Evropská dobrovolná služba u Pragkontaktu

15. 1. 2013

Pragkontakt umožňuje ve spolupráci s Tandemem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže) prožít 12 měsíců ve zlatém městě, a to: a) od 13. května 2013, b) od září 2013.Pragkontakt - projekt Nadace Brücke/Most - podporuje německy mluvící žáky/ně a skupiny při jejich cestách do Prahy.

Tvé úkoly v projektu:
- udržování kontaktu s mladými lidmi: samostatné plánování pobytů skupin v Praze
- přivítání skupin
- účast na jednotlivých bodech programu se skupinou
- vyhledávání různých tipů a informací, vyhotovení informačních materiálů
- vyhodnocení evaluačních dotazníků

Dobrovolník by měl mít:
- velmi dobré znalosti němčiny - slovem i písmem
- zájem o česko-německá témata a setkávání
- uživatelskou znalost PC
- zájem o práci s mládeží
- dobré komunikativní a organizační schopnosti
- věk mezi 18 a 30 lety

Nabízíme:
- zkušenosti v oblasti plánování a organizace
- spolupráci v česko-německém týmu
- možnost realizace vlastních nápadů
- úhradu stravného, ubytování, jazykového kurzu, zdravotního pojištění a nákladů a kapesného

Přihlášku v němčině (průvodní dopis, životopis s fotografií a motivační dopis na 1-2 strany) zašli do 28. 2. 2013 (v případě nástupu od května) nebo do 15. 3. 2013 (v případě nástupu od září) poštou nebo elektronicky na adresu:
Marie Janoušková
Nadace Brücke/Most
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de

Pokud máš další otázky k EVS u Pragkontakt, obrať se na naši současnou dobrovolnici
Sophia Bächle:
pragfw@bruecke-most-stiftung.de
Tel.: +420 222 233 536

Europäischer Freiwilligendienst bei Pragkontakt

15. 1. 2013

Pragkontakt ermöglicht zusammen mit Tandem, Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch im Rahmen des EFD Prag ab Mai und ab September 2013 für 12 Monate zu erleben. Als Projekt der Brücke/Most-Stiftung unterstützt Pragkontakt deutschsprachige Schüler/innen und Gruppen bei ihrer Reise nach Prag.

Deine Aufgaben im Projekt:
- Kontaktpflege mit den Jugendgruppen: selbstständige Planung der Pragaufenthalte von Gruppen
- Begrüßung von Gruppen
- Teilnahme an einzelnen Programmpunkten mit der Gruppe
- Recherche verschiedener Tipps und Informationen sowie Erstellen von Infomaterialien
- Auswertung der Evaluationsbögen
- Mitbewerbung des Projekts

Die/der Freiwillige/r sollte Folgendes mitbringen:
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Interesse an deutsch-tschechischen Themen und Begegnungen
- Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
- Interesse am Umgang mit Jugendlichen
- gute kommunikative Fähigkeiten, Organisationstalent
- Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Wir bieten:
- den Erhalt von Erfahrungen in Planungen und Organisation
- Mitarbeit in einem engagierten und jungen deutsch-tschechischen Team
- die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen
- ein konstruktives Feedback und fachliche Betreuung
- Kostenübernahme für Verpflegung, Unterkunft, Sprachkurs, Kranken- und Unfallversicherung, Anreisekosten und ein Taschengeld

Sende bitte dein Bewerbungsschreiben auf Deutsch (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto und 1-2 Seiten Motivationsschreiben) bis zum 28.02.2013 (Anfang Mai 2013) oder bis zum 15.03.2013 (Anfang September) postalisch oder per E-Mail an:
Marie Janoušková
Nadace Brücke/Most
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de

Bei Fragen rund um den EFD bei Pragkontakt, wende dich bitte an unsere derzeitige Freiwillige:
Sophia Bächle
pragfw@bruecke-most-stiftung.de
Tel.: +420 222 233 536

Flyer (Anfang Mai 2013)

Flyer (Anfang September 2013)

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Němčina Deutsch Cestování Reisen Stipendia Stipendien Blog Blog Čeština Tschechisch Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview