Evropská dobrovolná služba u Nadace Brücke/Most v Drážďanech

17. 1. 2013

Od 1. června 2013 hledá Nadace Brücke/Most dva nové evropské dobrovolníky/dobrovolnice. Přihlášky je možné zasílat do 31. března 2013.

 

Co čeká dobrovolníky/dobrovolnice v Nadaci Brücke/Most?
Spolupráce na kulturních a vzdělávacích projektech, překlady, rešerše, aktualizace informačních materiálů, organizační úkoly v rámci projektu a na sekretariátu. Dobrovolníka/dobrovolnici čeká spousta zajímavých úkolů v oblasti interkulturních projektů, seznámí se s principem fungování studijního centra a získá nové zkušenosti v oblasti kontaktů s hosty.

Stručný přehled činností: oddělení kultury & oddělení vzdělávání
Vzdělávání:
- spolupráce při plánování, realizaci a dokumentaci aktuálních pedagogických a vzdělávacích projektů,
- koncepce a realizace vlastního projektu.
Kultura:
- spolupráce při kulturním festivalu „Česko-německé dny kultury“.

Pro obě oddělení platí:
- spolupráce v rámci provozu: příprava seminárních místností a konferenční techniky, uvítání hostů, menší organizační a technické úkoly, jakož i kancelářské práce,
- v případě dobrých jazykových znalostí překlady a pomoc při tlumočení v rámci projektů.

Co by měl/a dobrovolník/dobrovolnice s sebou přinést?
Každopádně otevřenost, zvídavost a zájem o nové úkoly, trpělivost a vytrvalost pro „novou“ etapu v zahraničí, komunikativnost a otevřenost pro spoustu nových setkání, samostatný styl práce. Dále dobré znalosti němčiny a jisté zvládání českého jazyka, zájem o česko-německá  a evropská témata a o setkávání s mladými lidmi, dobré komunikativní schopnosti, otevřené a příjemné vystupování. Věk do 25 let (výjimečně do 30 let).

Máš zájem nebo otázky?
Obrať se prosím na: Klaudia Schümann, vedoucí oddělení pedagogiky, tel. +49-351-43314-114, e-mail: klaudia.schuemann@bruecke-most-stiftung.de.

Více informací najdeš na http://www.bruecke-most-stiftung.de/cz/?id=307.

Europäischer Freiwilligendienst bei Brücke/Most-Stiftung in Dresden

17. 1. 2013

Ab dem 01.06.2013 sucht die Brücke/Most-Stiftung zwei neue EFD-Freiwillige. Die aktuelle Bewerbungsfrist endet zum 31. März 2013.

 

Was erwartet die Freiwilligen bei der Brücke/Most-Stiftung?
Mitarbeit an Kultur- und Bildungsprojekten, Veranstaltungsbegleitung, Übersetzungen, Recherchen und Aktualisierung von Informationsmaterialien, organisatorische Aufgaben im Projekt und im Gästehaus, Aufgaben im Sekretariat. Es gibt viele interessante Aufgaben in der interkulturellen Projektarbeit und im Bereich der Studienhausorganisation sowie Gästebetreuung.

Die beiden Arbeitsbereiche in Kürze: Kulturabteilung & Bildungsabteilung
Bildungsabteilung:
- Mitarbeit an der Planung, Durchführung und Dokumentation von aktuellen Bildungs- und Begegnungsprojekten
- die Entwicklung und Betreuung eines eigenen Projektes wird gerne ermöglicht
Kulturabteilung:
- Mitarbeit an dem kulturellen Festival „Tschechisch-Deutsche Kulturtage“

Für beide Arbeitsbereiche gilt:
- Mitarbeit im Rahmen des Studienhausbetriebs: Vorbereitung der Seminarräume und der Tagungstechnik, Gästeempfang, kleinere organisatorische und technische Aufgaben sowie Büroaufgaben
- Bei guten Sprachkenntnissen projektbezogene Übersetzungs- und Sprachmittlungsaufgaben.

Was soll die/der Freiwillige mitbringen?
Auf jeden Fall Neugier und Interesse für neue Aufgaben, Geduld und Ausdauer für die „neue“ Zeit im Ausland, offenes und kommunikatives Wesen für die vielen neuen Begegnungen, selbstständiger Arbeitsstil. Gerne gute Deutschkenntnisse, gerne Erfahrung im Umgang mit der tschechischen Sprache, Interesse an deutsch-tschechischen sowie europäischen Themen und Begegnungen mit jungen Menschen, gute Kommunikationsfähigkeiten, offenes und freundliches Auftreten. Alter bis 25 Jahre (in Ausnahmen bis 30 Jahre).

Interesse, Fragen?
Dann wende dich bitte an Klaudia Schümann, Tel.: 0351-43314-114 oder E-Mail: klaudia.schuemann@bruecke-most-stiftung.de.

Weitere Informationen findest du unter http://www.bruecke-most-stiftung.de/?id=307.

Cestování Reisen Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien