Dominika Perlínová vítězkou debaty

3. 6. 2013

Nasazení i kontroverze, ale také férový a věcný styl debatování – tak vypadalo české celostátní finále soutěže Mezinárodní debaty mládeže.

 

„Má být v České republice zaveden většinový volební systém?“ Na toto téma si troufli nejlepší mladí debatéři z celého Česka v celostátním finále soutěže  Mezinárodní debaty mládeže. Dominika Perlínová z Německé školy v Praze se ve finálové debatě svými argumentačními schopnostmi prosadila proti ostatním účastníkům. Spolu s Alisou Sergiyenko z Gymnázia Thomase Manna v Praze, která se umístila jako druhá, bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále německojazyčné debatní soutěže. To se koná v říjnu v Budapešti.

Mezinárodní debaty mládeže v České republice probíhají od roku 2005. V tomto školním roce se do projektu zapojilo více než 400 žáků na 24 školách z celé republiky.

Mezinárodní debaty mládeže jsou projektem Goethe Institutu, nadace „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“, Obecně prospěšné nadace Hertie a Německé centrály pro vzdělávání v zahraničí. V České republice projekt finančně podporuje také Česko-německý fond budoucnosti.

Další informace o projektu Jugend debattiert international najdeš na www.goethe.de/praha/jdi.

Dominika Perlínová gewinnt die Debatte

3. 6. 2013

Engagiert und kontrovers, aber auch fair und sachlich ging es zu beim bereits neunten tschechischen Landesfinale von Jugend debattiert international.

 

„Soll in Tschechien Mehrheitswahlrecht eingeführt werden?“ An dieses Thema wagten sich die besten jungen Debattanten aus Tschechien im Landesfinale des Rhetorikwettbewerbs Jugend debattiert international. Dominika Perlínová von der Deutschen Schule Prag setzte sich mit ihren Argumenten gegen die Mitstreiter durch. Gemeinsam mit der zweitplatzierten Alisa Sergiyenko vom Thomas-Mann-Gymnasium Prag vertritt sie Tschechien beim internationalen Finale des deutschsprachigen Wettbewerbs im Oktober in Budapest.

Jugend debattiert international findet in Tschechien seit 2005 statt. In diesem Schuljahr haben mehr als 400 Schüler an 24 Schulen daran teilgenommen.

„Jugend debattiert international – Länderwettbewerb in Mittel- und Osteuropa“ ist ein Projekt des Goethe-Instituts, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. In Tschechien wird das Projekt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützt.

Weitere Informationen zu Jugend debattiert international findest du unter www.jugend-debattiert.eu.

Blog Blog Němčina Deutsch Studium Studium News News Cestování Reisen Stipendia Stipendien Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare