwilligen, Teil 9

7. 3. 2012

Findet Ihr den Europäischen Freiwilligendienst langweilig, die Betreuung des ahoj.info-Portals monoton und das Leben in Regensburg zu friedlich? Ich habe so viel im Februar erlebt, dass ich denke, dass das gar nicht stimmt.

Aber ich will Euch alles nacheinander erzählen.
Am Anfang Februar haben wir drei – Bára, Nicole und ich, d.h. das komplette ahoj.info-Team – an einem organisierten Pressebesuch (sog. Pressereise) in Leipzig teilgenommen. Zusammen mit einer Gruppe schon erfahrender Journalisten haben wir zuerst das studentische Radio Mephisto 97.6 an der Universität Leipzig besucht. Mephisto 97.6 ist außergewöhnlich, weil es einerseits von Studenten am Laufen gehalten wird, andererseits ist es auch Deutschlands erstes Universitätsradio mit einer eigenen Sendelizenz. Empfangen kann man Mephisto 97.6 in Leipzig und Umgebung. Für mich persönlich war der Besuch des Radios besonders interessant, weil wir an meiner Uni in Brno auch ein studentisches Radio haben, das aber bis jetzt „nur“ ein Internet-Radio ist. Es heißt Radio R und ich kann es wirklich empfehlen – finden könnt Ihr es unter www.radior.cz. Die beiden Radios haben viel gemeinsam – vor allem die Begeisterung der freiwilligen Mitarbeiter. Die Studenten ermöglichen die Gründung solcher Radios und ihren täglichen Betrieb. Ich drücke Mephisto 97.6, wie auch dem Radio R meine Daumen und wünsche auch in Zukunft genauso viel Enthusiasmus!

Am nächsten Tag haben wir die neue Ausstellung des Leipziger ZOOs besucht, und zwar die Tropenhalle „Godwanaland“. Draußen in den Leipziger Straßen hat es geschneit, aber in der Mitte des (Indoor-)Regenwaldes herrschten sehr angenehme 25 Grad. Überall um uns herum blühen Orchideen, fliegen exotische Vögel,Ihr könnt sogar die Affeninsel besuchen. Ja, genau – hier laufen die kleinen Äffchen über Eure Köpfe. Die sind sehr putzig, aber Vorsicht: falls ihr nicht vorsichtig genug mit Euren Sachen seid, werdet Ihr es bald bedauern. Wie die Frau, deren Notizen von einem Äffchen gestohlen wurden. Ein Besuch des Godwanalandes lohnt sich auf jeden Fall. Und nicht nur im Winter, wenn man hier von einem Urlaub am Amazonas träumen kann...

Am Samstag, noch vor dem Mittag sind wir dann nach Pilsen geeilt, wo am Abend der Deutsch-Tschechische Repräsentationsball stattgefunden hat. Wir wollten natürlich dabei sein. Sieben Stunden im Zug auf der Strecke Leipzig-Cheb-Pilsen haben uns zwar etwas ermüdet, aber trotzdem hatten wir auf dem Ball viel Spaß bis spät in die Nacht. Am Sonntag waren wir schon wieder „zu Hause“ in Regensburg.

Auf mich hat da leider eine unangenehme Neuigkeit gewartet – mein Fahrrad wurde direkt vor unserem Haus gestohlen. Ich wollte es gar nicht glauben, weil mein Fahrrad schon eher ein Museumsexemplar war, die Bremsen nicht gut funktioniert haben und es allgemein keinen großen Wert hatte. Also habe ich der Polizeistation in Regensburg noch einen Besuch abgestattet, was auf jeden Fall ein interessantes interkulturelles Erlebnis war. Ich habe festgestellt, dass die deutschen Polizisten genauso gelangweilt und apathisch sind wie ihre tschechischen Kollegen :-)

Ein unglaubliches Erlebnis war aber das Konzert des Universitätschors. Ich singe dort seit Beginn meines Freiwilligendienstes in Regensburg mit. Nach vier Monaten, die wir geprobt haben, sind wir in St. Emmeran aufgetreten und wurden mit stürmischem Beifall belohnt.

Die vergangene Woche habe ich mit Nicole auf der größten Bildungsmesse Deutschlands – der didacta 2012 in Hannover – verbracht. Neben der anstrengenden Arbeit am Tandem-Stand haben wir auch die Altstadt Hannovers besucht, niedersächsische Spezialitäten und Bier probiert und hoffentlich haben wir auch ein paar junge Menschen für den Europäischen Freiwilligendienst begeistern können!

07.03.2012, Barbora Pavlíčková

Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Blog Blog Němčina Deutsch Studium Studium