Česko-německo-polský workshop

24. 9. 2013

Máme pro tebe skvělou pozvánku na mezinárodní workshop, kde můžeš zažít něco nového společně s dalšími mladými lidmi.

Chceš se naučit žonglovat, malovat na obličej nebo zahrát si divadlo s vlastnoručně vyrobenými loutkami, seznámit se s novými kamarády ze sousedních zemí  nebo poznat zajímavé příběhy z regionu? LOS je veřejně prospěšná společnost založená v roce 2003. Jejím hlavním cílem je osobní a sociální rozvoj mládeže skrze neformální vzdělávání na regionální i mezinárodní úrovni.

Workshop je určen pro celkově třicet mladých lidí Česka, Německa a Polska ve věku od 15 do 18 let.

Předpokládaná znalost cizích jazyků: angličtina (na komunikativní úrovni)
Délka pobytu: 26. - 29.9.2013
Cena: organizátoři hradí ubytování, stravu a cestovní náklady

Přihláška

Informace

Deutsch-Tschechisch-Polnischer Workshop

24. 9. 2013

Wir haben für dich eine tolle Einladung zu einem internationalen Workshop, wo du  etwas Neues gemeinsam mit anderen jungen Leuten ausprobieren kannst.

Willst du jonglieren lernen, Gesichter bemalen oder ein Theater mit selbst gebastelten Puppen spielen, neue Freunde aus den benachbarten Ländern kennenlernen, interessante Geschichten aus dem Region erfahren?  LOS ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2003 gegründet wurde. Unser Hauptziel ist persönliche und soziale Entwicklung der Jugendlichen durch informelle Bildung auf der regionalen und internationalen Ebene.

Der Workshop ist für jeweils 10 junge Leute aus Deutschland, Tschechien und Polen, die im Alter von 15  bis 18 Jahre sind.

Sprachkenntnisse: Englisch (Kommunikationsniveau)
Aufenthaltsdauer:  26. - 29.9.2013
Kosten: Organisatoren decken die Übernachtung und die Ernährung, sowie auch die Reisekosten.

Anmeldung

Infos

Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Studium Studium Cestování Reisen