Česko-německé fórum mládeže hledá nové členy!

19. 11. 2013

Máš chuť poznat mladé lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Je ti mezi 16 a 25 lety, chtěl/a bys ve svém volném čase dělat něco smysluplného nebo máš nové nápady, které bys chtěl/a realizovat a podělit se o ně s ostatními?

Co je Česko-německé fórum mládeže?
Fórum mládeže je projektem, který skupině 30 mladých lidí z Česka a Německa nabízí možnost pravidelně se scházet a zabývat se zastřešujícím tématem. „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?" To je otázka k příštímu funkčnímu období. V přístupu ke zpracování tématu se meze nekladou: rozhovory s experty a politiky, přeshraniční dotazník, flashmob, společný internetový blog…

Osmé Fórum mládeže začne v březnu 2014 a skončí v červenci 2015.

Máš chuť se přidat?
Zašli do 15. prosince 2013 na info@cnfm.cz strukturovaný životopis a motivační dopis. Ten můžeš pojmout i kreativně (např. koláž, video, plakát). Především by mělo být zřetelné, proč se chceš stát členem / členkou a jaký aspekt tě osobně zajímá na tématu „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“.

Znalost němčiny je výhodou, ale ne předpokladem.

Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht neue Mitglieder!

19. 11. 2013

Hast du Lust, junge Leute aus Tschechien und Deutschland kennenzulernen
und die deutsch-tschechische Zusammenarbeit hautnah zu erleben? Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt, hast den Wunsch, in deiner Freizeit etwas wirklich Sinnvolles zu machen,
und du hast neue Ideen, die du mit Anderen teilen und umsetzen möchtest?

Dann probiers doch mal damit!
Das Deutsch-tschechische Jugendforum ist ein binationales Projekt, das einer Gruppe von 30 Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien die Möglichkeit bietet, sich regelmäßig zu treffen und sich gemeinsam mit dem Oberthema auseinanderzusetzen:

„Welche Bildung brauchen wir?“ das ist nämlich die Frage, die sich das Deutsch-tschechische- Jugendforum zu seiner achten Amtszeit stellt. Der Kreativität bei der Bearbeitung dieses Themas werden keine Grenzen gesetzt: Gespräche mit Experten oder Politikern initiieren, eine grenzüberschreitende Umfrage starten, einen Flashmob organisieren, gemeinsam einen Internetblog gestalten…

Das Jugendforum beginnt im März 2014 und endet im Juli 2015.

Hast du Lust mitzumachen?
Dann schicke bis 15. Dezember 2013 auf traegerverein.jufo@gmail.com deinen tabellarischen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Dies kann auch gerne kreativ gestaltet werden (z.B.: Collage, Video, Plakat, usw.) Es sollte auf jeden Fall ersichtlich werden, warum du Mitglied des Deutsch-tschechischen Jugendforums werden möchtest und welcher Aspekt dich persönlich an dem Thema „Welche Bildung brauchen wir?“ interessiert.

Tschechische Sprachkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung für deine Bewerbung.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Čeština Tschechisch Blog Blog Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Studium Studium News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Semináře Seminare