Evropská dobrovolná služba u Junikornu

16. 5. 2016

Česko-německá mateřská škola Junikorn hledá od 1. září 2016 na dvanáct měsíců dobrovolníka/dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolné služby.

Délka pobytu: od 1. září 2016 do 31. srpna 2017

Týdenní pracovní doba: 35 hodin

Co za to? měsíční kapesné, stravné, ubytování, jazykový kurz a dva dny volna každý měsíc

Úkoly dobrovolníka:

● příprava denního programu ve školce

● podílení se na každodenní práci s dětmi

● zapojení se do spolupráce s partnerskými organizacemi, styku s veřejností a správy

● podílení se na poradách týmu

Ty...                                           

... se zajímáš o práci s dětmi v předškolním věku a česko-německou spolupráci?

... umíš dobře německy a máš zájem učit se česky?

... jsi komunikativní a otevřený/á a chceš pracovat v binacionálním týmu?

... je ti od 18 do 30 let, máš bydliště v Německu a máš čistý trestní rejstřík?

Přihlášení

● průvodní dopis, životopis a motivační dopis

● přes E-Mail: info@junikorn.cz

● deadline: 31.5.2016

Kontaktní osoba:

S přihláškami a otázkami ohledně projektu se prosím obracejte na Janu Konečnou, konecna@junicorn.cz.

 

 

 

Europäischer Freiwilligendienst bei Junikorn

16. 5. 2016

Der deutsch-tschechische Kindergarten Junikorn sucht zum 1. September 2016 für 12 Monate eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes.

Dauer des Aufenthalts: 1. September 2016 bis 31. August 2017

Wöchentliche Arbeitszeit: 35 Stunden

Leistungen: monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Monat

Arbeitsbereich:

● Vorbereitung und Umsetzung des Tagesablaufes im Kindergarten

● Beteiligung an der täglichen Arbeit mit Kindern

● Anleitung eigener regelmäßiger Freizeitaktivitäten mit den Kindern

●  Eibindung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen, der Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung

● Beteiligung an den Teambesprechungen

Du...

...bist interessiert an der Arbeit mit Kindern im Vorschulalter und an deutsch-tschechischer Zusammenarbeit?

...hast sichere Deutschkenntnisse und Interesse, Tschechisch zu lernen?

...bist kommunikativ und aufgeschlossen und hast Spaß an der Arbeit in einem binationalen Team?

...bist zwischen 18 und 30 Jahren alt, hast einen Wohnsitz in Deutschland und bist unbescholten?

Bewerbung:

● formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben

● via E-Mail an: info@junikorn.cz

● Bewerbungsschluss: 31. 5. 2016

Ansprechpartner:

Bewerbungen und Fragen zum Projektinhalt bitte an Jana Konečná richten, konecna@junikorn.cz.

 

News News Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Kultura Kultur Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium