Česko-německý projekt s cílem vytvořit výstavu „Pozor! Lidská práva? Lidská práva Romů v Evropě 20. a 21. století“

5. 3. 2013

Česko-německý projekt by mohl vzbudit zájem u těch, kdo se zajímají o témata, jako jsou dodržování lidských práv, dějiny a současnost Romů. Napínavá bude jistě i prohlídka institucí EU. Na konci projektu vznikne putovní výstava.

Program:
- prohlídka Evropského soudu pro lidská práva a institucí EU ve Štrasburku
- příprava a veřejná prezentace putovní výstavy
- rozhovory s experty a romskými zástupci na téma lidských práv a dějin Romů
- interkulturní trénink
- seminář k historii
- prohlídka okolí zaměřená na téma projektu

Kdy?
od 19. do 26. 5. 2013

Pro koho?
pro všechny od 17 do 21 let

Kde?
Štrasburk a Freiburg

Náklady na ubytování, stravu a program hradí organizátor v plné výši. Část nákladů na dopravu účastníků z Česka hradí organizátor.

Kontakt:
Zuzanna Krzysztofik, zuzanna-krzysztofik@djo.de, Tel.: 0049-30-446778-18
djo-Deutsche Jugend in Europa, Kuglerstr. 5, 10439 Berlin, Deutschland

Přihlásit se můžeš do 11. března 2013.

Deutsch-Tschechisches Ausstellungsprojekt „Achtung Menschenwürde?! Die Menschenrechte der Roma in Europa im 20. und 21. Jahrhundert“

5. 3. 2013

Wenn du dich für Themen wie Einhaltung der Menschenrechte, Geschichte und Gegenwart der Roma interessierst, dann ist dieses Deutsch-Tschechische Projekt genau richtig für dich. Spannend wird sicher auch die Besichtigung der EU-Einrichtungen. Am Ende des Projekts entsteht Wanderausstellung.

Program:
- Besichtigung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der EU-Einrichtungen in Straßburg
- Vorbereitung und öffentliche Präsentation der Wanderausstellung
- Gespräche zum Thema Menschenrechte und Geschichte der Roma mit Experten
- Interkulturelles Training
- Geschichtsseminar
- thematische Führung in der Region

Wann?
vom 19. bis 26.05.2013

Für wen?
für alle im Alter zwischen 17 und 21

Wo?
Straßburg und Freiburg

Die Kosten der Unterkunft, Verpflegung und des Programms werden komplett übernommen.
Teilnahmegebühr: 30 Euro

Kontakt:
Zuzanna Krzysztofik, zuzanna-krzysztofik@djo.de, Tel.: 0049-30-446778-18
djo-Deutsche Jugend in Europa, Kuglerstr. 5, 10439 Berlin, Deutschland

Anmeldeschluss ist der 11. März 2013.

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Kultura Kultur Cestování Reisen Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch Studium Studium Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Stipendia Stipendien