Dojmy jednoho dobrovolníka, část 4

18. 12. 2012

Jako vždy přicházím na nádraží právě včas, abych nemusel zbytečně čekat. Do odjezdu ještě zbývají dvě minuty. Teoreticky. Slyším, že někdo volá moje jméno. Což normálně ignoruju - vždyť kdo by mě sháněl uprostřed Horní Falce! Když ale volání neustává a navíc rozpoznávám známý hlas, vydávám se za ním. Volá na mě Juli, s níž na seminář Tandemu k pravicovému extremismu do Bad Alexandersbadu jedu. Pohled na ni a na světelnou tabuli na řezenském nádraží říká jediné: Náš vlak byl zrušen. No, nevadí. Za chvilku jede vlak další a cesta aspoň nebude tak monotónní. Cesta bez přestupu prostě není žádná cesta. :-) A moje přání se naplnila víc než vrchovatě. Ve Wiesau skončil i náš náhradní vlak, dál to prostě nešlo. Zkrátka řečeno byla naše cesta tak trošku dobrodružná. Neboť zima se ukázala ve své plné kráse (slyším, že ne všichni souhlasí). I Míša a Sarah, které cestovaly z Plzně, si musely udělat neplánovanou půlhodinovou přestávku v Mariánských Lázních. Než stromy polámané pod náporem těžkého sněhu z trati do Německa někdo odstranil. Z Wiesau, kde situaci řídil sice veselý, ale kapinku nekoordinovaný pracovník Německých drah, jsem se dočkal další třešničky na dortu: náhradní autobusové dopravy zajištěné krásně znějící společností Biersack.

Nakonec jsme se všichni šťastně dopravili do Bad Alexandersbadu, kde se seminář konal. Čekalo na nás teplo, první účastníci i - jak jsem později zjistil - výborné jídlo. Například jsem poprvé ochutnal „Obatzter". Příjemně mě překvapili účastníci - ze škol a zařízení pro mládež z obou stran hranice. Bylo úžasné vidět lidi různého věku, kteří se chtějí aktivně podílet na česko-německé spolupráci. Ačkoli jsem vystudoval politologii, byly pro mě přínosné i přednášky odborníků. Juli společně s Markusem Müllerem představili velmi názorně zástupce české a německé (a vlastně často česko-německé, což působilo občas až komicky) pravicově extremistické scény. Všem bych taky doporučil přednášku o možnostech financování česko-německých projektů ze strany Česko-německého fondu budoucnosti. Rozrostla se dokonce moje slovní zásoba: o odborné „V-Leute", bavorské „Batzi" i praktické „läufig sein". Obzvlášť mě zaujaly příběhy paní Gisely Dittrich z Jugendherberge Wunsiedel, nejvíce ten o „kravském protestu". Krásná byla rovněž přírodní scenerie, prosluněné bílé kopce. Takovýchto krásných pohledů si v mlhavém Řezně moc neužiju.

Poslední příspěvky dozněly, poslední oběd byl spořádán a na nás čekala cesta zpátky. Bohužel (verze ostatních: bohudík) bez zpestření. Míša a Sarah se ještě krátce zastavily na vánočním trhu v Marktredwitzu. Já jsem v tomto městě zjistil, že není neděle, ale sobota. :-) (A že tak o víkendu neumřu hlady, protože obchody jsou otevřené.)  Zimní krajina míhající se kolem vlaku byla nádherná. A v Řezně čekala: ...mlha.

Martin

Impressionen eines Freiwilligen, Teil 4

18. 12. 2012

Wie immer komme ich zum Bahnhof möglichst pünktlich, damit ich nicht unnötig warten muss. Bis zur Abfahrt meines Zuges fehlen noch zwei Minuten. Theoretisch. Ich höre, dass jemand meinen Namen ruft. Was ich normaleweise ignoriere - denn wer könnte mit mir mitten in der Oberpfalz reden wollen? Wenn das Rufen nicht aufhört und ich noch die bekannte Stimme erkenne, folge ich ihr. Julis Stimme. Mit Juli fahre ich zu einem Tandem-Seminar zum Thema Rechtsextremismus, das in Bad Alexandersbad stattfindet. Ein Blick auf Juli und die Abfahrtstafel auf dem Regensburger Bahnhof erklärt alles: Unser Zug fährt heute nicht. OK, kein Problem. Wir können ein paar Minuten später fahren und die Fahrt wird ein bisschen spannender sein. Eine Fahrt ohne Umstieg ist doch keine Fahrt. :-) Und meine Wünsche wurden mehr als genug erfüllt. In Wiesau endete auch unser Ersatzzug, weiter ging es nicht. Kurz und knapp: die Hinfahrt war turbulent, denn plötzlich zeigte der Winter seine Schönheit (anscheinend stimmen mir hier nicht alle zu). Míša und Sarah, die aus Pilsen anreisten, mussten in Mariánské Lázně (Marienbad) einen halbstündigen Zwischenstopp einlegen und warten, dass die unter den Schneemassen eingeknickten Bäume von den Schienen geräumt wurden. In Wiesau, wo ein gut gelaunter, aber nicht besonders gut informierter DB-Mitarbeiter die Situation dirigierte, wartete noch eine Überraschung: Schienenersatzverkehr, mit der wunderbar klingenden Busgesellschaft Biersack.

Zu guter Letzt gelangten wir alle nach Bad Alexandersbad, wo das Seminar stattfand. Die Wärme, die ersten TeilnehmerInnen und - wie ich später feststellte - ausgezeichnetes Essen warteten auf uns. Zum ersten Mal probierte ich zum Beispiel „Obatzter". Was mich auch positiv begeisterte, waren die TeilnehmerInnen - aus Schulen und Einrichtungen für Jugendliche auf beiden Seiten der Grenze. Es war sehr nett, Menschen verschiedenen Alters kennenzulernen, die aktiv zu der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit beitragen wollen. Und obwohl ich Politikwissenschaften studierte, waren auch die Beiträge von Experten berreichernd für mich. Juli und Markus Müller stellten sehr bildhaft die Vertreter der deutschen und tschechischen (und eigentlich deutsch-tschechischen, was ab und zu fast komisch wirkte) rechtsextremen Szene vor. Allen würde ich auch die Vorlesung zu Finanzierungsmöglichkeiten deutsch-tschechischer Projekte des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds empfehlen. Ich lernte sogar neue Wörter: das fachliche „V-Leute", das bayerische „Batzi" und das praktische „läufig sein". Besonders interessierten mich die Erzählungen von Gisela Dittrich aus der Jugendherberge Wunsiedel, in der ersten Reihe die über einen „Kuhprotest". Und die Natur war ja wunderschön, Sonne und weiße Berge. Solch ein wunderbares Panorama genieße ich im nebeligen Regensburg nur selten.

Die letzten Beiträge waren zu Ende, das letzte Mittagessen aufgegessen und auf uns wartete nur der Weg zurück. Leider (die anderen sagen: zum Glück) ohne zusätzliche Überraschungen. Míša und Sarah machten noch Halt in Marktredwitz und bummelten über den kleinen Weihnachtsmarkt. Ich stellte in dieser Stadt fest, dass es nicht Sonntag, sonder Samstag war. :-) (Und dass ich am Wochenende nicht vom Hunger sterbe, weil Geschäfte geöffnet sind.) Die entlang des Zuges flimmernde Winterlandschaft war wunderschön. Und in Regensburg wartete: der Nebel...

Martin

Kultura Kultur Cestování Reisen Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch News News Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Blog Blog