Česko-německé fórum mládeže hledá KOORDINÁTORKU / KOORDINÁTORA

18. 10. 2013

Máš organizační talent? Jsi spolehlivý, samostatný, schopný týmové práce a zajímá tě zkušenost v česko-německém týmu?

Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německýchvztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Během 8. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinkách. Jeho činnost bude zahájena v březnu 2014 na setkání v Česku.

Přihlášky posílejte do 31. 10. 2013 na info@cnfm.cz

Své sedmé funkční období Česko-německé fórum mládeže slavnostně ukončilo závěrečnou prezentací, která se uskutečnila v pátek 13. září v Ústí nad Labem. Pokud vás zajímá, čemu se pětice pracovních skupin v uplynulém roce věnovala a jaké jsou výsledky jejich práce, ale nestihli jste za nimi přijet na sever Čech, můžete si prolistovat závěrečnou brožuru sedmého funkčního období 2012/2013.

Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.
 

Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht eine/n KOORDINATORIN / KOORDINATOR

18. 10. 2013

Du hast Organisationstalent,  bist eine teamfähige Peson und fändest es interessant, wenn in deinem Team sowohl Deutsche als auch Tschechen wären?

Das Jugendforum setzt sich aus jeweils 15 deutschen und tschechischen Jugendlichen zusammen, die sich aktiv in den deutsch-tschechischen Beziehungen engagieren. Ziel dieses Gremiums ist es, jungen Tschechen und Deutschen Raum zur Begegnung und Diskussion zu bieten und die Perspektive der Jugend in den offiziellen bilateralen Dialog einzubringen. Während der 8. Amtsperiode wird das Jugendforum auf vier Plenartreffen zusammenkommen (i.d.R. von Donnerstag bis Sonntag), darüber hinaus treffen sich die Mitglieder in kleineren Arbeitsgruppen. Das  Jugendforum wird seine Tätigkeit im März 2014 in Tschechien aufnehmen.

Anmeldung bis zum 31.10.2013 per E-Mail an: xenia.vyhnalek@dtjf.de

Im September 2013 ging die siebte Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums zu Ende. Die Ergebnisse ihrer einjährigen Arbeit stellten die 30 jungen Tschechen und Deutschen zusammen in der Abschlusspräsentation am 13. September 2013 in Ústí nad Labem vor. Ein Bestandteil des Programms war eine Diskussion mit der Öffentlichkeit zur Frage „Wie kann man mehr Jugendliche in die deutsch-tschechische Zusammenarbeit einbeziehen?“

Nähere Informationen zum Jugendforum unter www.dtjf.de.

Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare News News Blog Blog