Dojmy jedné dobrovolnice - říjen 2013

5. 11. 2013

Chceš vědět, jak se daří českým dobrovolníkům v Německu? Esther a Johanna ti už stihly zprostředkovat první dojmy z jejich dobrovolné služby v Plzni. Ptáš se, co je nového u dobrovolníků v Řezně?

Můj první měsíc v Německu byl trochu náročnější. Valily se na nás kvanta nových informací, ve kterých jsme se museli zorientovat, což vůbec nebylo jednoduché. Říjen byl však navzdory různým cestám poklidnější. S ostatními evropskými dobrovolníky jsem v Brémách absolvovala popříjezdový seminář, kde jsem si mohla po dlouhé době osvěžit své zakrnělé znalosti angličtiny. Navzdory různým kulturám a řečím jsme se však během 10 dní vždycky nějak dorozuměli. Odpočinek v Řezně netrval však dlouho.

Další akce na sebe nenechala dlouho čekat. Spolu s Petrem, Johannou a zbytkem Tandem-týmu jsme pro vás v idylicky inspirativním Kochelu am See tři dny vymýšleli akce, které příští rok organizujeme. Bylo to sice náročné, ale určitě to bude stát zato!

Po všech cestovatelských akcích jsem se i docela těšila "domů" - do našeho společného bytu, který sdílíme s dvěma studentíky. Teda původně byli dva. Teď je nás na bytě o trochu víc. Začalo to kamarádem Julianem, který nenašel bydlení a začal u nás "dočasně" okupovat gauč. Z dočasně se stává už druhý měsíc a když v obýváku najednou není, začíná nám to být podezřelé. Většinou se ale stejně na druhý den objeví. Už ho skoro bereme jako stálého člena bytu – má dokonce své místo v rozpisu služeb na úklid. I když na něj občas připadají úkoly, do kterých se nikomu jinému nechce (úklid kuchyně apod), výměnou za střechu nad hlavou je rád udělá. Julian se zkrátka stává součástí našeho bytu.

Překvapivější to však bývá s ostatními couchsurfery, které většinou potkáváme pouze na gauči v poloze ležmo mezi osmou a devátou ranní, kdy vyrážíme do práce. Jejich jména pro nás zůstávají velkou neznámou, stejně jako to, jak se ocitli v našem bytě. A tak se občas stane, že následující den lepíme dohromady události předchozí noci, na které si nikdo nevzpomíná. Ne všechno se nám však podaří objasnit. Doteď mi třeba není jasné, kdo se minulý týden uprostřed noci zjevil v mém pokoji a pak z něj elegantně vycouval nebo jak se spolubydlícímu podařilo zabouchnout dveře od pokoje tak, že ho po několika hodinách musel vysvobodit domovník. U nás na bytě se zkrátka pořád něco děje.

Od včerejška máme dalšího nového couchsurfera – konečně slečnu, která údajně zůstane “jen” tři týdny po dobu praktika. Jsem docela zvědavá, jaké historky s ní ještě zažijeme. Po společném soužití v ryze mužské domácnosti to bude určitě něco jiného. Brzo vás budu informovat!

5.listopadu 2013, Michaela

Impressionen einer Freiwilligen - Oktober 2013

5. 11. 2013

Willst du wissen, wie es den tschechischen Freiwilligen in Deutschland geht? Esther und Johanna haben es schon geschafft, dir ihre ersten Eindrücke vom Freiwilligendienst in Pilsen zu vermitteln. Langsam fragst du dich vielleicht, was es bei den Freiwilligen in Regensburg Neues gibt?

Mein erster Monat in Deutschland war ein bisschen anstrengend. Es sind jede Menge neue Aufgaben auf uns zugekommen, mit denen wir uns vertraut machen mussten, was nicht ganz einfach war. Der Oktober war jedoch trotz der Reisen etwas ruhiger. Mit anderen europäischen Freiwilligen habe ich das Einführungsseminar absolviert, wo ich meine verkümmerten Englischkenntnisse auffrischen konnte. Trotz der unterschiedlichen Kulturen und Sprachen konnten wir uns jedoch innerhalb der zehn Tage immer irgendwie verständigen. Die Verschnaufpause in Regensburg hat aber nicht lange gedauert.

Die nächste Veranstaltung hat nicht lange auf sich warten lassen. Zusammen mit Petr, Johanna und dem restlichen Tandem-Team haben wir für euch drei Tage lang im idyllisch und inspirierenden Kochel am See verschiedene Veranstaltungen geplant, die wir dann im nächsten Jahr organisieren werden. Es war zwar etwas anstrengend, aber es hat sich gelohnt!

Nach all diesen Reiseaktionen habe ich mich dann schon auf „zu Hause“ gefreut. Mein Zuhause ist eine Wohngemeinschaft, die wir mit zwei anderen Studenten teilen. Na ja, ursprünglich waren es zwei. Nun sind es ein paar mehr. Es hat mit einem Schulkameraden namens Julian angefangen. Er hat keine Unterkunft gefunden und hat begonnen, unsere Couch „einstweilig“ zu okkupieren. Aus einstweilig wird langsam der zweite Monat und wenn er mal nicht im Wohnzimmer hockt, ist es uns schon ungewohnt. Meistens taucht er dann aber am folgenden Tag wieder auf. Er ist fast wie ein Dauermitbewohner – er hat sogar einen eigenen Platz in unserem WG-Putzplan bekommen. Jetzt werden ihm meistens solche Aufgaben zugeteilt, die kein anderer machen will (Küche putzen u.ä.), im Austausch für ein Dach über dem Kopf macht er sie aber anscheinend gerne. Julian wird einfach zum Teil unserer Wohnung.

Noch mysteriöser ist es aber mit den Couchsurfern, die wir ausschließlich auf der Couch in der liegenden Position zwischen acht und neun Uhr morgens treffen, wenn wir zur Arbeit gehen. Namen dieser Personen bleiben für uns offen, genauso die Frage wie sie es in die Wohnung geschafft haben. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass wir am Morgen Splitter der vorherigen Nacht zusammenfegen, an die sich niemand von unseren Gästen erinnern kann. Es gelingt uns oft nicht, all die Details zu erarbeiten. Bis jetzt ist mir zum Beispiel nicht klar, wer letzte Woche mitten in der Nacht in meinem Zimmer aufgetaucht ist und anschließend elegant rückwärts herausgegangen ist. Oder wie es meinem Mitbewohner gelungen ist, sich im eigenen Zimmer ohne einen Schlüssel einzusperren. Erst nach ein paar Stunden wurde er endlich vom Hausmeister gerettet. In unserer WG ist einfach immer was los.

Seit gestern haben wir übrigens einen neuen Couchsurfer – endlich mal ein Mädel, das angeblich wegen ihres Praktikums „nur“ drei Wochen bleiben soll. Ich bin ganz gespannt, welche Geschichten wir mit ihr erleben. Eines ist aber klar – nach dem Zusammenleben in einem rein männlichen Haushalt wird es sicherlich mal ein bisschen anders sein. Ich halte euch auf dem Laufenden!

5.November 2013, Michaela

Semináře Seminare Němčina Deutsch Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Stipendia Stipendien News News Blog Blog