Evropská dobrovolná služba v CeBB v Schönsee 2015/2016

26. 1. 2015

Je ti mezi 18 a 30-ti lety? Umíš dobře německy a česky? Zajímáš se o česko-německé vztahy, přeshraniční kulturní život a rád bys rok v Německu vykonával/a práci zaměřenou na organizaci akcí a styk s veřejností? Pak se nyní přihlaš!

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), které funguje jako přeshraniční  kulturní točna, kontaktní místo a místo setkávání mezi Řeznem a Plzní, Mnichovem a Prahou, Bavorskem a Českem, hledá od 1. července 2015 dobrovolníka/dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolné služby.

Úkoly dobrovolníka/dobrovolnice budou především v oblastech organizace akcí, práce s veřejností (PR) , marketingu se zaměřením na zapojení mladých lidí a správa internetového portálu www.bbkult.net.  Kromě toho bude mít možnost vnést do práce vlastní nápady a realizovat je.

Pokud máš nějaké otázky ohledně dobrovolné služby, nalezneš odpovědi zde. Kromě toho ti na otázky týkající se CeBB a Schönsee ráda odpoví také současná dobrovolnice Ida Pětioká.

Další informace nalezneš tady. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2015 a alespoň motivační dopis by měl být přiložen v češtině i němčině.  

 

Europäischer Freiwilligendienst im CeBB in Schönsee 2015/2016

26. 1. 2015

Du bist zwischen 18 und 30 Jahren alt, besitzt gute Deutsch- und Tschechischkentnisse, interessierst dich für deutsch-tschechische Beziehungen und ein grenzüberschreitendes Kulturleben und würdest gerne ein Jahr in Deutschland mit den Schwerpunkten Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit arbeiten? Dann bewirb dich jetzt!

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), das als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe, Kontaktstelle und Begegnungsort zwischen Regensburg und Pilsen, München und Prag, Bayern und Tschechien fungiert, sucht ab dem 01.07.2015 für ein Jahr eine/-n Europäischen Freiwilligen.

Die Aufgaben des Freiwilligen werden vorwiegend in den Bereichen Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit / PR / Marketing mit Schwerpunkt auf der Einbindung von jungen Menschen und Betreuung des Internetportals www.bbkult.net liegen. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen.

Bei Fragen zum Programm des Europäischen Freiwilligendienstes kannst du hier Antworten finden. Außerdem beantwortet auch die momentane Freiwillige Ida Pětioká gerne Fragen zum CeBB und Schönsee.

Die ganze Stellenausschreibung mit weiteren Informationen findest du hier. Bewerbungsschluss ist der 31.05.2015, zumindest das Motivationsschreiben sollte hierbei auf Tschechisch und auch auf Deutsch formuliert sein.

Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen News News Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Čeština Tschechisch Studium Studium