Evropská dobrovolná služba u Pragkontaktu

15. 1. 2013

Pragkontakt umožňuje ve spolupráci s Tandemem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže) prožít 12 měsíců ve zlatém městě, a to: a) od 13. května 2013, b) od září 2013.Pragkontakt - projekt Nadace Brücke/Most - podporuje německy mluvící žáky/ně a skupiny při jejich cestách do Prahy.

Tvé úkoly v projektu:
- udržování kontaktu s mladými lidmi: samostatné plánování pobytů skupin v Praze
- přivítání skupin
- účast na jednotlivých bodech programu se skupinou
- vyhledávání různých tipů a informací, vyhotovení informačních materiálů
- vyhodnocení evaluačních dotazníků

Dobrovolník by měl mít:
- velmi dobré znalosti němčiny - slovem i písmem
- zájem o česko-německá témata a setkávání
- uživatelskou znalost PC
- zájem o práci s mládeží
- dobré komunikativní a organizační schopnosti
- věk mezi 18 a 30 lety

Nabízíme:
- zkušenosti v oblasti plánování a organizace
- spolupráci v česko-německém týmu
- možnost realizace vlastních nápadů
- úhradu stravného, ubytování, jazykového kurzu, zdravotního pojištění a nákladů a kapesného

Přihlášku v němčině (průvodní dopis, životopis s fotografií a motivační dopis na 1-2 strany) zašli do 28. 2. 2013 (v případě nástupu od května) nebo do 15. 3. 2013 (v případě nástupu od září) poštou nebo elektronicky na adresu:
Marie Janoušková
Nadace Brücke/Most
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de

Pokud máš další otázky k EVS u Pragkontakt, obrať se na naši současnou dobrovolnici
Sophia Bächle:
pragfw@bruecke-most-stiftung.de
Tel.: +420 222 233 536

Europäischer Freiwilligendienst bei Pragkontakt

15. 1. 2013

Pragkontakt ermöglicht zusammen mit Tandem, Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch im Rahmen des EFD Prag ab Mai und ab September 2013 für 12 Monate zu erleben. Als Projekt der Brücke/Most-Stiftung unterstützt Pragkontakt deutschsprachige Schüler/innen und Gruppen bei ihrer Reise nach Prag.

Deine Aufgaben im Projekt:
- Kontaktpflege mit den Jugendgruppen: selbstständige Planung der Pragaufenthalte von Gruppen
- Begrüßung von Gruppen
- Teilnahme an einzelnen Programmpunkten mit der Gruppe
- Recherche verschiedener Tipps und Informationen sowie Erstellen von Infomaterialien
- Auswertung der Evaluationsbögen
- Mitbewerbung des Projekts

Die/der Freiwillige/r sollte Folgendes mitbringen:
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Interesse an deutsch-tschechischen Themen und Begegnungen
- Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
- Interesse am Umgang mit Jugendlichen
- gute kommunikative Fähigkeiten, Organisationstalent
- Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Wir bieten:
- den Erhalt von Erfahrungen in Planungen und Organisation
- Mitarbeit in einem engagierten und jungen deutsch-tschechischen Team
- die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen
- ein konstruktives Feedback und fachliche Betreuung
- Kostenübernahme für Verpflegung, Unterkunft, Sprachkurs, Kranken- und Unfallversicherung, Anreisekosten und ein Taschengeld

Sende bitte dein Bewerbungsschreiben auf Deutsch (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto und 1-2 Seiten Motivationsschreiben) bis zum 28.02.2013 (Anfang Mai 2013) oder bis zum 15.03.2013 (Anfang September) postalisch oder per E-Mail an:
Marie Janoušková
Nadace Brücke/Most
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de

Bei Fragen rund um den EFD bei Pragkontakt, wende dich bitte an unsere derzeitige Freiwillige:
Sophia Bächle
pragfw@bruecke-most-stiftung.de
Tel.: +420 222 233 536

Flyer (Anfang Mai 2013)

Flyer (Anfang September 2013)

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Studium Studium Kultura Kultur News News Semináře Seminare Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit