Česko-německý tandemový jazykový kurz, Pernink, 9.-23. 8. 2013

26. 4. 2013

Zlepši své znalosti němčiny nebo češtiny! Poznej nové lidi a zažij s nimi spoustu zábavy!Čtrnáctidenní jazykový kurz organizují loňští účastníci. Během celého kurzu žiješ pod jednou střechou s deseti mladými lidmi z Česka a Německa.

Jazykový kurz se skládá ze dvou částí: Dopoledne probíhá moderní a kreativní výuka cizího jazyka pod vedením vystudovaných učitelů. Odpoledne vytvoří čeští a němečtí účastníci páry nebo malé skupinky a během komunikace procvičují na základě dílčích úkolů slovní zásobu, kterou si osvojili dopoledne. Večerní program tvoříš společně s ostatními, těšit se můžeš i na výlety. Během celého kurzu jsi ubytován/a v Perninku v domě, kde se o vše staráš vlastními silami.

Předpoklad: Středně pokročilá znalost němčiny (úroveň B1-B2) a ochota aktivně se zapojit do intenzivní česko-německé kulturní výměny.

Náklady: 3800 Kč.

Poplatek zahrnuje:
- jazykovou výuku vedenou profesionálními učiteli,
- ubytování (ve společné chatě s pokoji po 3-4 osobách),
- plnou penzi (společné vaření),
- dva výlety (jeden po Česku, jeden do Německa),
- volnočasový program.

Přihlásit se můžeš do 1. června na www.gfps.org/termine/2013/tschechischtandem

Verbessere deine Deutsch- bzw. Tschechischkenntnisse!

26. 4. 2013

Lerne neue Leute kennen und erlebe mit ihnen viel Spaß!Der 14-tägige Sprachkurs wird von TeilnehmerInnen des vergangenen Jahres organisiert. Bei diesem Kurs lebst du mit 10 Deutschen und 10 Tschechen unter einem Dach.

Der Sprachkurs besteht aus zwei Teilen: Vormittags findet ein moderner und kreativer Fremdsprachenunterricht unter der Leitung von ausgebildeten LehrerInnen statt. Nachmittags werden die TeilnehmerInnen in deutsch-tschechische Paare oder kleine Gruppen eingeteilt und während der Kommunikation wird anhand von kleinen Aufgaben der Wortschatz, den man am Vormittag erlernt hat, trainiert. Das Abendprogramm wird gemeinsam gestaltet, zudem werden Ausflüge unternommen. Untergebracht bist du während des Kurses in Pernink in einem Selbstversorgungshaus.
Voraussetzung: erste Grundkenntnisse der tschechischen Sprache (ein Semestersprachkurs etc.) und die Bereitschaft, sich auf einen intensiven deutsch-tschechischen Kulturaustausch einzulassen.

Kosten: 190 EUR

Darin sind enthalten:
- Sprachunterricht von professionellen Lehrenden
- Unterkunft (das gesamte Haus nur für uns, Zimmer für 3-4 Personen)
- Vollverpflegung (gemeinsames Kochen)
- 2 Ausflüge (einmal innerhalb Tschechiens, einmal nach Deutschland)
- Freizeitprogramm.

Bewerbung bis 1. Juni 2013 auf www.gfps.org/termine/2013/tschechischtandem

Flyer

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Semináře Seminare News News Němčina Deutsch Kultura Kultur Stipendia Stipendien Cestování Reisen Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch