Česko-německé setkání The Art of Nature

3. 3. 2014

Trávíš rád/a čas venku? Ale jediné, co se ve městě nabízí je park nebo umělý rybník? Jsi fanoušek umění, ať už hudby, malířství nebo tance?Rád/a by ses dověděl/a více o lidech ze sousední země? Tak se přihlas!


Česko-německé setkání The Art of Nature (Umění přírody) je setkáním mladých Čechů a Němců, které se uskuteční od 22. do 27.dubna 2014 v malé ubytovně uprostřed Bavorského lesa, daleko od moderní civilizace. Základní myšlenou je vytrhnout mladé lidi z jejich obvyklého prostředí a strávit s nimi týden v přírodě, kde se budou zabývat tématy jako uvědomění si životního prostředí, udržitelnost, diverzita, multikulturní dialogy a aktivní (spolu)účast. Témata budou samozřejmě probírána aktivně a sice se zapojením prvků neformálního vzdělávání, hudby, interaktivních metod hudební pedagogiky, estetické  a environmentální výchovy. Účastníci se budou moct sami podílet na utváření programu - nejen jeho obsahové stránky, ale i volnočasových aktivit nebo zajištění jídla.

Kdo se může účastnit? Mladí lidé ve věku 15-26 let.
 

Náklady? Ubytování (5 nocí), strava a 70% cestovních nákladů je hrazeno. Účastníci si hradí pouze 30% cestovních nákladů. Účast na semináři stojí 20€/osoba.
Jazyk semináře?  Projekt bude uveden v angličině, tým však mluví německy i česky.


Kontakt: Eva Havlickova eva@hodinah.cz

Deutsch-Tschechische Jugendbegegnung The Art of Nature

3. 3. 2014

Du bist gerne draußen im Freien? Aber alles was deine Stadt bietet ist ein Park und ein Baggersee? Du bist ein Fan der Kunst, ob nun Musik, Malerei, Tanz? Du würdest gerne mehr erfahren über die Menschen deines Nachbarlandes? Dann bewirb dich JETZT!

Die Jugendbegegnung „The Art of Nature“ (Die Kunst der Natur) ist eine Jugendbegegnung zwischen Deutschen und Tschechen. Sie wird in einer kleinen Jugendherberge mitten im Bayrischen Wald, fern von jeglicher Zivilisation im Zeitraum vom 22. bis 27.April 2014 stattfinden. Die Grundidee besteht darin, junge Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld herauszuholen und mit ihnen eine Woche in der Natur zu verbringen, um sich mit Themen wie Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Diversity, interkulturelle Dialoge und aktiver Beteiligung auseinander zu setzen. Um sich diesen und anderen Fragen zu nähern, werden sich die Teilnehmer der Kunst und vor allem der Musik bedienen. Das Programm wird maßgeblich durch interaktive Methoden aus der Musikpädagogik, ästhetischen Erziehung, Umweltbildung und im Rahmen der non-formal Education von den Teilnehmern selbst gestaltet. Zentral für das Seminar ist es, alle Teilnehmer mit einzubeziehen, sowohl bei den Aktivitäten, als auch bei der Organisation der Mahlzeiten und ihrer Freizeit.

Wer kann teilnehmen? Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 26.

Kosten? Unterkunft und Verpflegung (5 Übernachtungen), sowie 70% der Reisekosten werden von der Organisation übernommen, d.h. nur 30% der Reisekosten müssen selbst getragen werden. Die Teilnahme kostet 20€ pro Person.
Arbeitssprache? Das Projekt wird in Englisch angeleitet, aber das Team spricht beide Sprachen.


Kontakt: Max Zaloudek m.zaloudek@gmx.de

Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium News News Kultura Kultur Semináře Seminare Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Cestování Reisen